КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ - Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - Паращич - 2017 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ - Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - Паращич - 2017 рік

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9-й КЛАС. I СЕМЕСТР

На навчальний рік — 70 год. На I семестр — 34 год. На тиждень — 2 год. На текстуальне вивчення літературних творів — 29 год. На контрольні роботи — 3 год. На уроки розвитку зв'язного мовлення — 2 год.

Вступ

1

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі

   

2

Специфіка жанрів у різних національних літературах. розмаїття індивідуальних стилів митців

   

Просвітництво

3

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм)

   

4

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера...» (частина I). Історія написання твору

   

5

Просвітницькі ідеї у творі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера...»

   

6

Образ Гуллівера як утілення концепції нової людини у творі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера...»

   

7

Жанрова своєрідність роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера...» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова

   

8

Йоганн Вольфґанґ Ґете «Вільшаний король». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король»

   

9

Ідея кохання і щастя, ознаки фольклору в «Травневій пісні» Й. В. Ґете. Нове розуміння природи в ліриці поета. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї» Й. В. Ґете. Образ Прометея

   

10

Просвітницька ідея об'єднання людства в оді «До радості» Йоганна Крістофа Фрідріха Шиллера

   

11

Ода «До радості» Й. К. Ф. Шиллера. Пафос твору, який став Гімном Євросоюзу. Виразне читання напам'ять

   

12

Контрольна робота № 1 за темами «Вступ», «Просвітництво: творчість Дж. Свіфта,

Й. В. Ґете, Ф. Шиллера»

   

Романтизм

13

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах

   

14

Генріх Гейне «Книга пісень» («Не знаю, що стало зо мною...»). Специфіка німецького романтизму у творчості Г. Гейне

   

15

«Книга пісень» Г. Гейне («На півночі кедр одинокий...», «Коли розлучаються двоє.»): особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів. Виразне читання напам'ять

   

16

Джордж Ґордон Ноел Байрон «Хотів би жити знов у горах...», «Мій дух як ніч...». Вплив творчості Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії та дійсності в ліриці поета. Фольклорні й біблійні мотиви у віршах Дж. Ґ. Н. Байрона

   

17

Відображення духовного життя особистості, історії та культури Європи в поемі Дж. Ґ. Н. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»

   

18

Герой і автор поеми Дж. Ґ. Н. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»: подібність і відмінність. Особливості віршової організації твору (спенсерова строфа). Специфіка зображення образу гетьмана в поемі Байрона «Мазепа» (оглядово): монолог героя, динаміка образу, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу та ін.

   

19

Розвиток мовлення. Поетичний практикум за творчістю Дж. Ґ. Н. Байрона

   

20

Контрольна робота № 2 за темою «романтизм: творчість Г. Гейне, Дж. Ґ. Н. Байрона»

   

Взаємодія романтизму й реалізму

21

Значення творчості Олександра Сергійовича Пушкіна для розвитку світової літератури. Провідні мотиви його лірики («До А. П. Керн» («Я пам'ятаю мить чудову...»), «Я вас кохав...»). Тема кохання та призначення мистецтва у віршах митця

   

22

Лірика О. С. Пушкіна. Тема поета й поезії у віршах митця («Я пам'ятник собі поставив незотлінний...»)

   

23

Взаємодія романтизму й реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне зображення романтичних тем (кохання і відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії і дійсності тощо) та образів (Онєгін — Тетяна, Ленський—Ольга)

   

24

Традиції світової літератури й культури в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (вплив Дж. Ґ. Н. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни)

   

25

Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо) в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

   

26

Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності) й образ автора в романі «Євгеній Онєгін»

   

27

Розвиток мовлення. Природа в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

   

28

Огляд життя та творчості Михайла Юрійовича Лермонтова. Мотиви світової скорботи в ліриці поета («Сосна»)

   

29

Зв'язок творчості М. Ю. Лермонтова («І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...») із традиціями європейського романтизму (Дж. Ґ. Н. Байрона, Г. Гейне та ін.)

   

30

«Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова — філософський, морально-психологічний роман про долю покоління. Особливості розвитку сюжету й композиції у творі

   

31

Сюжет роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Зв'язок твору з історичною і духовною атмосферою доби

   

32

М. Ю. Лермонтов «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія

   

33

Печорін у системі образів роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Новаторство письменника в жанрі роману

   

34

Контрольна робота № 3 за темою «Взаємодія романтизму й реалізму: творчість О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова»