Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. IІ семестр - Паращич - 2017 рік

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. IІ семестр - Паращич - 2017 рік

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9-й КЛАС.

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

РЕАЛІЗМ

УРОК 35 ПОНЯТТЯ ПРО РЕАЛІЗМ ТА ІСТОРІЯ ЙОГО ФОРМУВАННЯ. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РЕАЛІЗМУ ЯК ЛІТЕРАТУРНОГО НАПРЯМУ (ЗВЯЗОК ІЗ ДІЙСНІСТЮ, АНАЛІТИЗМ, ТИПОВІСТЬ ОБРАЗІВ І СИТУАЦІЙ, РОЗКРИТТЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЛЮДИНУ, КРИТИЧНИЙ ПАФОС, ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА, ПСИХОЛОГІЗМ ТА ІН.). ВЗАЄМОДІЯ РЕАЛІЗМУ З ІНШИМИ НАПРЯМАМИ ХІХ СТ. (РОМАНТИЗМОМ. НАТУРАЛІЗМОМ)

УРОК 36 ОСНОВНІ ВІХИ ТВОРЧОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА

УРОК 37 ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК «ЛЮДСЬКА КОМЕДІЯ»: ІСТОРІЯ НАПИСАННЯ, ХУДОЖНЯ СТРУКТУРА, ТЕМАТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА, ОБРАЗИ. ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ: «ШАГРЕНЕВА ШКІРА» О. ДЕ БАЛЬЗАКА

УРОК 38 ПОВІСТЬ «ҐОБСЕК» О. ДЕ БАЛЬЗАКА У СТРУКТУРІ «ЛЮДСЬКОЇ КОМЕДІЇ». СЮЖЕТУ ТВОРУ

УРОК 39 ЖІНОЧІ ОБРАЗИ ПОВІСТІ «ҐОБСЕК» О. ДЕ БАЛЬЗАКА

УРОК 40 СЮЖЕТ ПОВІСТІ «ҐОБСЕК» О. ДE БАЛЬЗАКА. БАГАТОГРАННІСТЬ ОБРАЗУ ҐОБСЕКА (ЯК СОЦІАЛЬНОГО ТИПУ ДОБИ, ЯК ФІЛОСОФА ТА ІН.), ЗАСОБИ ЙОГО СТВОРЕННЯ (ПОРТРЕТ, ПСИХОЛОГІЧНА ДЕТАЛЬ, МОНОЛОГ, ВЧИНКИ, ФІЛОСОФСЬКЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ ТА ІН.)

УРОК 41 СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ «ҐОБСЕК» О. ДЕ БАЛЬЗАК («РОЗПОВІДЬ У РОЗПОВІДІ»)

УРОК 42 ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЕТАП ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ

УРОК 43 М. В. ГОГОЛЬ «РЕВІЗОР»: ТВОРЧА ІСТОРІЯ П'ЄСИ; ОБРАЗИ ЧИНОВНИКІВ

УРОК 44 М. В. ГОГОЛЬ «РЕВІЗОР»: ОБРАЗ ХЛЕСТАКОВА ТА ЙОГО ДИНАМІКА. ЗАСОБИ КОМІЧНОГО У ТВОРІ. СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО КОНФЛІКТУ ТА ЖАНРУ П'ЄСИ

УРОК 45 ПЕТЕРБУРЗЬКІ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ: ОСНОВНІ ТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ. ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ «ШИНЕЛЬ»

УРОК 46 ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ Й КОМПОЗИЦІЇ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ОБРАЗ БАШМАЧКІНА ТА ЗАСОБИ ЙОГО СТВОРЕННЯ

УРОК 47 ОБРАЗ СТОЛИЦІ (ЯК ЧУЖОГО Й ВОРОЖОГО ДЛЯ ЛЮДИНИ ПРОСТОРУ) У ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ТРАКТУВАННЯ ФІНАЛУ, ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФАНТАСТИКИ В РЕАЛІСТИЧНОМУ ТВОРІ. ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА У РОЗРОБЛЯННІ ТЕМИ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ»

УРОК 48 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗМ: ТВОРЧІСТЬ О. ДЕ БАЛЬЗАКА, М. В. ГОГОЛЯ»

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ XIX-XX СТ.

УРОК 49 «СТАРА» І «НОВА» ДРАМА. ЗМІНИ У ДРАМАТУРГІЇ ПОРУБІЖЖЯ XIX-XX СТ. РОЛЬ ГЕНРІКА ІБСЕНА В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ДРАМАТУРГІЇ, ЙОГО НОВАТОРСТВО. «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ» Г. ІБСЕНА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДРАМА

УРОК 50 Г. ІБСЕН «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ»: СЮЖЕТ, ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОГО КОНФЛІКТУ Й РОЗВИТОК СЦЕНІЧНОЇ ДІЇ (ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ)

УРОК 51 Г. ІБСЕН «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ»: ОБРАЗНА СИСТЕМА П'ЄСИ

УРОК 52 Г. ІБСЕН «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ»: КОМПОЗИЦІЯ ДРАМИ; ПІДТЕКСТ; СИМВОЛІКА; ВІДКРИТІСТЬ ФІНАЛУ

УРОК 53 Г. ІБСЕН «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ». РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ: СКЛАДАННЯ ТА НАПИСАННЯ ТВОРІВ-РОЗДУМІВ ЗА ДРАМАТИЧНИМ ТВОРОМ

УРОК 54 ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ БАРНАРДА ШОУ. СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ АНТИЧНОГО МІФУ У П'ЄСІ «ПІГМАЛІОН»

УРОК 55 Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН»: СЮЖЕТ; ДИНАМІЕКА ОБРАЗУ ЕЛІЗИ ДУЛИТЛ

УРОК 56 Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН»: ІДЕЇ ОДУХОТВОРЕННЯ ЛЮДИНИ ТА ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА, ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ, РОЗВИТКУ МОВИ

УРОК 57 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ «НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ ХХ ст.: ТВОРЧІСТЬ Г. ІБСЕНА ТА Б. ШОУ»

ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ.: ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА

УРОК 58 ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР»: ТЕМА ІСТОРИЧНОГО ЗЛАМУ, ЯКИЙ ПРОЙШОВ КРІЗЬ ДОЛЮ ЛЮДИНИ І НАРОДУ НА МЕЖІ XIX-XX СТ.

УРОК 59 ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ТВОРУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР»

УРОК 60 ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР»: ОБРАЗНА СИСТЕМА ТВОРУ

УРОК 61 НАРОДНИЙ ГУМОР У ТВОРІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є- МОЛОЧАР». СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРУ В ТЕАТРІ, КІНО ТА ІНШИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА

УРОК 62 ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР». РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

УРОК 63 ТРИВОГА ЗА МАЙБУТНЄ СУСПІЛЬСТВА В РОМАНІ-АНТИУТОПІЇ РЕЯ ДУҐЛАСА БРЕДБЕРІ «451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»

УРОК 64 Р. Д. БРЕДБЕРІ «451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»: ТЕМА ЗНЕЦІНЕННЯ КУЛЬТУРИ. ПРОВІДНІ МОТИВИ ТВОРУ — КНИГИ (ЧИТАННЯ), ПОЖЕЖІ, ТОТАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ, ІНАКОМИСЛЕННЯ ТОЩО

УРОК 65 Р. Д. БРЕДБЕРІ «451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» НАТОВП І ВЛАДА; СКЛАДНЕ ПРОЗРІННЯ ОСОБИСТОСТІ В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

УРОК 66 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. НЕЛЛ ГАРПЕР ЛІ «УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА»: ПРОБЛЕМА ВХОДЖЕННЯ МОЛОДІ В ДОРОСЛИЙ СВІТ, ЗІТКНЕННЯ ІЗ ЖОРСТОКІСТЮ; МОРАЛЬНІ ІДЕАЛИ У ТВОРІ

УРОК 67 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ЕРІК ВОЛЬФ СІҐАЛ «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ»: РОЗПОВІДЬ ПРО ЗВОРУШЛИВЕ І ТРАГІЧНЕ КОХАННЯ СИНА МІЛЬЙОНЕРА ДО ДОЧКИ БІДНОГО ІТАЛІЙСЬКОГО ЕМІГРАНТА. ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ, ЛЮБОВІ ТА ВІДДАНОСТІ У ТВОРІ

УРОК 68 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ЗА ТЕМОЮ «ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ СТ.: ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА. ТВОРЧІСТЬ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, Р. Д. БРЕДБЕРІ, Н. Г. ЛІ, Е. В. СІҐАЛА»

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

УРОК 69 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК 70 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОКУ

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1 ПЕРЕЛІК УСІХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ХРЕСТОМАТІЯ) ДЛЯ 9-го КЛАСУ

ДОДАТОК 2 ПЕРЕЛІК ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ЧИТАННЯ У 10-му КЛАСІ (АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНТ І РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)1

ЛІТЕРАТУРА

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.