КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТВОРЧІСТЮ Г. ГЕЙНЕ ТА ДЖ. БАЙРОНА - РОМАНТИЗМ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТВОРЧІСТЮ Г. ГЕЙНЕ ТА ДЖ. БАЙРОНА - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів за темами «Творчість Г. Гейне» і «Творчість Дж. Байрона»; розвивати письмове зв'язне мовлення, вміння узагальнювати, формулювати та обстоювати власну думку, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння застосовувати знання з теми, писати творчу роботу на одну з запропонованих тем; ключові — спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву; створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби), уміння вчитися впродовж життя (уміння здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію).

Обладнання: теми творчих робіт (на дошці), аркуші для чернеток.

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМ ТВОРІВ (НА ВИБІР УЧНІВ)

1. Есе «Тема кохання в ліриці Г. Гейне».

2. Твір-роздум «Чим мені близький ліричний герой віршів Г. Гейне».

3. Твір «Байронічний герой у ліриці Дж. Байрона та його поемі («Паломництво Чайльд Гарольда» або «Мазепа»)».

4. Рецензія (або сценарій буктрейлера) на поему Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» (або «Мазепа»).

III. РОБОТА УЧНІВ НАД ТВОРОМ

Учні пишуть твір но чернетці, редагують його, переписують у зошит. Учитель збирає зошити.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Групові завдання. Підготувати повідомлення «О. С. Пушкін і Україна» (група краєзнавців), «Цікаві факти про О.С. Пушкіна» (група біографів), «Значення творчості О.С. Пушкіна для розвитку світової літератури» (група літературознавців).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.