ПЛАН - КЛАСИЦИЗМ ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ XVII СТ. ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КЛАСИЦИЗМУ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА КЛАСИЦИЗМУ - 9 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

Закони класицизму

І. Класицизм — мистецтво раціональних правил за встановленими зразками. (Класицизм створювався для підтримки абсолютистської монархії. Кардинал Рішельє, який опікувався розвитком мистецтва, наказав Французькій академії, створеній з його ініціативи, розробити правила побудови літературного твору. Які ж правила стали визначати, за теоретиками класицизму, досконалий літературний твір? )

II. Основні правила класицизму

1. Мовний стиль. (За правилами класицизму, усі жанри ділилися на високі та низькі. До високих належали ода, трагедія, героїчна поема. Низькими жанрами вважали сатиру, байку та комедію. Відповідно до жанру визначалися герої. У високих жанрах діючими особами були представники влади, шляхти, церкви. Вони спілкувалися високою мовою. Це була не та розмовна мова представників низьких класів, отже, діючих осіб низьких жанрів. Це була книжна, протокольна мова верхів.)

2. Специфіка сюжету та композиції. (Специфіку сюжету визначало правило єдності дії. У творі не допускалося більше, ніж одна сюжетна лінія. Композиція мала будуватися чітко, струнко. Класицистична драма складалася, як правило, з 5 дій. У сюжеті обов'язково обігрувалася ситуація, в який герой, що живе за правилами, стає щасливим. Він служить державі, королю, вірний і відданий підданий і громадянин. Той, хто живе не розумом, а пристрастями, покараний життям).

3. Образи персонажів. (Персонажі визначалися жанром твору — високим або низьким. У трагедії діяли королі, єпископи, шляхтичі. У творах низьких жанрів діючими особами ставали городяни, ремісники, селяни тощо. Персонажі чітко ділилися на позитивних і негативних, у характері героя, як правило, домінувала якась одна риса: лицемірство, хоробрість, обов'язок, жадібність тощо. Герої мали прізвища, які їх характеризували: Правдін, Скотинін — «Недоросль» Д. Фонвізіна.)

4. Тематика твору. (Згідно з вимогою художньої правдоподібності класицисти зображували реалії життя, уникаючи несуттєвого, зайвого. Митець обирав лише ті факти, які визначають суть життя і мають повчальний сенс: виховній ролі мистецтва класицисти приділяли велику увагу. Наприклад, Мольєр казав, що обов'язок комедії у тому, щоб «виправляти людей, розважаючи їх».)

5. Жанрові особливості. (Жанрова система класицизму орієнтувалася на античну і ставила за мету її відродження. Через це основними жанрами класицизму стали комедія, трагедія, ода, героїчна поема. Але найулюбленішим жанром класицистів стала, безперечно, трагедія.)

III. Висновки. Усе вищесказане свідчить про те, що класицизм є мистецтвом раціональних правил за встановленими зразками: