Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - Паращич - 2017 рік

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - Паращич - 2017 рік

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9-й КЛАС. I СЕМЕСТР

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

ВСТУП

УРОК 1 ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ І СТИЛІ. ПЕРЕХІДНІ ЯВИЩА В ЛІТЕРАТУРІ

УРОК 2 СПЕЦИФІКА ЖАНРІВ У РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРАХ. РОЗМАЇТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ МИТЦІВ

ПРОСВІТНИЦТВО

УРОК 3 ІСТОРИЧНІ УМОВИ ТА ПРОВІДНІ ІДЕЇ ПРОСВІТНИЦТВА. ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ НА ЛІТЕРАТУРУ Й КУЛЬТУРУ ДОБИ. ХУДОЖНІ НАПРЯМИ (ПРОСВІТНИЦЬКИЙ КЛАСИЦИЗМ, ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РЕАЛІЗМ, СЕНТИМЕНТАЛІЗМ)

УРОК 4 ДЖОНАТАН СВІФТ «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА...» (ЧАСТИНА I). ІСТОРІЯ НАПИСАННЯ ТВОРУ

УРОК 5 ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ У ТВОРІ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА...»

УРОК 6 ОБРАЗ ГУЛЛІВЕРА ЯК УТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ЛЮДИНИ У ТВОРІ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА...»

УРОК 7 ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНУ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА...» (ПОЄДНАННЯ РЕАЛІСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І СОЦІАЛЬНОЇ ФАНТАСТИКИ). ЗАСОБИ КОМІЧНОГО (ГУМОР, ІРОНІЯ, САТИРА, САРКАЗМ). ЕЗОПОВА МОВА

УРОК 8 ЙОГАНН ВОЛЬФҐАНҐ ҐЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ». РОЛЬ Й. В. ҐЕТЕ В ІСТОРІЇ ПРОСВІТНИЦТВА. МІФОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОБРАЗІВ ВІРША «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ»

УРОК 9 ІДЕЯ КОХАННЯ І ЩАСТЯ, ОЗНАКИ ФОЛЬКЛОРУ В «ТРАВНЕВІЙ ПІСНІ» Й. В. ҐЕТЕ. НОВЕ РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ В ЛІРИЦІ ПОЕТА. ВОЛЕЛЮБНІ МОТИВИ ТА ПРОТИСТОЯННЯ ОБРАЗІВ ПЕРСОНАЖІВ У «ПРОМЕТЕЙ» Й. В. ҐЕТЕ. ОБРАЗ ПРОМЕТЕЯ

УРОК 10 ПРОСВІТНИЦЬКА ІДЕЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЛЮДСТВА В ОДІ «ДО РАДОСТІ» ЙОГАННА КРІСТОФА ФРІДРІХА ШИЛЛЕРА

УРОК 11 ОДА «ДО РАДОСТІ» Й. К. Ф. ШИЛЛЕРА. ПАФОС ТВОРУ, ЯКИЙ СТАВ ГІМНОМ ЄВРОСОЮЗУ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ'ЯТЬ

УРОК 12 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМАМИ «ВСТУП», «ПРОСВІТНИЦТВО: ТВОРЧІСТЬ ДЖ. СВІФТА, Й. В. ҐЕТЕ, Ф. ШИЛЛЕРА»

РОМАНТИЗМ

УРОК 13 ІСТОРИЧНІ , ЕСТЕТИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РОМАНТИЗМУ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ РОМАНТИЗМУ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ РОМАНТИЗМУ ЯК НАПРЯМУ В ЛІТЕРАТУРІ Й МИСТЕЦТВІ. РОМАНТИЗМ У РІЗНИХ КРАЇНАХ

УРОК 14 ГЕНРІХ ГЕЙНЕ «КНИГА ПІСЕНЬ» («НЕ ЗНАЮ, ЩО СТАЛО ЗО МНОЮ ...»). СПЕЦИФІКА НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ У ТВОРЧОСТІ Г. ГЕЙНЕ

УРОК 15 «КНИГА ПІСЕНЬ» Г. ГЕЙНЕ («НА ПІВНОЧІ КЕДР ОДИНОКИЙ...», «КОЛИ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ ДВОЄ...»): ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ ЗБІРКИ, ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ, ФОЛЬКЛОРНІ ЕЛЕМЕНТИ (ОБРАЗИ, МОТИВИ, СИМВОЛИ, ЖАНРОВІ ОЗНАКИ ПІСНІ ТА ІН.). УТІЛЕННЯ ВИСОКОГО ПОЧУТТЯ КОХАННЯ У ВІРШАХ МИТЦЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ТВОРІВ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ'ЯТЬ

УРОК 16 ДЖОРДЖ ҐОРДОН НОЕЛ БАЙРОН «ХОТІВ БИ ЖИТИ ЗНОВ У ГОРАХ...», «МІЙ ДУХ ЯК НІЧ...». ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ БАЙРОНА НА РОЗВИТОК РОМАНТИЗМУ В ЄВРОПІ. ПРОТИСТАВЛЕННЯ МРІЇ ТА ДІЙСНОСТІ В ЛІРИЦІ ПОЕТА. ФОЛЬКЛОРНІ Й БІБЛІЙНІ МОТИВИ У ВІРШАХ ДЖ. Ґ Н. БАЙРОНА

УРОК 17 ВІДОБРАЖЕННЯ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ, ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ЄВРОПИ В ПОЕМІ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА«ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»

УРОК 18 ГЕРОЙ І АВТОР ПОЕМИ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»: ПОДІБНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ. ОСОБЛИВОСТІ ВІРШОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРУ (СПЕНСЕРОВА СТРОФА). СПЕЦИФІКА ЗОБРАЖЕННЯ ОБРАЗУ ГЕТЬМАНА В ПОЕМІ БАЙРОНА «МАЗЕПА» (ОГЛЯДОВО): МОНОЛОГ ГЕРОЯ, ДИНАМІКА ОБРАЗУ, РОМАНТИЧНИЙ ПЕЙЗАЖ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ОБРАЗУ ТА ІН.

УРОК 19 РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ПОЕТИЧНИЙ ПРАКТИКУМ ЗА ТВОРЧІСТЮ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА

УРОК 20 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 ЗА ТЕМОЮ «РОМАНТИЗМ: ТВОРЧІСТЬ Г. ГЕЙНЕ, ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА»

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

УРОК 21 ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА ПУШКІНА ДЛЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУР. ПРОВІДНІ МОТИВИ ЙОГО ЛІРИКИ («ДО А. П. КЕРН» («Я ПАМ'ЯТАЮ МИТЬ ЧУДОВУ...»), «Я ВАС КОХАВ...»). ТЕМА КОХАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВА У ВІРШАХ МИТЦЯ

УРОК 22 ЛІРИКА О. С. ПУШКІНА. ТЕМА ПОЕТА Й ПОЕЗІЇ У ВІРШАХ МИТЦЯ («Я ПАМ'ЯТНИК СОБІ ПОСТАВИВ НЕЗОТЛІННИЙ...»)

УРОК 23 ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». РЕАЛІСТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РОМАНТИЧНИХ ТЕМ (КОХАННЯ І ВІДЧУЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ, ЖИТТЯ І СМЕРТІ, РОЗЛАДУ МРІЇ ДІЙСНОСТІ ТОЩО) ТА ОБРАЗІВ (ОНЄГІН — ТЕТЯНА, ЛЕНСЬКИЙ— ОЛЬГА)

УРОК 24 ТРАДИЦІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» (ВПЛИВ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА ІН.). ДЗЕРКАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ (ЛИСТ ТЕТЯНИ — ВІДПОВІДЬ ОНЄГІНА — ДУЕЛЬ — ЛИСТ ОНЄГІНА — ВІДПОВІДЬ ТЕТЯНИ)

УРОК 25 ЗОБРАЖЕННЯ РІЗНИХ СФЕР ЖИТТЯ (ІСТОРІЇ І СУЧАСНОСТІ, СТОЛИЦІ І ПРОВІНЦІЇ, НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ І КОЛА КУЛЬТУРНИХ ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА ТОЩО) В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

УРОК 26 ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О. С. ПУШКІНА (У ЖАНРІ, МОВІ, АВТОРСЬКІЙ ПОЗИЦІЇ, ПІДХОДІ ДО ДІЙСНОСТІ) Й ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

УРОК 27 РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ПРИРОДА В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

УРОК 28 ОГЛЯД ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА ЮРІЙОВИЧА ЛЕРМОНТОВА. МОТИВИ СВІТОВОЇ СКОРБОТИ В ЛІРИЦІ ПОЕТА («СОСНА»)

УРОК 29 ЗВ'ЯЗОК ТВОРЧОСТІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА («І НУДНО, І СУМНО...», «НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ...») ІЗ ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (ДЖЗ. Ґ. Н. БАЙРОНА, Г. ГЕЙНЕ ТА ІН.)

УРОК 30 «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА — ФІЛОСОФСЬКИЙ, МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОМАН ПРО ДОЛЮ ПОКОЛІННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЮЖЕТУ Й КОМПОЗИЦІЇ У ТВОРІ

УРОК 31 СЮЖЕТ РОМАНУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». ЗВ'ЯЗОК ТВОРУ З ІСТОРИЧНОЮ І ДУХОВНОЮ АТМОСФЕРОЮ ДОБИ

УРОК 32 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». СКЛАДНІСТЬ ОБРАЗУ ПЕЧОРІНА, ЗАСОБИ ЙОГО РОЗКРИТТЯ, ДУХОВНА ТРАГЕДІЯ

УРОК 33 ПЕЧОРІН У СИСТЕМІ ОБРАЗІВ РОМАНУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА В ЖАНРІ РОМАНУ

УРОК 34 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ «ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ: ТВОРЧІСТЬ О. С. ПУШКІНА, М. Ю. ЛЕРМОНТОВА»

ЛІТЕРАТУРА