УТІЛЕННЯ ВИСОКОГО ПОЧУТТЯ КОХАННЯ У ВІРШАХ Г. ГЕЙНЕ НЕ ЗНАЮ, ЩО СТАЛО ЗО МНОЮ... ТА КОЛИ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ ДВОЄ... - РОМАНТИЗМ

УТІЛЕННЯ ВИСОКОГО ПОЧУТТЯ КОХАННЯ У ВІРШАХ Г. ГЕЙНЕ НЕ ЗНАЮ, ЩО СТАЛО ЗО МНОЮ... ТА КОЛИ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ ДВОЄ... - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: розглянути з учнями вірші Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...»та «Коли розлучаються двоє...», схарактеризувати їхні ідейно-художні особливості, порівняти твори літератури і музичного мистецтва; розвивати вміння аналізувати ліричні твори, порівнювати, узагальнювати, працювати в парі; прищеплювати естетичний смак, виховувати інтерес до поезії, творчості Г. Гейне.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати ліричні твори Г. Гейне, відзначати зв'язок творів із фольклором, характеризувати образ ліричного героя, називати особливості розкриття теми кохання; ключові — спілкування державною мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; уміння висловлювати думки, погляди), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове)).

Обладнання: підручник, фотографія статуї Лорелеї роботи Н. О. Юсупової, аудіозаписи пісні «Лорелея» Ф. Ліста на вірш Г. Гейне, романсу М. В. Лисенка «Коли розлучаються двоє...» (див. електронний додаток), медіазасоби.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують результати порівняння українського і російського перекладів твору Г. Гейне, доходять висновку про те, що, на відміну від оригіналу та перекладу Л. Первомайського, в перекладі М. Лєрмонтова йдеться не про почуття чоловіка до жінки, а про трагедію самотньої людини, якій бракує тепла.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Як ви вже знаєте, тема кохання є центральною в збірці Г. Гейне «Книга пісень». Ми розглянули, як ця тема розкривається у вірші «На півночі кедр одинокий...». Сьогодні на уроці проаналізуємо, яким зображено кохання ще у двох творах зі збірки — віршах «Не знаю, що стало зо мною...» та «Коли розлучаються двоє...».

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 0 Виразне читання твору

Учень виразно читає вірш Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...».

Слово вчителя ПЛАН

1. Час створення вірша Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...».

2. Легенда, що лягла в основу твору.

3. Образ Лорелеї у творчості романтиків (балада Клеменса Брентано).

4. Вірш «Не знаю, що стало зо мною...» і класична музика (Ф. Зільхер, Ф. Ліст, Ф. Мендельсон).

5. Образ Лорелеї в масовій культурі.

Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.

Бесіда

1. Яке враження справив на вас вірш? Який настрій він передає?

2. Як у творі відобразилося захоплення романтика Гейне фольклором?

3. У яких відомих вам фольклорних та літературних творах є образи русалок? Це лихі чи добрі персонажі?

4. Ви дізналися, як фольклорний сюжет про Лорелею переробив К. Брентано. Чим його версія відрізняється від твору Гейне? (У вірші Гейне немає дії — твір являє собою видіння ліричного героя. Тихий плин Рейну викликає в його уяві образ дівчини з довгими косами, яка співом губить рибалок.)

5. Яким ви уявляєте ліричного героя вірша? Чому стара казка не дає йому «ні сну, ні спокою»?

6. Які художні засоби використав перекладач у творі?

7. Що, на вашу думку, уособлює образ Лорелеї у вірші Гейне? (Героїня постає як утілення романтичних тривог і скорбот, як уособлення невблаганної долі.)

8. Деякі дослідники визначають жанр твору Гейне як баладу. Чи слушне таке визначення? Аргументуйте свою відповідь.

Сприйняття твору іншого виду мистецтва

1. Прослухайте пісню «Лорелея» композитора Ференца Ліста на вірш Г. Гейне. Який настрій передає музичний твір? Чи збігається він із настроєм вірша?

2. Яку картину ви уявили під час слухання музики?

Слово вчителя

1823 року Гейне завершив роботу над віршем «Коли розлучаються двоє...». Твір увійшов до другого циклу «Книги пісень» «Ліричне інтермецо». Однією з центральних у цьому циклі стала тема розлуки, прощання. Кульмінацією її розвитку і є вірш «Коли розлучаються двоє...».

Український переклад твору виконав 1892 року Максим Антонович Славинський (1868—1945), випускник юридичного та історико-філологічного факультетів Київського університету, котрий як перекладач працював під псевдонімом М. Стависький.

Виразне читання твору

Учень виразно читає вірш Г. Гейне «Коли розлучаються двоє...».

Бесіда

1. Що ви відчули під час прослуховування вірша? Над чим він змусив вас замислитися?

2. Який настрій вірша? Чим він викликаний?

3. Як у творі розкривається тема розлуки? Що поет порівнює у вірші?

4. Чому, на вашу думку, розлука ліричного героя і його коханої не була схожою на розставання інших пар?

5. Як ви розумієте останні два рядки твору?

6. Вірш Гейне — один із найвідоміших у світовій любовній ліриці. Як ви вважаєте, чому?

Сприйняття твору іншого виду мистецтва

1. Майстерний переклад твору Гейне привернув увагу видатного українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка (1842—1912), який написав на вірші Гейне в перекладі Максима Славинського незабутню музику. Вокальна партія романсу Лисенка «Коли розлучаються двоє...» була виконана для двох голосів — сопрано і альта. Існує думка, що композитор присвятив романс дружині Ользі О’‎Коннор, яка мала неабиякий голос — лірико-драматичне сопрано. Прослухайте романс на слова Г. Гейне.

2. Наскільки Миколі Лисенку вдалося передати настрій твору Гейне засобами музики?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Яким змальовано кохання у творах Г. Гейне, що їх ми сьогодні розглянули?

2. Опишіть ліричного героя «Книги пісень» за своїм уявленням про нього на основі вивчених творів. Запишіть, якими рисами він наділений.

3. Як би ви схарактеризували любовну поезію Гейне? Запишіть її основні ознаки.

Заключне слово вчителя

Учитель підсумовує вивчене про особливості любовної лірики Гейне.

(Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Записати ознаки романтизму, що властиві вивченим творам Г. Гейне.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення на такі теми: «Англійський романтизм», «Останні дні життя Байрона», «Цікаві факти про Дж. Байрона».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.