ПЛАНИ - ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ - 7 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

Билини як жанр російського фольклору

I. Поняття про билину. (Билина — жанр російського фольклору, героїко-патріотичні сказання про богатирів та історичні події Київської Русі IX—XII ст.)

II. Тематика билин. (У билинах відтворюється світ Київської Русі, життя таких великих центрів держави, як Київ, Чернігів, Новгород, та інших міст, відтворюються внутрішні події й зовнішня боротьба Русі за незалежність. Реальні образи і картини невід'ємні від фантастики та вигадки.)

III. Цикли билин. (Виділяють два великих цикли билин: київський (героїчні) та новгородський (соціально-побутові).)

IV. Герої билин. (Герої билин — богатирі, що перебували на службі у великого київського князя та захищали руські землі від ворогів.)

V. Поетика билин. (Повільне розгортання дії завдяки прийому ретардації; повторення так званих «загальних місць» (по три повтори); окрім того, повтори окремих слів, прийменників, рядків; використання епітетів, що мають яскраво виражений побутовий характер; кожний рядок містить приблизно однакову кількість наголосів (обов'язково чотири, один з яких, як правило, останній — другорядний); билинний вірш часто пов'язаний з мелодією, величавою, урочистою; виконувалися билини у супроводі гусел — старовинного російського народного інструмента.)

Особливості жанру літературних балад

І. Балада як літературний жанр. (Балада — (фр. ballade, від Прованс. — ballar — танцювати) — жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом.)

II. Канонічні ознаки балад. (У французькій поезії XIV ст. балада набула канонічних ознак: вона мала постійно 3 строфи; сталу схему римування (аб аб бв бв); обов'язково рефрен (повтор); звертання до певної особи.)

IІІ. Найкращі автори балад. (Великого поширення балада набула з розвитком романтизму (В. Скотт, Ф. Шіллер, Р. Берне, А. Міцкевич, В. Жуковський та ін.) В українській літературі балада присутня в доробку П. Гулака-Артемовського, Л. Боровиковського, І. Вагилевича, раннього Т. Шевченка, Ю. Федьковича, Б. Грінченка та ін.)