РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ. ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ. ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів з історією створення роману «Герой нашого часу», поняттям «оповідач», проаналізувати особливості композиції та сюжету твору, його оповідної системи; розвивати літературознавчу компетентність, навички аналізу епічного твору, вміння працювати в групі та в парі, узагальнювати; прищеплювати інтерес до творчості М. Ю. Лєрмонтова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про особливості розвитку сюжету і композиції в романі «Герой нашого часу», аналізувати систему оповідачів у творі; ключові — інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: підручник, повний текст роману М. Ю. Лєрмонтова «Герой нашого часу».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують результати спостережень за віршем М. Т. Рильського і його перекладом твору М. Ю. Лєрмонтова.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Яке враження на вас справив роман М.Ю. Лєрмонтова «Герой нашого часу»?

2. Яка з частин твору вам особливо сподобалася? Чому?

3. Хто з героїв вам запам’‎ятався? Чим?

4. На героя якого вивченого твору (або героїв яких творів) схожий Печорін? Чим саме?

Слово вчителя

1840 року Лєрмонтов завершив роботу над романом «Герой нашого часу». Твір став новаторським для російської літератури. У ньому для читача було незвичним усе: і жанр, і нова художня концепція людини, і поєднання об’‎єктивної (від третьої особи) і суб’‎єктивної (від першої особи) оповіді. Роман вразив не тільки звичайних читачів — його високо оцінили критики та письменники. Навіть через сто років він залишився недосяжним взірцем. Ось як про нього писав класик російської літератури XX століття Олексій Толстой: «Лєрмонтов прозаїк — це диво, це те, до чого ми зараз, через сто років, повинні прагнути... Тут є все. Це глибоко і людяно. Цю прозу міг створити тільки геній. Із цієї прози вийшли і Тургенєв, і Достоєвський, і Лев Толстой, і Чехов». Отже, почнемо знайомство із видатним твором Михайла Лєрмонтова.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Учитель розповідає про історію створення та публікації роману «Герой нашого часу». (Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

Гра «Хто? Як? Чому?» [робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом роману «Герой нашого часу». 1 група складає питання, що починаються словом хто, 2 група — словом як (або словами яким чином), 3 група — словом «чому».

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

Робота з підручником

Учні читають статтю підручника про сюжет і композицію роману «Герой нашого часу».

Слово вчителя

Учитель розповідає про систему оповідачів у творі. Учні записують визначення поняття «оповідач».

Оповідач — особа, від якої ведеться розповідь у творі. Оповідач — такий самий вигаданий образ, як і інші герої, тому його не можна плутати з автором — реальною людиною, яка написала твір.

(Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

Бесіда

1. Розкажіть про особливості композиції роману.

2. Чому в творі порушено хронологічну послідовність подій? Із якою метою Лєрмонтов побудував композицію саме так? (Композиція роману допомагає поступово розкривати образ головного героя. Неоднозначність характеру Печоріна показано за допомогою: 1) дослідження його взаємин із оточенням, за якими спостерігають сторонні люди; 2) самоаналізу героя, який розмірковує над своїм життєвим шляхом, причинами невдач та розчарувань.)

3. У яких відомих вам творах літератури або кіно порушується хронологія подій? Для чого, на вашу думку, автори використали цей прийом?

4. Назвіть особливості сюжету твору. (Сюжет роману фрагментарний. Кожна частина твору є цілком самостійною.)

5. Що об’‎єднує всі частини твору? (Частини твору об’‎єднує образ Печоріна і авторський задум — намалювати портрет, що відображатиме вади покоління.)

6. Чи можна в загальному сюжеті роману виділити експозицію, зав’‎язку, кульмінацію та розв’‎язку? (У творі немає експозиції: читач нічого не знає про життя Печоріна до його приїзду на Кавказ, про його родину, виховання, освіту, не знає, чому герой опинився на Кавказі. Немає в сюжеті й зав'язки — обставин приїзду Печоріна на Кавказ. Саму дію представлено як низку епізодів із життя головного героя, описаних у п’‎яти повістях. Тому в романі п’‎ять кульмінацій. У творі є розв’‎язка: це вміщене в передмові до «Журналу Печоріна» повідомлення про те, що головний герой, повертаючись із Персії, помер. Таким чином, загальна сюжетна лінія роману представлена тільки кульмінаціями і розв’‎язкою.)

Виконання завдання (робота в групах)

Виділіть елементи сюжету в одній із повістей роману. 1 група працює з розділом «Бела», 2 група — з розділом «Максим Максимич», З група — з розділом «Тамань», 4 група — з розділом «Княжна Мері», 5 група — з розділом «Фаталіст».

Учні презентують результати роботи.

Бесіда

1. У чому відмінності між образами автора і оповідача? Оповідача і героя?

2. Від чиєї особи ведеться розповідь у кожній частині роману?

3. Яку роль відіграє зміна оповідача?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдань (робота в парах)

1. Складіть таблицю.

ХРОНОЛОГІЧНЕ І ФАКТИЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ РОЗДІЛІВ РОМАНУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Хронологічне розташування розділів

Фактичне розташування розділів

   

2. Заповніть таблицю.

СИСТЕМА ОПОВІДАЧІВ У РОМАНІ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Назва розділу

Оповідач

   

Учні презентують заповнені таблиці.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дібрати цитати для характеристики образу Григорія Печоріна.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.