ПЛАН - ГОМЕР, ТІРТЕЙ, САПФО, АНАКРЕОНТ, ЕСХІЛ, СОФОКЛ, ВЕРГІЛІЙ, ГОРАЦІЙ, ОВІДІЙ - ЛЮДИНА ТА її СВІТ У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ - 8 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

Найдавніші пам'ятки літератури

I. Ведична література. (Веди — із санскр. букв. — священне знання, або Ведична література — давні пам'ятки індоєвропейської словесності, створювані упродовж II—І тис. до н. е. У точному значенні слова Веди — це чотири збірки: Рігведа (Книга приношення), Самведа (Веда мелодій), Яджурведа (Веда жертвоприношень), Атхарваведа (Веда заклять). Усі вони містять космогонічні міфи, ритуальні дійства, а головне — концепцію світотворення. Веди вважалися божественним одкровенням, передавалися усно від одного покоління, жерців до іншого і таким чином зберігалися у середовищі жерців.)

II. Біблія — свята книга для всіх християн. (Біблію називають «Книгою книг», тому що в ній визначається місце людини у світі й сенс її буття. Біблію писали понад 40 авторів, котрі не знали один одного (це було й неможливо, оскільки її створювали протягом 1500 років). Віруючі люди вважають, що Біблія була послана на землю самим Богом через Духа Святого, який надихнув апостолів і пророків на створення Святого Письма.)

III. Коран — священна книга ісламу та перша писемна пам'ятка арабської літератури. (Згідно з віровченням ісламу, Коран — це книга, що існувала вічно, як сам Бог, Аллах, бо вона є його словом. Це зібрання проповідей, юридичних та обрядових настанов, молитов, заклять, дидактичних оповідок і притч, що були виголошені пророком Мохаммедом у формі пророчих одкровень у Меці та Медині між 610 і 632 роками (VII ст. н. е.). Записані вони були послідовниками пророка.)

IV. Міфологія давніх греків.

V. Поняття про міф та міфологію. (Міф — від грец. mythos — слово, переказ, промова, оповідання — вид усної народної творчості; розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у створенні світу. Міфологія — сукупність міфів якогось народу, а також наук, що вивчає особливості міфів.)

VI. Цикли давньогрецьких міфів. (Троянський, фіванський, про аргонавтів.)

VІІ. Особливість давньогрецької міфології. (У давніх греків немає міфів про загибель світу. У цьому виражається їхній життєствердний світогляд.)