КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - КЛАСИЦИЗМ ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ XVII СТ. ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КЛАСИЦИЗМУ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА КЛАСИЦИЗМУ - 9 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підгрунтя класицизму. Основні правила класицизму»

1. У якій країні виникли ідеї класицизму і класицизм як напрям виявив себе найяскравіше?

2. Хто з державних діячів Франції приділяв пильну увагу розвиткові класицизму? Чому?

Кардинал Рішельє. Цей видатний діяч цікавився мистецтвом, одним із перших у світі почав використовувати мистецтво як ідеологічну зброю. За допомогою класицистичних творів Рішельє зміцнював королівську владу, отже, абсолютистську монархію, естетичним виразом якої і став класицизм.

3. Назвіть філософа, на філософських ідеях якого грунтується класицизм.

4. Назвіть представників європейського класицизму.

Ж. Б. Мольєр, Н. Буало, П. Корнель, Ж. Расін, В. Тредіаковський, М. Ломоносов.

5. Літературу якого періоду класицисти сприймала як взірець для наслідування ?

6. Назвіть характерні риси напряму.

Зображення типового; культ розуму; тенденційність у зображенні; герой громадянин, патріот, характери статичні й однозначні; відсутність метафоричності; чітке ставлення автора до того, що зображується; імена і прізвища, що говорять, суворий поділ жанрів на високі й низькі.

7. Визначте правила побудови класицистичної трагедії.

Правила трьох єдностей: єдність місця, часу, дії; чистота мови, неприпустимість змішання високого і низького.

8. Які жанри використовували класицисти?

Поеми, байки, оди, сатири, трагедії, комедії.

9. Які особливості зображення характеру людини були притаманні класицизму?

Герой — громадянин, патріот, нерозривно пов'язаний із суспільством і зобов'язаний підпорядковуватися йому.