МОРАЛЬНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ В ПОВІСТІ Е. В. СІГЕЛА ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ. ГЕРОЇ ТВОРУ НА ЕКРАНІ - ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТОЛІТЬ

МОРАЛЬНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ В ПОВІСТІ Е. В. СІГЕЛА ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ. ГЕРОЇ ТВОРУ НА ЕКРАНІ - ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТОЛІТЬ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями тематику та проблематику твору, ознайомити з утіленням образів героїв повісті на екрані; розвивати аналітичне мислення, усне мовлення, вміння узагальнювати; виховувати естетичний смак, прищеплювати повагу до високих моральних цінностей.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти основні теми та проблеми в повісті Е. Сігела, описувати власні враження від перегляду епізодів кінострічки за сценарієм письменника та прослуховування музики до фільму; ключові — спілкування державною мовою (уміння висловлювати думки, погляди, почуття), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове)), математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)), соціальна та громадянська компетентності (уміння критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту).

Обладнання: повний текст повісті Е. В. Сігела «Історія одного кохання», відеозапис художнього фільму «Історія кохання» (реж. А. Хіллер, США, 1970), аудіозапис музичної теми фільму композитора Франсіса Ле (див. електронна додаток).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Декілька учнів зачитують твори-мініатюри. Клас відзначає позитивні риси робіт, обирає найкращі.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Повість «Історія одного кохання» не тільки зображує взаємини двох молодих людей, зародження їхніх почуттів, спільне життя, трагічне розставання. У творі письменник торкається важливих моральних, соціальних та філософських тем і проблем. Розглянемо, яких саме.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Із перших сторінок повісті автор підіймає проблему соціальної нерівності героїв. Чим відрізнявся спосіб життя сім’‎ї Берреттів від життя Кавіллері?

2. Як Дженні ставиться до багатства Олівера та його належності до відомої й заможної родини?

3. Як різниця в матеріальному та соціальному становищі закоханих вплинула на їхню долю?

4. У повісті Е. Сігел торкнувся проблеми міжетнічних взаємин у США. Що ви про них дізналися? Що означає абревіатура «ВАСП»?

5. Одна з «вічних» тем і проблем літератури — взаємини між поколіннями. Які два типи таких взаємин зобразив письменник у творі?

6. Чим зумовлені гармонійні стосунки Дженні з її батьком? У чому причини суперечностей між Олівером і членами його родини?

7. Чи можна стверджувати, що стосунки Олівера з батьком зіпсувалися через гроші? Аргументуйте свою відповідь.

8. Наприкінці твору з’‎являється тема смерті, швидкоплинності життя. Поміркуйте, яку ідею намагався передати Е. Сігел за допомогою трагічного фіналу повісті.

Виконання завдання

Зважаючи на результати обговорення, заповніть таблицю «Теми та проблеми повісті Е. Сігела «Історія одного кохання».

ТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ ПОВІСТІ Е. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ»

Соціальні

 

Моральні

 

Філософські

 

Учень презентує результати роботи, клас доповнює його відповідь.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Сприйняття творів інших видів мистецтва

Учні слухають аудіозапис музичної теми фільму «Історія кохання».

1. Яке враження на вас справила музика? Який настрій вона передає?

2. Які почуття у вас викликала музика?

Учні переглядають уривки з фільму «Історія кохання» — епізод знайомства героїв та фінал (остання розмова Дженні й Олівера, зустріч молодого вдівця з батьком); діляться враженнями від гри акторів, висловлюють свої думки про добір акторів та припущення, чому фінали повісті й фільму різняться.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Подивитися фільм «Бойовий кінь» (реж. С. Спілберґ, США, 2011).