ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОНАТАНА СВІФТА. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА - ПРОСВІТНИЦТВО

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОНАТАНА СВІФТА. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА - ПРОСВІТНИЦТВО

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: розглянути з учнями біографію Дж. Свіфта, ознайомити з історією створення роману «Мандри Лемюеля Гуллівера», перевірити знання змісту прочитаної частини твору; розвивати аналітичне мислення, вміння узагальнювати, працювати в групі; прищеплювати інтерес до англійської літератури, особистості та творчості Дж. Свіфта.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння називати основні події життя Дж. Свіфта, розповідати про історію створення роману «Мандри Лемюеля Гуллівера», складати запитання за змістом прочитаної частини твору; ключові — уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом).

Обладнання: підручник, портрет Дж. Свіфта (див. електронний додаток), виставка різних видань роману «Мандри Лемюеля Гуллівера».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Український перекладач Олександр Терех у передмові до видання 1991 року твору Дж. Свіфта про мандри Гуллівера писав: «Коли письменник [Свіфт] помер, його «Гуллівер» ще не мандрував по світу й двадцяти років. Але попереду на нього чекала дуже довга подорож. Цій книзі судилося стати безсмертною».

Сучасний читач не завжди розуміє, проти кого або чого спрямована сатирична зброя Свіфта, однак його роман залишається однією з найулюбленіших книжок читачів, змушує нас із захопленням стежити за пригодами героя, сміятись або обурюватися разом з ним.

Якою людиною був автор «Мандрів Гуллівера»? За яких обставин з’‎явилася книга? На ці питання дамо відповідь на уроці.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Опрацювання біографії письменника за підручником.

Повідомлення учня

Учень, який отримав індивідуальне завдання, представляє цікаві факти про Дж. Свіфта. (Зразок відповіді учня подано в електронному додатку.)

Виконання завдання

На основі статті підручника та повідомлення однокласника складіть хронологію подій життя Дж. Свіфта (або анкету письменника — на вибір).

Повідомлення учня

Учень, який отримав індивідуальне завдання, представляє розповідь про історію створення роману «Мандри Лемюеля Гуллівера».

Клас записує дати виникнення задуму та першого видання твору.

(Зразок повідомлення подано в електронному додатку.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Бесіда

1. Яким ви уявляєте Дж. Свіфта за переконаннями, поглядами?

2. Чим Свіфт займався, окрім літературної діяльності?

3. Твори яких жанрів писав Свіфт?

4. Який факт біографії Свіфта вас здивував? Чому?

5. За яких обставин виник задум роману про мандри Гуллівера?

6. Пригадайте, в яких історичних умовах сформувалося Просвітництво. Як ви вважаєте, чому членів клубу сатириків, зокрема Свіфта, зацікавила саме тема подорожей, мандрів?

7. Коли твір вийшов друком?

8. Чому, на ваш погляд, Свіфт приховував авторство роману та надрукував його анонімно?

Гра «Хто? Як? Чому?» (робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом першої частини роману «Мандри Лемюеля Гуллівера». 1 група складає питання, що починаються словом хто, 2 група — словом як (або словами яким чином), 3 група — словом чому.

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дібрати з тексту роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера» цитати до характеристики головного героя. Скласти план характеристики.

Індивідуальне завдання. Підготувати інсценізацію «Перша зустріч Гуллівера з ліліпутами».