Йоганн Вольфганг Ґете. Роль Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Ґете. Міфологічний зміст образів вірша Вільшаний король. Ідея кохання й щастя у Травневій пісні, ознаки фольклору

Йоганн Вольфганг Ґете. Роль Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Ґете. Міфологічний зміст образів вірша Вільшаний король. Ідея кохання й щастя у Травневій пісні, ознаки фольклору

Зарубіжна література 9 клас І семестр - розробки уроків

Мета: стисло ознайомити учнів з особистістю Йоганна Вольфганга Гете, його внеском у розвиток філософської думки Просвітництва та світовий літературний процес; розкрити новаторство Гете в царині поезії, показати зв'язок його лірики з міфологічно-фольклорним контекстом німецької культури; здійснити цілісний аналіз віршів «Травнева пісня» та «Вільшаний король»; розвивати навички виразного осмисленого читання поезій та їх аналітичного дослідження; сприяти формуванню культурологічного сприйняття творів світової поезії як одного із шляхів вдосконалення читацьких компетенцій учнів.

Обладнання: відеопрезентація «Йоганн Вольфганг Гете»; Ганс Пфіцнер, Йоганн Вольфганг Гете. «Травнева пісня» (виконує німецькою Крістоф Прегардьєн); відеоряд «Франц Шуберт, Йоганн Вольфганг Гете. «Вільшаний король» (німецькою мовою).

Найбільший велетень людського слова.

Іван Франко

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Роль Йоганна Вольфганга Гете, видатного німецького письменника, ученого й філософа, у розвитку європейської цивілізації подібна до титанів доби Ренесансу. За життя він зазнав слави «олімпійця», тобто подібного до богів. Про нього говорили, що «природа захотіла дізнатися, якою вона є, і... створила Гете». За словами Ф. Шеллінга, творчість Гете, в особі якого блискучий розум поєднав силу поетичного натхнення з глибиною філософської думки, стала одним із вершинних злетів світової літератури. Гете був поетом, письменником, драматургом; ученим-біологом, фізиком, істориком, культурологом; знав кілька іноземних мов; мав талант художника й залишив нащадкам чудові малюнки; громадсько-політичним діячем (був очільником уряду при королі Карлі-Августі у Веймарі; ректором Йєнського університету).

III. Оголошення теми й завдань уроку.

Перегляд відеопрезентації «Йоганн Вольфганг Гете»

Компакт-біографія

Дата і місце народження: народився 28 серпня 1749 року у німецькому місті Франкфурт-на-Майні.

Родина: Родовита й заможна бюргерська родина. Батько Йоганн Каспар Гете був імперським радником. З дитячих років майбутній митець мав усі можливості для найповнішого духовного розвитку. Йоганн Вольфганг був первістком (коли він народився, батькові було 39 років, а його дружині Катаріні - 18 років).Сам Йоганн Вольфганг Гете був одружений з Крістіаною Вульпіус, дівчиною недворянського походження.

Освіта: спочатку його навчали домашні вчителі, а потім отримав вищу освіту в Лейпцизькому (1765- 1768) та Страсбурзькому університетах (1770- 1771), де вивчав юридичні науки, філософію та медицину. У 1771 році захистив латиною докторську дисертацію з права, головною ідеєю якої була ідея свободи життєвого вибору людини. На думку Гете, ні церква, ні держава не мають права втручатися в особисті переконання громадян. Але найбільшим захопленням життя завжди залишалася література.

Формування світогляду та естетичних уподобань: ідейні погляди та естетичні уподобання Гете сформувалися під впливом видатного діяча німецького Просвітництва Йоганна Гердера. Сам Йоганн Вольфганг Гете став одним із ідейних лідерів просвітницького руху.

Початок творчості: Почав писати вірші з семи років. Під час навчання в Лейпцизькому університеті продовжував писати поетичні твори. Це були легкі вишукані вірші на різні теми, на яких позначився вплив французької поезії. Першу збірку поетичних творів видав у 1769 році. Проте слава письменника прийшла до нього після виходу в світ епістолярного роману (роману в листах) «Страждання молодого Вертера».

Творчий доробок Йоганна Вольфганга Гете

Творчий період у житті Гете тривав майже 70 років. Відомий передовсім як талановитий поет, Гете створив неперевершені зразки прози й драми. Творчий спадок Гете: 1600 віршів, 54 віршові й прозові поеми, три великі поеми, чотири романи, понад 2000 афоризмів, приказок і повчань (у віршах і в прозі), величезна кількість наукових праць з геології, ботаніки, зоології, анатомії; філософських, естетичних, літературно- критичних статей, мемуари, щоденники; переклади з французької та італійської мови. У своїй творчості втілив різні аспекти просвітницької ідеології та поєднав різні художні напрями й течії: просвітницький реалізм, класицизм, сентименталізм, елементи передромантизму.

Важливі факти біографії: переїзд до Веймара у 1775 році на запрошення правителя герцогства Саксен-Веймарського Карла-Августа. У 1786 році Гете пережив велику моральну кризу, для подолання якої виїхав до Італії. З 1788 року цілком присвятив себе «вічному» - творчості та особистому вдосконаленню. Дружба з Фрідріхом Шиллером {1794-1805 роки). За словами В. Бєлінського, «натури Гете й Шиллера були діаметрально протилежними, і все ж таки саме ця протилежність була причиною й основою дружби і взаємної поваги обох великих поетів» Своєрідною даниною шани їхній дружбі є пам'ятник Гете й Шиллерові у Веймарі перед будинком Національного театру.

Дата смерті: помер 22 березня 1832 року у Веймарі (застуда під час прогулянки перейшла у запалення легенів, відомо, що митець з 19 років страждав на сухоти). Похований у Веймарі поряд з близькими йому герцогом Карпом-Августом та Фрідріхом Шиллером.

Інформаційне гроно «Гете»

Учитель. Свого часу Ґете писав: «Природа! Ми нею оточені й охоплені — непереможно, нам не вийти з неї, ні глибше в неї проникнути. Непрошено і несподівано вона захоплює нас у свій круговий танок і крутить нас, аж поки ми, знесилені, не випадаємо з її рук... Ми живемо в ній, але чужі їй. Вона вічно говорить з нами і не видає своїх таємниць». Як бачимо, природа була для Ґете джерелом натхнення і одночасно великою загадкою, що вічно вабить і забирає в полон душу людини. Разом з поетом ми спробуємо доторкнутися до таємничої сили природи, наблизитися до її загадкової суті, опрацювавши одну з найвідоміших балад Ґете «Вільшаний король» і «Травневу пісню».

«Травнева пісня»

З історії створення: вірш «Травнева пісня» був написаний Гете на початку 80-х років XVIII століття у страсбурзький період навчання молодого поета (вірогідно, у травні 1771 року). Перша публікація - 1774 рік. У цьому вірші знайшло поетичне втілення кохання Гете до Фредеріки Бріон, доньки священника із селища Зезенгейм неподалік від Страсбурга. Фредеріка була у цей час музою молодого Гете, їй він присвятив цикл віршів про кохання, які надсилав дівчині як любовні листи. З від’‎їздом Гете із Страсбурга їхні стосунки припинилися, але Фредеріка так і залишилася вірною своєму юнацькому коханню до останніх днів. Вона ніколи не виходила заміж і жила спогадами про дивовижне романтичне кохання до Гете. Фредеріка Бріон увійшла в історію німецької культури під іменем Фредеріки із Зезенгейма й стала символом романтичної вірності першому коханню.

Новаторство Гете в ліриці зезенгеймського періоду:

Вірші Гете, створені під впливом почуття до Фредеріки, знаменували собою народження нової німецької поезії, у якій більше не було місця раціоналізму та нормативним обмеженням класицизму. Живе, пульсуюче почуття наповнює вірші, присвячені Фредеріці. В них сформувався новий авторський стиль Г ете, що поставило його в авангард поетів-новаторів світової літератури.

Виразно прочитайте вірш Гете «Травнева пісня» - С. 40.

Бесіда.

- Визначте загальний настрій вірша. Чим він викликаний? Схарактеризуйте почуття, які переживає ліричний герой. Що саме в тексті вірша дає вам основу для таких висновків?

- Доведіть, спираючись на текст, що загальне звучання вірша піднесено оптимістичне.

- Які художні світи наявні у творі? (Світ природи і світ людини.) Поясніть сенс їх поєднання.

- Як ви думаєте, весняна природа є тільки тлом для змалювання почуттів ліричного героя, чи вона знаходиться в органічній єдності з його станом та переживаннями? (Природа співзвучна нестримній радості ліричного героя, а народнопісенна манера висловлення почуттів безпосередньо розкриває емоції та переживання закоханої людини.)

- Зробіть висновок: вірш Гете «Травнева пісня» - це взірець пейзажної чи інтимної лірики? Наведіть аргументи на підтвердження своєї думки.

- Які слова у вірші свідчать про щасливе кохання ліричного героя? Доведіть, що взаємне кохання спонукає ліричного героя любити весь навколишній світ.

- Як у поезії змальований образ коханої жінки? Чому ліричний герой звертається до неї «Дівчатко любе, дівча ясне!»? З чим і чому порівнює кохану?

- Доведіть, що взаємна любов коханої робить ліричного героя не просто безмежно щасливим, а ще й сприяє його становленню й розвитку як митця.

- Виразно прочитайте заключну фразу вірша. Як ви думаєте, чому саме побажанням щастя коханій Гете завершує цю поезію?

- Доведіть, що вірш Гете близький до фольклорного зображення щасливого кохання в народній пісні.

- Як ви думаєте, які слова вірша варто вважати смисловим ключем? Аргументуйте.

- Які художні тропи допомагають Гете відобразити почуття його ліричного героя? (Епітети та метафори.) Як ви думаєте, чому він використовує саме ці художні засоби?

- Порівняйте вірш Йоганна Вольфганга Гете з сонетами Франческо Петрарки та віршем Генріха Гейне «Коли настав чудовий май...». Визначте спільне та відмінне у зображенні кохання цими поетами. Особливу увагу зверніть на загальний настрій віршів та відображення стану ліричного героя.

- «Травнева пісня» Гете неодноразово була покладена на музику. Найбільш відомі твори Людвіга ван Бетховена та Ганса Пфіцнера.

Прослухайте «Травневу пісню» Пфіцнера у виконанні всесвітньо відомого тенора Крістофа Прегардьєна.

- Наскільки, по-вашому, музика підсилює пафосне звучання вірша та передає тонкий ліризм почуттів ліричного героя Гете?

«Вільшаний король»

З історії створення:

Поезія «Вільшаний король» була створена Гете у рамках мистецького змагання 1797 року з Фрідріхом Шиллером у Веймарі, у так званий баладний період творчості двох геніїв німецького Просвітництва. На створення балади «Вільшаний король» поета надихнула данська народна пісня «Дочки короля ельфів».

Виразне читання поезії - С. 43.

- Поміркуйте, чому перше знайомство з цим поетичним твором має відбутися без звуку, сам на сам з текстом?

- Яке враження справило на вас прочитання твору? Опишіть свій стан під час знайомства зі змістом. Чи було у вас відчуття, що ви, як у далекому дитинстві, доторкнулися до страшної казки?

- Доведіть, що балада «Вільшаний король» є сюжетним твором. Де і коли відбуваються події, зображені в тексті? Про що цей твір?

- Як ви думаєте, чому Гете обрав діалогову форму побудови твору? Чиї голоси ми чуємо? (Автора-оповідача, сина, батька, вільшаного короля.) Який з них звучить тільки в уяві? Чому, по-вашому, це уява дитини, а не дорослого? З якою інтонацією потрібно читати вірш, залежно від того, хто є мовцем?

- Як ви вважаєте, які художні світи наявні в контексті «Вільшаного короля»? Які з них є ключем до розуміння сенсу вірша? Доведіть, що вірш побудований за принципом антитези. (Балада Гете «Вільшаний король» є складним поєднанням казково-міфологічного та реалістичного світосприйняття, тому в такому невеликому творі уважний читач знаходить переплетення великої кількості художніх світів, які утворюють опозиційні пари:

світ природи (ліс, вільхи, туман, ніч) - світ людини (нічна дорога й пізні подорожні на ній, «батько і син малий»);

світ уявний (очима дитини) - світ реальний (очима батька);

світ міфопоетичний, казковий (твориться уявою та почуттями сина) - світ раціоналістичний (позиція батька);

світ забобонів та народних вірувань, містики - світ наукового (раціоналістичного, з позицій людини доби Просвітництва) сприйняття світу;

світ дитини (сприймає оточуюче чуттєво) - світ дорослого (сприймає навколишнє розумом); світ життя - світ смерті; «свій» світ - «чужий» світ.

Ключовими є художні опозиції «світ дитини - світ дорослого», «світ уявний - світ реальний»)

- Поясніть причини страху хлопчика. Що в оточуючому світі природи спричиняє страх дитини? Що, по-вашому, є більш важливим - місце дії чи час дії? (Визначальним є художній час вірша - НІЧ. Саме вона оповиває світ лісу таємницею, видіннями, які виникають в уяві хлопчика. Дитина дуже вразлива й емоційна. Хлопчик не тільки бачить химерні образи, а й чує голоси, що підсилює його страх.)

- Що у творі є символом страху? Виразно прочитайте рядки вірша, у яких описаний вільшаний король та його промови. Поміркуйте, чи дійсно цей образ такий страшний, щоб викликати смертельний страх? Чого, по-вашому, насправді боїться хлопчик? Чому казковий світ вільшаного короля для нього не стає «своїм»? (Хлопчик боїться залишитися без батька, без рідних, втратити захист і опору. Дитина боїться невідомого, незнайомого, «чужого» світу. Тому обіцянки розваг, веселощів, турботи хлопчика не приваблюють, а породжують паніку.) Чому короля не бачить батько?

- Прослідкуйте за текстом, що бачить і чує хлопчик і що бачить і чує батько.

- Коли страх хлопчика бере в полон і батька? Чому це сталося? Яку роль у описі батькового страху відіграє біг коня?

- Як ви думаєте, чому батько не зміг врятувати дитину? Що, по-вашому, йому потрібно було робити, щоб хлопчик залишився живим?

- Як ви думаєте, чому для «Вільшаного короля» Гете обирає саме жанр літературної балади? Які риси народної балади він утілив в своєму творі?

- Порівняйте образ природи у віршах Гете «Травнева пісня» та «Вільшаний король». Визначте між ними різницю. (У «Травневій пісні» образ природи знаходиться у гармонійній єдності з образом людини, чиє серце переповнене коханням. Силою свого радісного почуття ліричний герой вірша наповнює весь світ. «Вільшаний король», створений на основі переосмислення фольклорних мотивів з позицій людини, що зрозуміла хибність світосприйняття людини доби Просвітництва, що занадто захопилася раціональним підходом до опанування основ світобудови, світ природи постає в похмурому, містично-міфологічному світлі, як у давні часі, коли людина сприймала світ образно. Світ природи та його образи, що мають фольклорні корені, ворожі людині, передусім людині, яка реагує на нього виключно з позицій розуму. Напружений розвиток дії й трагічна розв’‎язка вірша ще більше підкреслюють темні, нездоланні сили природи, які неможливо пізнати до кінця (думка Гете є відмінною від ідей просвітників, які бачили розумну, діяльну людину господарем природи, здатним змусити її слугувати собі). Балада Ґете стала відображенням його філософських думок про стосунки людини з природою, про порушення гармонії між ними.)

- Доведіть, що балада Гете «Вільшаний король» крім усього є ще й художнім утіленням думки про невідворотність долі. Де в літературі ви вже зустрічалися з цією думкою? (В античній міфології, у фольклорі різних народів.)

- Що ви знаєте про популярність балади «Вільшаний король» Гете у світового читача?

- Що вам відомо про переклади віршів Гете українською мовою? Чий переклад «Вільшаного короля» вважають найбільш адекватним, що відтворює зміст оригіналу? (Українською мовою поетичні твори Гете перекладали Петро Гулак-Артемовський (перший перекладач творів Гете українською мовою), Пантелеймон Куліш, Микола Бажан, Василь Стус, Микола Зеров, Максим Рильський, Євген Дроб’‎язко, Микола Лукаш, Микола Терещенко, Дмитро Загул та інші. Існує кілька українських перекладів балади Ґете «Вільшаний король». Найбільш відповідає оригіналу та задуму поета назва «Вільшаний король», як це переклав Максим Рильський, його переклад вважають найбільш адекватним авторському варіанту. Перекладу Максима Рильського властиві особлива поетичність і художня довершеність, в його основі - літературна українська мова. Іншу назву дав своєму перекладу балади Борис Грінченко - «Лісовий цар», а Пантелеймон Куліш назвав баладу «Вільшаний цар». Найбільшою національною забарвленістю вирізняється переклад П. Куліша, який використав у своєму тексті українські народні слова: «хлоня», «вітласта», «на вітті гойдати, коточка співати» тощо.)

- Тісний зв’‎язок поезії Гете з німецькою народно-пісенною скарбницею, її милозвучність сприяли покладанню віршів видатного поета на музику. Балада «Вільшаний король» зазвучала в музичному обрамленні Франца Шуберта.

Перегляньте відеоряд, що представляє композицію на основі музичної балади Ф. Шуберта, створеної за віршем Й. В. Гете.

- Наскільки підсилилося ваше сприйняття поезії Г ете завдяки мові оригіналу, музиці та образам живопису, використаним у відео?

- На основі аналізу віршів «Травнева пісня» та «Вільшаний король» Й. В. Гете зробіть висновок щодо новаторського внеску поета в розвиток світової лірики.

ІV. Домашнє завдання:

1. Прочитати С. 41-42.

2. Перечитати давньогрецький міф про Прометея.

3. Пригадати, чому образ Прометея увійшов до галереї «вічних образів» світової літератури.