ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. ЗВ'ЯЗОК ТВОРЧОСТІ МИТЦЯ З ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. ТЕМИ ТА МОТИВИ ВІРШІВ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА СОСНА, І НУДНО І СУМНО..., НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ... - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. ЗВ'ЯЗОК ТВОРЧОСТІ МИТЦЯ З ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. ТЕМИ ТА МОТИВИ ВІРШІВ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА СОСНА, І НУДНО І СУМНО..., НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ... - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю М. Ю. Лєрмонтова, основними темами та мотивами його лірики, пояснити зв'язок його творчості з традиціями англійського та німецького романтизму, проаналізувати вірші поета «Сосна», «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...»; розвивати навички аналізу ліричного твору, вміння порівнювати, узагальнювати, формулювати та обґрунтовувати власну думку; прищеплювати естетичний смак, інтерес до особистості та творчості М. Ю. Лєрмонтова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про основні віхи життя і творчості М. Ю. Лєрмонтова, зв'язок його творчості з традиціями романтизму, аналізувати втілення традиційних для творчості Лєрмонтова тем і мотивів у віршах «Сосна», «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...», порівнювати оригінал і переклад ліричного твору; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: підручник, картки з оригінальним текстом вірша М. Ю. Лєрмонтова «На севере диком стоит одиноко...» та українським перекладом твору (одна на парту), картки з текстом вірша М.Т. Рильського «Не забуду вечора хрусткого...» (для кожного учня).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює учнів із результатами тестової контрольної роботи.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Поряд з Олександром Пушкіним видатним представником російської літератури першої половини XIX століття був Михайло Лєрмонтов. Його творчість також мала ознаки романтизму та реалізму. За короткий відрізок часу (Лєрмонтов прожив усього 28 років) він пройшов шлях від наслідувача Байрона та Пушкіна до видатного оригінального митця. Про це у XX ст. писала поетеса Анна Ахматова: «Він наслідував у віршах Пушкіна і Байрона і раптом почав писати щось цілком самостійне, і всі вже ціле століття хочуть наслідувати його».

Сьогодні ми розпочинаємо цикл уроків, на яких вивчатимемо творчість М. Ю. Лєрмонтова. Ви ознайомитеся з його ліричними творами, а також зі знаменитим романом «Герой нашого часу».

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Учні читають біографічну статтю про М. Ю. Лєрмонтова в підручнику, обговорюють за поданими до неї запитаннями, складають хронологію життя поета.

Повідомлення учня

Учень, який готував індивідуальне домашнє завдання, презентує цікаві факти про М. Ю. Лєрмонтова.

(Зразок розповіді подано в електронному додатку.)

Слово вчителя

ПЛАН

1. Романтичні традиції Дж. Байрона як основа творчості М. Ю. Лєрмонтова.

2. Зв'язок лірики Лєрмонтова з творчістю Г. Гейне.

3. Центральні теми лірики М. Ю. Лєрмонтова.

4. Ключові мотиви лірики поета.

Учні складають тези виступу вчителя.

(Текст виступу подано в електронному додатку.)

Виразне читання твору

Учень декламує вірш М. Ю. Лєрмонтова «Сосна».

Бесіда

1. Пригадайте, вільним перекладом якого твору є вірш «Сосна» (цей твір ви нещодавно вивчали).

2. Сформулюйте та запишіть тему вірша Лєрмонтова. (Трагічна роз’‎єднаність людей, туга за духовним спілкуванням.)

3. У творі сосна «стоїть в самотині на голій вершині», а прекрасна пальма «на скелі самотньо росте». Яку думку намагався передати поет за допомогою символічних образів самотніх дерев? (Уся образна система твору ілюструє думку про нездоланність самотності при загальній спорідненості долі.)

4. Ви вже порівнювали український переклад твору Г. Гейне і вільний російський переклад Лєрмонтова. А тепер порівняйте російський оригінал із українським перекладом вірша Лєрмонтова. Що змінив перекладач Олександр Грязнов? Як ви вважаєте, чому він так вчинив?

Учні отримують картки з оригінальним текстом вірша М. Лєрмонтова і українським перекладом 0. Грязнова.

(Тексти для карток подано в електронному додатку.)

Виразне читання твору

Учень декламує вірш М.Ю. Лєрмонтова «І нудно і сумно...».

Бесіда

1. Яке враження на вас справив вірш? Над чим змусив замислитися?

2. Яким настроєм перейнятий твір?

3. У чому намагається знайти опору ліричний герой твору? Якого висновку він доходить? (Ліричний герой безуспішно намагається знайти опору в бажаннях, коханні, пристрастях, але послідовно відмовляється від них, а в фіналі відкидає саме життя. Він доходить висновку, що все безслідно минає або не має цінності.)

4. Чому, на ваш погляд, ліричний герой вважає, що в житті немає «ні змісту, ні глузду»? Які життєві обставини могли сформувати таке світосприйняття?

5. Як у творі проявляється мотив світової скорботи?

6. Дослідники вважають, що вірш є водночас документом світовідчуття людини 1830-х рр. і пам’‎яткою романтичного мислення. Доведіть або спростуйте цю думку.

Виразне читання твору

Декілька учнів напам'ять декламують вірш М.Ю. Лєрмонтова «На дорогу йду я в самотині...». Клас обирає найкращого читця.

Бесіда

1. Яких тем торкнувся поет у вірші?

2. Які почуття передано у творі? Яким емоційним забарвленням перші дві строфи відрізняються від третьої та двох останніх?

3. Яким постає ліричний герой твору за характером, світоглядом?

4. Чи можна назвати твір песимістичним, сповненим безвиході? Обґрунтуйте свою відповідь.

5. На думку В. Г. Бєлінського, цей вірш належить до обраних творів, у яких сконцентровано «все лермонтовське». Як ви вважаєте, що мав на увазі критик? Які характерні для поета теми, ідеї, мотиви відображені у творі? Запишіть їх.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Що ви дізналися про життя М. Лєрмонтова? Який факт біографії поета вас здивував, зацікавив?

2. Яким ви уявляєте поета за характером, поглядами?

3. Хто з європейських романтиків вплинув на творчість Лєрмонтова? У чому виявився цей вплив?

4. Назвіть провідні теми та мотиви лірики Лєрмонтова. Творам яких іще відомих вам поетів вони властиві?

5. Які теми та мотиви звучать у розглянутих на уроці віршах?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Порівняти український переклад «На дорогу йду я в самотині...», виконаний М.Т. Рильським, і вірш Рильського «Не забуду вечора хрусткого...», написаний за мотивами поезії Лєрмонтова (текст подано в електронному додатку). Записати, що об’‎єднує обидва твори. Поміркувати, чому український поет використав саме такий епіграф.

Дочитати роман М.Ю. Лєрмонтова «Герой нашого часу».