КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО - 9 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Із літератури європейського бароко»

1. Як перекладається «бароко» ?

Бароко (іт. ваrоссо — вибагливий, химерний) — стиль у європейському мистецтві в XVI—XVIII столітті.

2. Визначте основні ознаки стилю бароко.

Уявлення про дисгармонійність світу; трагічність сприйняття життя; герой — бунтівна особистість, що шукає свою роль у світі, позбавленому гармонії; сумніви щодо можливостей людини; відчуття даремності буття і приреченості боротьби зі злом.

3. Назвіть естетичні принципи бароко.

Винятково висока емоційність (експресивність); поєднання контрастних життєвих явищ; метафоричність; алегоричність; пишність і грандіозність.

4. Кого дослідники вважають представниками «Золотої епохи іспанської драми»

5. Назвіть письменників доби бароко.

Т. Тассо, Д. Мільтон, Лопе де Вега, П. Кальдерон, Ф. де Кеведо.

6. Визначте основні віхи життя П. Кальдерона.

7. Що характеризує драматургію П. Кальдерона?

Звернення до прийомів комічного; підвищена метафоричність, звернення ті мотивів античної літератури.

8. Що найчастіше стає основою сюжету барочного твору?

Історія духовного випробування людини.

9. Які філософські питання порушуються у п'єсах Кальдерона?

Життя і смерть, сутність людського буття й норми суспільної поведінки, християнські цінності, їх моральний сенс та роль в житті людини.

10. Назвіть тематичні групи п'єс Кальдерона.

І група — комедії, II група — «драми честі», ІІІ — морально-філософські, релігійні драми.

11. Яке місце посідає творчість П. Кальдерона у розвитку іспанської класичної драми? Творчість Кальдерона дослідники вважають останньою, завершальною ланкою и історії іспанської класичної драми. Вона являє собою найвищий злет драматургії європейського бароко в цілому.