ПЛАН - ГОМЕР, ТІРТЕЙ, САПФО, АНАКРЕОНТ, ЕСХІЛ, СОФОКЛ, ВЕРГІЛІЙ, ГОРАЦІЙ, ОВІДІЙ - ЛЮДИНА ТА її СВІТ У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ - 8 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

Найдавніші пам'ятки літератури

I. Ведична література. (Веди — із санскр. букв. — священне знання, або Ведична література — давні пам'ятки індоєвропейської словесності, створювані упродовж II—І тис. до н. е. У точному значенні слова Веди — це чотири збірки: Рігведа (Книга приношення), Самведа (Веда мелодій), Яджурведа (Веда жертвоприношень), Атхарваведа (Веда заклять). Усі вони містять космогонічні міфи, ритуальні дійства, а головне — концепцію світотворення. Веди вважалися божественним одкровенням, передавалися усно від одного покоління, жерців до іншого і таким чином зберігалися у середовищі жерців.)

II. Біблія — свята книга для всіх християн. (Біблію називають «Книгою книг», тому що в ній визначається місце людини у світі й сенс її буття. Біблію писали понад 40 авторів, котрі не знали один одного (це було й неможливо, оскільки її створювали протягом 1500 років). Віруючі люди вважають, що Біблія була послана на землю самим Богом через Духа Святого, який надихнув апостолів і пророків на створення Святого Письма.)

III. Коран — священна книга ісламу та перша писемна пам'ятка арабської літератури. (Згідно з віровченням ісламу, Коран — це книга, що існувала вічно, як сам Бог, Аллах, бо вона є його словом. Це зібрання проповідей, юридичних та обрядових настанов, молитов, заклять, дидактичних оповідок і притч, що були виголошені пророком Мохаммедом у формі пророчих одкровень у Меці та Медині між 610 і 632 роками (VII ст. н. е.). Записані вони були послідовниками пророка.)

IV. Міфологія давніх греків.

V. Поняття про міф та міфологію. (Міф — від грец. mythos — слово, переказ, промова, оповідання — вид усної народної творчості; розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у створенні світу. Міфологія — сукупність міфів якогось народу, а також наук, що вивчає особливості міфів.)

VI. Цикли давньогрецьких міфів. (Троянський, фіванський, про аргонавтів.)

VІІ. Особливість давньогрецької міфології. (У давніх греків немає міфів про загибель світу. У цьому виражається їхній життєствердний світогляд.)


На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.