Генрік Ібсен. Ляльковий дім. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу

Генрік Ібсен. Ляльковий дім. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу

Зарубіжна література 9 клас ІІ семестр - розробки уроків

Мета: з ’‎ясувати специфіку драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’‎єсі «Ляльковий дім», розкрити його зовнішні та внутрішні плани; схарактеризувати образ Нори у зв’‎язках з іншими персонажами системи образів п’‎єси та відповідно до головного конфлікту твору й авторського задуму п’‎єси; розкрити та схарактеризувати новаторство Ібсена у вирішені драматичного конфлікту та застосуванні засобів зображувально-виражального ряду створення образу головної героїні; розвивати навички дослідження аналітичного твору; сприяти формуванню критичного мислення старшокласників.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

- Узагальнимо та систематизуймо наші висновки з попереднього уроку щодо особливостей основного конфлікту п’‎єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Попрацюйте 3-4 хвилини в парах і спробуйте схематично представити специфіку конфлікту «нової драми» Ібсена. (Під час перевірки виконання даного виду роботи на дошці колективно вибудовується модель, що найбільше відповідає авторському задуму. Надаємо можливий варіант такої опорно-смислової схеми. Остаточний варіант як узагальнюючий алгоритм характеристики основного конфлікту п ’‎єси варто занести до робочих зошитів учнів).

Особливості основного конфлікту п’‎єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім»

Соціальний аспект (зовнішній)

Нора

ХТО правий: я чи суспільство?

Суспільство

(Хельмер як найпослідовніший виразник і носій суспільної моралі)

Психологічний аспект (внутрішній)

Нора

Як стати людиною?

Нора

G

собистісний аспект (Нора у протиріччі з усіма оточуючими)

Нора - Торвальд Хельмер

Нора - Крогстад

Нора - фру Лінне

Нора - доктор Ранк

Чоловік - дружина

Кредитор - боржниця

Жінка, яка залежить від чоловіка - жінка, що сама будує своє життя

Заміжня жінка, що кохає свого чоловіка - друг родини, що таємно кохає її

- Зробіть узагальнюючий висновок: у чому полягають претензії Нори до суспільства, релігії, оточуючого світу?

· Що вона пропонує?

· Яке рішення приймає, наскільки воно обґрунтоване?

· Як ви особисто ставитесь до вчинку Нори?

(Дати відповіді на комплекс цих запитань ми зможемо, з ’‎ясувавши остаточно для себе, хто ж така Нора - лялька у чужих руках чи вільна особистість. Для цього приймемо участь у диспуті).

III. Оголошення теми і завдань уроку

IV. Організація і проведення диспуту на тему «Нора - вільна особистість чи лялька у чужих руках?» (Моє особисте ставлення до вчинку Нори)

Основні принципи організації й проведення диспуту як діалогічної форми узагальнення та систематизації набутих знань:

1. Вибір теми, за якою буде проводитись диспут

2. Визначення випереджальних завдань з підготовки до диспуту.

3. Розподіл учасників диспуту на дві опозиційні групи, які згідно з темою мають аргументовано обстоювати одну з точок зору (в нашому випадку диспут базується на літературному тексті, тому й обґрунтування відповідей мають спиратись на зміст п’‎єси Г. Ібсена «Ляльковий дім»). Додається література для опрацювання.

4. Наявність експертної групи, яка приймає чи спростовує докази опонентів, якщо вони виходять за межі означеної теми та художнього твору взагалі

5. Наявність ведучого диспуту (краще, якщо цю функцію виконує сам учитель).

6. Обов’‎язковість висновку, підсумку, який має стати результатом дискусії, що розгортається в процесі проведення диспуту.

7. Бажаним є завдання творчого характеру у письмовій формі як особистий підсумок участі кожного старшокласника у диспуті.

Ключові завдання для проведення диспуту (опоненти можуть у процесі обговорення того чи іншого завдання наводити свої аргументи, спростовувати точку зору іншого, вносити корективи, але обов’‎язково спираючись на сам текст та літературно- критичні матеріали, матеріали підручника)

1. Визначте місце Нори в системі образів «Лялькового дому».

2. Сформулюйте своє бачення головної героїні п’‎єси Г. Ібсена «Ляльковий дім». Що в Норі вам подобається, а що ні? Чому?

3. Обґрунтуйте текстом твору, що усе попереднє життя Нори було життям «ляльки в чужих руках».

4. Назвіть головні причини того, що Нора тримала вісім років у таємниці від чоловіка свій вчинок з підробкою підпису на векселі.

5. Як ви вважаєте, чи любить Хельмер Нору по-справжньому? Схарактеризуйте кохання Нори до чоловіка. Визначте різницю

6. Хто винен у тому, що героїня вимушена вести подвійне життя?

7. Визначте позитивні і негативні риси Нори. Аргументуйте свої відповіді.

8. Як ви вважаєте, чому Генрік Ібсен не дає героїні покинути родину ще в другій дії, як вона те хотіла зробити?

9. Чому Хельмера не можна вважати принциповою людиною? Чи є, на ваш погляд, принциповою Нора? Доведіть свою точку зору.

10. Чому Нора говорить, що прожила вісім років подружнього життя з чужою людиною? Чому вона раніше не побачила істинного обличчя свого чоловіка?

11. Хто з героїв п’‎єси «Ляльковий дім» є вільною особистістю? Чи можна такою стовідсотково вважати Нору? Чому?

12. Який із аспектів основного конфлікту п’‎єси «Ляльковий дім», на ваш погляд, є найбільш важливим для головної героїні? (Психологічний та особистісний). А для самого автора? (Соціальний).

13. Визначте провідні філософсько-етичні питання, які втілює Генрік Ібсен у п’‎єсі, відтворюючи бунт Нори.

14. Як ви особисто оцінюєте той факт, що йдучи від чоловіка, вона лишає трьох малолітніх дітей? Розгляньте вчинок Нори з точки зору її сучасників та з точки зору людини XXI століття. Чим ця оцінка буде відрізнятись? Чому?

15. Які цитати з «Лялькового дому» ви б використали для підтвердження того, що Нора стає іншою людиною? Обґрунтуйте свій вибір.

16. Як стан героїні, її дії та мова свідчать про динаміку образу від «ляльки» до «вільної особистості»? Чи можуть, по-вашому, декілька днів кардинально змінити людину? Що про це думає сама Нора?

17. Прочитайте і прокоментуйте останню репліку Хельмера в п’‎єсі після того, як Нора пішла з дому.

Як ви розумієте його слова «Але - найбільше чудо?»

Який смисл викладає герой у цю фразу? Чому промінець надії сяє на його обличчі?

18. Як ви думаєте, чи є шанс у Хельмера на повернення дружини? Чому при розтаванні вона відмовляється і від допомого чоловіка, й від зустрічі з ним?

19. Чому Нора і Хельмер не могли б жити після всього пережитого ні як чоловік і дружина, ні як брат і сестра? Аргументуйте свої відповіді.

20. Щоб жити самостійним життям, Нора має сама заробляти собі на хліб. Складіть резюме героїні (чи рекомендаційний лист) для її працевлаштування. В чому, по-вашому, будуть полягати найбільші труднощі для героїні? Хто, з огляду на розвиток подій у п’‎єсі, може надати їй допомогу на перших кроках самостійного життя? Чому так вважаєте? Ким би вона могла працювати? Обґрунтуйте.

21. Проголосіть побажання Норі на майбутнє самостійне життя. (Кожен учасник диспуту має сформулювати одну позицію, не повторюючи свого попередника. Експерти записують ці побажання на окремому аркуші, який потім запечатують в конверті і «відправляють» Норі.)

V. Рефлексія

- Чим відрізняється композиція, створення системи образів та вирішення головного конфлікту в п’‎єсі Генріка Ібсена «Ляльковий дім» та комедії Миколи Гоголя «Ревізор»?

- Яку роль у відображенні головного конфлікту в усіх його аспектах має підтекст? Наведіть приклади з тексту.

- Визначте підтекстовий план зображення головної герої п’‎єси «Ляльковий дім». Поясніть сенс його використання автором.

- Визначте образи-символи п’‎єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Письмово запишіть у зошити ваше розуміння образу-символу «ляльковий дім».

- Розгляньте скульптурні зображення Т. Вінденберга (1993, 1995 років) «Нора», «Нора» («Тарантела»). Чи вдалося, по-вашому, скульпторові передати гостроту психологічного конфлікту героїні з оточуючим світом і з самою собою? Що, на ваш погляд, розкрито у цих скульптурах більш глибоко? Чому ви так вважаєте?

- Зробіть висновок - ким є Нора Хельмер - вільною особистістю чи лялькою в чужих руках. Поясніть і аргументуйте свій вибір.

- Який сенс має відкритий фінал твору? Чи може він бути зав’‎язкою нової драматичної інтриги? Чому ви так вважаєте?

- Спробуйте, спираючись на ваше розуміння образу Нори (або іншого персонажу п’‎єси) й сенсу авторського задуму, спрогнозувати майбутнє головної героїні «Лялькового дому», створивши резюме від її (його) імені.

Самостійна робота учнів над створенням резюме Нори Хельмер (або іншого персонажа п’‎єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім» на вибір учня)

Резюме - документ, який містить автохарактеристику особи, відбиваючи прагнення претендента посісти бажану посаду шляхом участі в конкурсі на обіймання вакантної посади. На відміну від автобіографії тут діє принцип зворотної хронології викладу.

Основні позиції резюме:

1. Прізвище, ім’‎я укладача

2. Домашня адреса (Телефон)

3. Дата і місце народження (без деталізації)

4. Мета (сподівана посада і характер відповідних цій посаді обов’‎язків)

5. Досвід роботи (за принципом зворотної хронології викладу)

6. Освіта

7. Додаткова інформація (відповідно до вимог роботодавця)

8. Сильні і слабкі сторони (самооцінка)

9. Знання іноземних мов, ступінь володіння ними

10. Особисті здобутки, відзнаки

11. Стан здоров’‎я

12. Родинний стан

13. Захоплення (з огляду на характер сподіваної посади)

14. Рекомендації

15. Підпис укладача та його розшифрування

16. Дата.

VІ. Підсумок уроку. Аргументація і виставлення оцінок

VII. Домашнє завдання:

Прочитати С. 236-268, перечитати зміст давньогрецького міфу про Пігмаліона і Галатею*.