ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

ПЕРЕДМОВА

Методичний посібник серії «Усі уроки» створено відповідно до оновленої 2016 року Програми Міністерства освіти і науки України для 11-річної школи. Видання містить календарно-тематичне планування та розширені плани-конспекти уроків для викладання зарубіжної літератури у I семестрі 9-го класу.

Значну увагу авторка приділила реалізації компетентнісного підходу у викладанні літератури як однієї з найактуальніших вимог реформи сучасної освіти. Такий підхід передбачає опанування методик компетентнісного навчання, розуміння сутності нової української школи. Компетентнісний підхід тісно пов'язаний з особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами до навчання, а провідною метою розвитку компетентностей на уроках зарубіжної літератури є передусім виховання всебічно розвиненої особистості, гідного громадянина України.

Наш посібник допоможе розв'язати ці завдання. Видання містить тематичні блоки, що завершуються контрольними роботами у двох варіантах; уроки розвитку зв'язного мовлення й по- закласного читання; додатки з матеріалами, що сприятимуть зацікавленню учнів предметом. Багато уваги приділено груповим формам роботи, виконанню індивідуальних завдань, залученню дев'ятикласників до проведення уроку, прийомам критичного мислення й активним методам навчання, рольовим іграм, бесідам з елементами дискусії, міжлітературним і міжпредметним зв'язкам, сучасним засобам подання матеріалу (з опорою на візуальну пам'ять).

Наш посібник стане в пригоді не лише словесникам-початківцям, а й досвідченим педагогам (творчий учитель може доповнити запропоновані тут форми й методи роботи власними напрацюваннями, зважаючи на рівень навчальних досягнень учнів конкретного класу), оскільки допомагає обрати раціональні способи викладання навчального матеріалу, пропонує різні прийоми активізації образного, логічного, асоціативного мислення, що розвиває спостережливість, пам'ять, зв'язне мовлення, культуру спілкування й естетичний смак, дає змогу якнайповніше розкрити виховний потенціал художньої літератури.