ЗВ'ЯЗОК ТВОРЧОСТІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА («І НУДНО, І СУМНО...», «НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ...») ІЗ ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (ДЖЗ. Ґ. Н. БАЙРОНА, Г. ГЕЙНЕ ТА ІН.) - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

ЗВ'ЯЗОК ТВОРЧОСТІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА («І НУДНО, І СУМНО...», «НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ...») ІЗ ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (ДЖЗ. Ґ. Н. БАЙРОНА, Г. ГЕЙНЕ ТА ІН.) - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про волелюбні прагнення М. Ю. Лермонтова, причини його самотності та безмежну відданість батьківщині; поглиблені знання про його поетичну творчість; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички ідейно-художнього аналізу художніх творів; почуття відповідальності перед суспільством); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: вміння визначати головне та роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; соціальні та громадянські: здатність протистояти бездуховності, жорстокості, лицемірству; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: види, жанри лірики, художні образи, художні засоби.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрет і репродукції картин поета, видання його творів, ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; аудіозаписи (романси на слова М. Ю. Лермонтова («Выхожу один я на дорогу...», муз. Є. С. Шашиної); Л. ван Бетховен п'єса «До Елізи», соната № 14 «Місячна»); медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Покоління М. Ю. Лермонтова зростало в умовах жорстокої реакції, придушення будь-якої вільної думки, тому звучання його поезій має гіркий присмак. Хто, як не поет, скаже правду, допоможе сучасникам розплющити очі? Парадокс полягає в тому, що порушені проблеми виявилися вічними, вони хвилюють людей і досі. Чим привертає читача лермонтовська поезія? Це ми з'ясовуватимемо сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

ü Розкажіть про основні етапи життя М. Ю. Лермонтова.

ü Які нові приклади ви дібрали до схем і таблиць, складених на попередньому уроці?

ü Виразно прочитайте поезію «Сосна». Зробіть ідейно-художній аналіз цього вірша.

ü На вашу думку, чому ваші однокласники обрали для ілюстрування саме ці твори поета?

IV. ЕМОЦІЙНЕ НАЛАШТУВАННЯ НА РОБОТУ НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Слово вчителя

— Лермонтов був одним із найулюбленіших поетів Т. Г. Шевченка. Кобзар відчував духовну спорідненість із російським поетом. Він називав його «наш великий Лермонтов» і просив свого друга М. М. Лазаревського: «Надішліть заради поезії святої Лермонтова хоч один том, велику-превелику радість пришліть...». А коли отримав дорогоцінний томик віршів, то дуже зрадів: «Ти переслав мені в неволю Поета нашого,— на волю мені ти двері одчинив!». 1850 року під час обшуку в Шевченка відібрали дві книжки російського поета; Кобзар кілька разів згадував Лермонтова й цитував його твори в «Щоденнику», у вірші «Мені здається, я не знаю» писав про безсмертя Лермонтова, про силу його мистецтва. Твори російського поета викликали в Шевченка радість, підтримували його сподівання на волю. Вплив поезії Лермонтова позначився на творах Тараса Григоровича «Слепая», «Тризна», «Пророк», «Чого мені тяжко, чого мені нудно» та ін. Мемуаристи констатували, що в день смерті Шевченка збірка творів Лермонтова лежала на його столі. Долучимося й ми до поетичного слова видатного російського митця.

V. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Аналіз літературного твору (евристична бесіда)

Виразно прочитайте та проаналізуйте вірш «І нудно, і сумно...» М. Ю. Лермонтова у перекладі М. І. Терещенка. Про що цей твір? Визначте його тему.

ü Які художні образи створює в ньому поет?

ü Чого прагне ліричний герой цієї поезії? Що цінує? Від чого страждає? яким ви його побачили? Доберіть слова для його характеристики.

ü Якого настрою сповнений цей твір? Яке почуття викликає в читача?

ü Що стверджує автор? Якого висновку доходить у своїх роздумах? Визначте особливості композиції поезії.

ü Який ідеальний, вигаданий світ створює автор у вірші? Що він цінує понад усе?

ü Назвіть основну ідею цього твору.

ü У чому полягє особливість побудови поезії? (Вірш побудовано у формі внутрішнього монологу героя.)

ü Які засоби поетичного синтаксису застосовує автор для передавання напруженого стану героя? (Вірш побудовано у формі запитань і відповідей. У творі наявні такі різновиди речень: з риторичним запитанням, окличні, неповні з фігурою умовчання (еліпси). Тире, трикрапка підсилюють контрастний настрій, є свідченням особистої драми, яку переживає ліричний герой.)

ü Який художній прийом використовує автор? Наведіть приклади. (Прийом антитези: нудно — бажання, кохання навік — на час, годину, радість — мука, життя — жарт, оксюморон: вогонь їх солодких недуг.)

ü Знайдіть байронічні мотиви у вірші. (Конфлікт героя зі світом, мотиви суму й трагізму, розчарування, потяг до високих ідеалів.)

ü У чому полягає автобіографічність цього вірша? (Твір написано 1840 р. у період складних стосунків Лермонтова зі світським товариством.)

ü Виразно прочитайте та проаналізуйте вірш «На дорогу йду я в самотині...» М. Ю. Лермонтова у перекладі М. Т. Рильського чи мовою оригіналу. Якою тут зображено природу? (Нічний пейзаж: тиша, прекрасні та безкраї небеса.)

ü Яким є настрій ліричного героя, душевний стан? (Він досить сумний, його «серце з болю завмирає», переживає розчарування, самотність, конфлікт зі світом; однак він здатний до самозаглиблення, аналізування дійсності.)

ü Чим викликаний біль героя? (Він прагне волі та спокою, але їх немає в реальному житті.)

ü Про що мріє ліричний герой? Процитуйте. («Щоб крізь ніч, крізь день ясний для мене / Про кохання ніжний спів лунав, / Наді мною темний дуб зелений / Щоб схилявся й листям розмовляв» .)

ü Яким є філософський зміст вірша? (Ліричний герой, як мандрівник у таїнах усесвіту, прагне гармонії духовного і природного життя, високого ідеалу повноти буття.)

ü Чого прагне герой? (Він прагне пристрасного кохання, повнокровного життя.)

ü У чому полягає конфлікт героя з навколишньою дійсністю?

(Герой розуміє примарність і фальшивість пристрастей, кохання та самого життя, що не має духовного змісту, мети.)

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

Літературознавча робота

ü Розшифруйте символіку поезії «На дорогу йду я в самотині...».

Очікувана відповідь

Крем'яна путь — шлях мандрівника у пустелі; місце зустрічі зі Всесвітом.

І зоря з зорею гомонить — символ високого ідеалу, духовного змісту, гармонії.

В промінні голубім — світло ідеалу, надає земному пейзажу космічної широти.

Я жадаю волі та спокою — ремінісценції з вірша О. С. Пушкіна «Час, милий друже, час...». Для Лермонтова, як і для Пушкіна, свобода і спокій асоціюються з гармонією духовного і природного життя.

Темний дуб зелений — символ вічності, що втілює думку про вічний зв'язок людини з Космосом.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Заключне слово вчителя

— Л. М. Толстой, видатний російський письменник, говорив: «У Лермонтова є надзвичайна глибина морального почуття, дух пошуку істини». І це справді так: поет прагнув волі та справедливості, ясної мети в житті. Але російська дійсність того часу не давала ні зразків такого життя, ні можливостей, ні умов. Єдине, що залишалося письменникові,— полум'яним словом пробуджувати в душах людей найкращі почуття, думки, прагнення до дії, естетичні почуття. Поезія Лермонтова є глибоко символічною.

2. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

ü Завершіть речення: «Поезія Лермонтова справляє на мене враження...».

3. Творча робота

ü Складіть сенкан про свої враження від поезії М. Ю. Лермонтова.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: уміти виразно читати, аналізувати вірші М. Ю. Лермонтова, висловлювати свої думки та враження.

Творче: схарактеризувати ліричного героя поезій митця; написати есе за одним із віршів поета.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про добу, відображену в романі «Герой нашого часу», історію написання та композицію цього твору.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

І НУДНО, І СУМНО...

І нудно, і сумно! — і нікому руку подать,

Як горе у душу прилине... бажання!..

Чи варто даремно і вічно бажать?..

А роки минають — найкращі хвилини!

Кохати... кого ж бо? на час, годину — дарма,

Кохання ж навік — неможливе...

Чи в себе заглянеш? — минулого й сліду нема:

І радість, і мука, і все це мінливе!

Що пристрасті? — скоро вогонь їх солодких недуг

При слові розсудку згасає,

Й життя — як поглянеш на нього уважно навкруг —

Лиш жарт, де ні змісту, ні глузду немає!

Переклад М. І. Терещенка

НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ.

На дорогу йду я в самотині;

Крем'яна в тумані путь блищить:

Тихо. Бога слухає пустиня,

І зоря з зорею гомонить.

Небеса прекрасні та безкраї!

Спить земля в промінні голубім.

Чом же серце з болем завмирає?

Жду чого? Жалію я за чим?

Мрією не тішусь я пустою,

Днів не жаль, що більш не розцвітуть.

Я жадаю волі та спокою!

Я б хотів забутись і заснуть!

Та не тим холодним сном могили.

Я б навік заснути так хотів,

Щоб живі дрімали в серці сили,

Щоб у грудях віддих тріпотів;

Щоб крізь ніч, крізь день ясний для мене

Про кохання ніжний спів лунав,

Наді мною темний дуб зелений

Щоб схилявся й листям розмовляв.

Переклад М. Т. РильськогоНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.