КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЕЗІЯ. ФРАНЦУЗЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС. АЛІҐ'ЕРІ ДАНТЕ - ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ- 8 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми ««Пісня про Роланда» — французький героїчний епос»

1. Яка подія лежить в основі «Пісні про Роланда»?

В основі «Пісні про Роланда» лежить дійсний історичний факт, пов'язаний з боротьбою французького короля Карла Великого проти маврів у VIII столітті. Про описані у творі події є згадки в арабських та французьких хроніках.

2. Схарактеризуйте образну систему твору.

У творі велика кількість героїв. Можна виділити головні образи (Карл Великий, Роланд, Ганелон), другорядні (Олівер, Турпен, Марсилій), епізодично подаНО жіночі образи (наречена Роланда і сестра Олівера Альда, дружина Марсилія Брамімонда), образи-символи (ріг Оліфант, меч Дюрандаль).

3. Як звістку Карла сприйняли його барони ?

Вони просили Карла бути обережним, не довіряти Марсилію. Особливо різко виступав племінник короля граф Роланд, нагадуючи про те, як Марсилій стратив славних послів Карла Базана і Базидія.

4. Хто був проти думки баронів ?

5.Що вирішив зробити Карл ?

6. Чому було відхилено кандидатуру Роланда ?

7. Як Карл дізнався, що Роланду і франкам загрожує смерть?

Він почув звук чарівного рогу Оліфанта, який належав Роландові, і повернув війська на допомогу небожу.

8. Чи вдалося Карлові врятувати загін Роланда?

9. Чи зрозумів Роланд, хто винен у загибелі франків ?

Так, Роланд зрозумів, що їх зрадив Ганелон, і сказав про це Оліверу, своєму вірному товаришеві.

До теми «Данте. «Божественна комедія». Пошуки втраченого шляху»

1. Що, на вашу думку, означає образ похмурого густого лісу?

2. Як ви вважаєте, як слід розуміти слова: «Бо сонність так оволоділа мною, що з певної дороги я зійшов» ?

Під сонністю слід розуміти втрату моральних орієнтирів, що призводить де того, що людина збивається з істинного шляху.

3. Які людські вади й спокуси уособлюють собою хижаки?

4. Чому дія починається вночі?

Ніч, морок є уособленням темних сил, вад, гріхів, у які поринули як "окремі люди, так і людство взагалі. Окрім того, морок є ще й символом незнання.

5. Коли відбувається дія твору?

6. Як слід розуміти слова: «Хай браму бачу я з Петром святим...» ?

Герої підійшли до чистилища, браму якого охороняв ангел, намісник апостола Петра.

7. Подумайте, яке символічне значення має образ Вергілія у творі?

Образ Вергілія у поемі символізує не просто мудрість, а й велич мистецтва його духовну силу та вплив на людей.