ДЖОРДЖ НОЕЛ ГОРДОН БАЙРОН: ПОРТРЕТ НА ТЛІ ДОБИ - РОМАНТИЗМ

ДЖОРДЖ НОЕЛ ГОРДОН БАЙРОН: ПОРТРЕТ НА ТЛІ ДОБИ - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із відомостями про формування та розвиток англійського романтизму, життя і творчість Дж. Байрона; розвивати літературну компетентність, уміння узагальнювати, складати конспект, готувати повідомлення; прищеплювати інтерес до творчості Байрона.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про розвиток романтизму в Англії, основні віхи життя і творчості Дж. Байрона; ключові — основні компетентності у природничих науках і технологіях (уміння проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень), математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), ініціативність і підприємливість (уміння презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби).

Обладнання: підручник, репродукції портретів Байрона роботи Р. Вестолла, Т. Філліпса, матеріали для супроводу повідомлень учнів, медіазасоби.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учень називає ознаки романтизму у вивчених творах Г. Гейне.

Клас доповнює його відповідь.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Коли сформувався романтизм?

2. У яких країнах поширився цей напрям?

3. Які особливості має романтизм?

4. Пригадайте та назвіть представників англійського романтизму.

Слово вчителя

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про англійський романтизм і його найвідомішого представника — поета Джорджа Байрона.

Байрон справив величезний вплив на англійську і світову літературу своєї доби та подальших часів. Він надав романтизму дії, поєднавши зображення внутрішнього життя особистості й буття епохи. Розкриваючи моральні проблеми людини в широкому історико-культурному контексті, митець створив новий тип героя, який отримав назву «байронічного» і став утіленням духу свого часу. З могутньою творчою особистістю Байрона пов’‎язане виникнення нової стильової течії в романтизмі. Сьогодні ми ознайомимося з життям та творчістю поета, який захопив думки передових людей усієї Європи.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, презентує повідомлення «Англійський романтизм». (Зразок повідомлення подано в електронному додатку.)

Робота з підручником

Учні читають статтю про біографію Дж. Байрона, під час читання заповнюють таблицю.

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖ. БАЙРОНА

Дата

Подія

   

Повідомлення учнів

Учні, які виконували індивідуальні завдання, презентують повідомлення «Участь Байрона в боротьбі за звільнення Італії та Греції.

Останні дні життя поета» та «Цікаві факти про Дж. Байрона».

(Зразки повідомлень подано в електронному додатку.)

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Які умови сприяли формуванню англійського романтизму?

2. Назвіть його основні особливості.

3. Які етапи виділяють у розвитку романтизму в Англії?

4. Із яким етапом пов’‎язана творчість Байрона?

5. Яким ви уявляєте поета за характером, життєвими принципами?

6. Що не влаштовувало Байрона в навколишній дійсності?

7. Спираючись на факти з життя поета, доведіть, що він завжди був борцем проти несправедливості.

8. У яких країнах побував Байрон? Із якими подіями пов’‎язані ці подорожі? Які твори поет написав під враженням від своїх мандрівок?

9. Розгляньте портретні зображення Байрона. Які риси його особистості намагалися передати художники? Опишіть один із портретів Байрона.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання вірша Байрона «Хотів би жити знов у горах...».