Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - Н. С. Полулях - 2017 рік

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - Н. С. Полулях - 2017 рік

ПЕРЕДМОВА

УРОК №1 ВСТУП. РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

УРОК №2 ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ СТИЛЬ. ЗАГАЛЬНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИЛІ

УРОК №3 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №1. ЗАСІДАННЯ КЛУБУ КНИГОЛЮБІВ

ПРОСВІТНИЦТВО

УРОК №4 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

УРОК №5 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОНАТАНА СВІФТА. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

УРОК №6 РОМАН ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА». ОБРАЗ ГУЛЛІВЕРА ЯК УТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ЛЮДИНИ

УРОК №7 РОМАН ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА». ЗОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ЛІЛІПУТИ. ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ У ТВОРІ

УРОК №8 ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

УРОК №9 ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В РОМАНІ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

УРОК №10 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №2. НАПИСАННЯ ТВОРУ ЗА РОМАНОМ ДЖ. СВІФТА «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

УРОК №11 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА НІМЕЦЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Й.В. ҐЕТЕ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРШІВ Й.В. ҐЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ» І «ТРАВНЕВА ПІСНЯ»

УРОК №12 ВОЛЕЛЮБНІ МОТИВИ ТА ПРОТИСТОЯННЯ ОБРАЗІВ ПЕРСОНАЖІВ У ТВОРІ Й.В. ҐЕТЕ «ПРОМЕТЕЙ»

УРОК №13 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФРІДРІХА ШИЛЛЕРА. ІДЕЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЛЮДСТВА В ОДІ Ф. ШИЛЛЕРА «ДО РАДОСТІ»

УРОК №14 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ №1. «РІК БАЛАД»: ТВОРЧЕ ЗМАГАННЯ Й.В. ҐЕТЕ І Ф. ШИЛЛЕРА. ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ БАЛАДИ Ф. ШИЛЛЕРА «ІВІКОВІ ЖУРАВЛІ»

УРОК №15 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ЗА ТЕМОЮ «ПРОСВІТНИЦТВО»

РОМАНТИЗМ

УРОК №16 РОМАНТИЗМ ЯК НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ Й МИСТЕЦТВІ. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНТИЗМУ

УРОК №17 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №3. ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ. ТВОРЧІСТЬ ГЕНРІХА ГЕЙНЕ

УРОК №18 МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕРЕДАННЯ ПОЧУТТІВ ЧЕРЕЗ ОБРАЗИ ПРИРОДИ У ВІРШІ Г. ГЕЙНЕ «НА ПІВНОЧІ КЕДР ОДИНОКИЙ...»

УРОК №19 УТІЛЕННЯ ВИСОКОГО ПОЧУТТЯ КОХАННЯ У ВІРШАХ Г. ГЕЙНЕ «НЕ ЗНАЮ, ЩО СТАЛО ЗО МНОЮ...» ТА «КОЛИ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ ДВОЄ...»

УРОК №20 ДЖОРДЖ НОЕЛ ГОРДОН БАЙРОН: ПОРТРЕТ НА ТЛІ ДОБИ

УРОК №21 ПРОТИСТАВЛЕННЯ МРІЇ Й ДІЙСНОСТІ В ЛІРИЦІ ДЖ. БАЙРОНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША «ХОТІВ БИ ЖИТИ ЗНОВ У ГОРАХ...»

УРОК №22 БІБЛІЙНІ МОТИВИ У ВІРШІ ДЖ. БАЙРОНА «МІЙ ДУХ ЯК НІЧ...»

УPOK №23 (Варіант I) ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ ЄВРОПИ ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ У ТВОРІ

УРОК №24 (Варіант І) ВІДОБРАЖЕННЯ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ I АВТОРА У ТВОРІ

УРОК №25 (Варіант І) ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ВІРШОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРУ

УРОК №23 (Варіант II) УКРАЇНСЬКА ТЕМА В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА». ПОЄДНАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ І РОМАНТИЧНОГО МІФУ У ТВОРІ

УРОК №24 (Варіант II) ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ ТА СЮЖЕТУ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА»

УРОК №25 (Варіант II) ОБРАЗ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ В ПОЕМІ ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА». УТІЛЕННЯ В ОБРАЗІ МАЗЕПИ РИС БАЙРОНІЧНОГО ГЕРОЯ

УРОК №26 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТВОРЧІСТЮ Г. ГЕЙНЕ ТА ДЖ. БАЙРОНА

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

УРОК №27 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ О.С. ПУШКІНА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА ДЛЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ПРОВІДНІ ТЕМИ ТА МОТИВИ ЙОГО ЛІРИКИ

УРОК №28 ТЕМА КОХАННЯ В ЛІРИЦІ О.С. ПУШКІНА. СВОЄРІДНІСТЬ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ У ТВОРАХ ДО А.П. КЕРН («Я ПАМ'ЯТАЮ МИТЬ ЧУДОВУ...»), «Я ВАС КОХАВ...»

УРОК №29 ТЕМА РОЛІ ПОЕЗІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВА У ВІРШАХ О.С. ПУШКІНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША «Я ПАМ'ЯТНИК СОБІ ПОСТАВИВ НЕЗОТЛІННИЙ...»

УРОК №30 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». СПЕЦИФІКА ЖАНРУ, СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ

УРОК №31 ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

УРОК №32 ЦЕНТРАЛЬНІ ОБРАЗИ РОМАНУ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ТРАГІЧНІ ДОЛІ ОНЄГІНА, ЛЕНСЬКОГО І ТЕТЯНИ ЛАРІНОЇ

УРОК №33 ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІСТЬ ТВОРУ. ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О.С. ПУШКІНА В РОМАНІ

УРОК №34 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ЗА ТВОРЧІСТЮ О.С. ПУШКІНА

УРОК №35 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. ЗВ'ЯЗОК ТВОРЧОСТІ МИТЦЯ З ТРАДИЦІЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. ТЕМИ ТА МОТИВИ ВІРШІВ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «СОСНА», «І НУДНО І СУМНО...», «НА ДОРОГУ ЙДУ Я В САМОТИНІ...»

УРОК №36 РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ

УРОК №37 ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ РОМАНУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». СКЛАДНІСТЬ ОБРАЗУ ПЕЧОРІНА

УРОК №38 ПЕЧОРІН У СИСТЕМІ ІНШИХ ОБРАЗІВ РОМАНУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

УРОК №39 ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА В ЖАНРІ РОМАНУ

УРОК №40 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 ЗА ТВОРЧІСТЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

РЕАЛІЗМ

УРОК №41 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РЕАЛІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ РЕАЛІЗМУ З ІНШИМИ МИСТЕЦЬКИМИ НАПРЯМАМИ XIX СТОЛІТТЯ (РОМАНТИЗМОМ, НАТУРАЛІЗМОМ)

УРОК №42 ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА. ЗВ'ЯЗОК ПИСЬМЕННИКА З УКРАЇНОЮ. ОСОБЛИВОСТІ ЕПОПЕЇ БАЛЬЗАКА «ЛЮДСЬКА КОМЕДІЯ»

УРОК №43 СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ О. ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК»

УРОК №44 БАГАТОГРАННІСТЬ І СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ОБРАЗУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ПОВІСТІ О.ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК»

УРОК №45 ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ЕТАП ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ. ТВОРЧА ІСТОРІЯ П'ЄСИ ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР»

УРОК №46 СПЕЦИФІКА ЖАНРУ, ХУДОЖНЬОГО КОНФЛІКТУ І КОМПОЗИЦІЇ П'ЄСИ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР». ЗАСОБИ КОМІЧНОГО У ТВОРІ

УРОК №47 ОБРАЗ ХЛЕСТАКОВА В КОМЕДІЇ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР»

УРОК №48 ОБРАЗИ ЧИНОВНИКІВ У КОМЕДІЇ М.В. ГОГОЛЯ «РЕВІЗОР»

УРОК №49 ЦИКЛ ПЕТЕРБУРЗЬКИХ ПОВІСТЕЙ М.В. ГОГОЛЯ. ПОВІСТЬ ІЗ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ЦИКЛУ «ШИНЕЛЬ». ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ І КОМПОЗИЦІЇ ТВОРУ

УРОК №50 ОБРАЗ БАШМАЧКІНА В ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ГЕРОЙ ПОВІСТІ ЯК ПРЕДСТАВНИК ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ»

УРОК №51 ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ». ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА У ТВОРІ

УРОК №52 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗМ»

УРОК №53 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ №2. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРОСПЕРА МЕРІМЕ. ЖАНРОВІ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛИ П. МЕРІМЕ «КАРМЕН». ОБРАЗИ КАРМЕН І ХОСЕ У ТВОРІ

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

УРОК №54 ТВОРЧА БІОГРАФІЯ НОРВЕЗЬКОГО ДРАМАТУРГА ГЕНРІКА ІБСЕНА. ІБСЕН ЯК ОДИН З АВТОРІВ «НОВОЇ ДРАМИ». ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ П'ЄСИ «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ»

УРОК №55 ОБРАЗНА СИСТЕМА ДРАМИ Г. ІБСЕНА «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ»

УРОК №56 ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОГО КОНФЛІКТУ ТА КОМПОЗИЦІЇ ДРАМИ Г. ІБСЕНА «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ». СИМВОЛІКА ТВОРУ

УРОК №57 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ. ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ ДРАМАТУРГА. СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ АНТИЧНОГО МІФУ У П'ЄСІ Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН»

УРОК №58 ДИНАМІКА ОБРАЗУ ЕЛІЗИ ДУЛІТЛ У П'ЄСІ ДЖ. Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН»

УРОК №59 ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІДЕЙНА СВОЄРІДНІСТЬ П'ЄСИ ДЖ. Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН»

УРОК №60 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №4. КРУГЛИЙ СТІЛ ЗА П'ЄСОЮ ДЖ. Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН»

УРОК №61 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 ЗА ТЕМОЮ «НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.»

ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТОЛІТЬ

УРОК №62 (Варіант І) ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ КЛАСИКА ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX—XX СТОЛІТЬ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА. ТЕМАТИКА ТА ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРУ «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР»

УРОК №63 ОБРАЗНА СИСТЕМА ТВОРУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР». ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ ЯК ПРЕДСТАВНИК ТИПУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ»

УРОК №64 (Варіант I) ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ТА ГУМОР У ПОВІСТІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ'Є-МОЛОЧАР». ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРУ В ТЕАТРІ ТА КІНО

УРОК №62 (Варіант II) ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ МИХАЙЛА ОПАНАСОВИЧА БУЛГАКОВА. УКРАЇНСЬКІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА. ЗНАЙОМСТВО З ПОВІСТЮ БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ»: СЮЖЕТ І ОПОВІДНА СИСТЕМА ТВОРУ

УРОК №63 (Варіант II) ПОВІСТЬ М. О. БУЛГАКОВА& «СОБАЧЕ СЕРЦЕ» ЯК МЕТАФОРА СОЦІАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ

УРОК №64 (Варіант II) ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ ПОВІСТІ М.О. БУЛГАКОВА «СОБАЧЕ СЕРЦЕ». ДИНАМІКА ОБРАЗУ ШАРИКОВА У ТВОРІ

УРОК №65 (Варіант І) ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ РЕЯ ДУГЛАСА БРЕДБЕРІ. ПОНЯТТЯ ПРО АНТИУТОПІЮ. ТРИВОГА ЗА МАЙБУТНЄ СУСПІЛЬСТВА В РОМАНІ-АНТИУТОПІЇ «451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»

УРОК №66 (Варіант І) ЗОБРАЖЕННЯ В РОМАНІ «451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» ВАЖКОГО ПРОЗРІННЯ ОСОБИСТОСТІ В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

УРОК №67 (Варіант І) ТЕМАТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ Р.Д. БРЕДБЕРІ «451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»

УРОК №65 (Варіант II) ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ГАРПЕР ЛІ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДІ РОМАНУ «УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА»

УРОК №66 (Варіант II) ПРОБЛЕМА ВХОДЖЕННЯ МОЛОДІ В ДОРОСЛИЙ СВІТ І ЗІТКНЕННЯ З ЖОРСТОКІСТЮ В РОМАНІ Г. ЛІ «УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА»

УРОК №67 (Варіант II) МОРАЛЬНІ ІДЕАЛИ ТВОРУ Г.ЛІ «УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА»

УРОК №65 (Варіант ІІІ) ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ЕРІКА СІГЕЛА. ПОВІСТЬ Е. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ» І ФЕНОМЕН МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УРОК №66 (Варіант III) ЗВОРУШЛИВЕ І ТРАГІЧНЕ ПОЧУТТЯ В ПОВІСТІ Е. В. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ». ОБРАЗИ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ ТВОРУ

УРОК №67 (Варіант ІІІ) МОРАЛЬНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ В ПОВІСТІ Е. В. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ». ГЕРОЇ ТВОРУ НА ЕКРАНІ

УРОК №68 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №5. ЗАСІДАННЯ КЛУБУ ЛЮБИТЕЛІВ КІНО: ОБГОВОРЕННЯ ФІЛЬМУ С. СПІЛБЕРҐА «БОЙОВИЙ КІНЬ» ЗА РОМАНОМ М. МОРПУРҐО

УРОК №69 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №7 ЗА ТЕМОЮ «ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТОЛІТЬ»

УРОК №70 ЛІТЕРАТУРНА ГРА «СТОРІНКАМИ ПРОЧИТАНИХ КНИГ»

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ