КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - МОЛЬЕР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ» - КЛАСИЦИЗМ ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ XVII СТ. ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КЛАСИЦИЗМУ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА КЛАСИЦИЗМУ - 9 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Мольєр. Життя і творчість. «Міщанин-шляхтич»»

І. Що вам відомо про шлях Мольєра до сцени?

Відмовившись продовжувати справу батька-шпалерника, Жан Батіст взяв собі сценічне ім'я Мольєр і вступив до трупи акторів, разом з якими заснував «Блискучий театр». Після розпаду колективу приєднався до акторської трупи Ш. Дюфрена. Знайшов себе в жанрі комедії. Після 13 років роботи в театральній провінції

1658 року Мольєр робить спробу завоювати паризьку сцену. Завдяки фарсу «Закоханий лікар» він отримав підтримку короля і театральне приміщення Пті-Бурбон. Подальші роки — боротьба за місце на сцені, напружена праця драматурга й актора і смерть майже на сцені.

2. Назвіть справжнє прізвище драматурга.

3. Розкажіть про Мольєра-актора.

Мольєр уславився як комедійний актор.

4. Дайте визначення комедії.

5. Дайте визначення трагедії.

6. У чому особливості комедій, створених Мольером?

Мольєр створює «високу комедію». Вона відрізняється від звичайної комедії введенням у сюжет елементів драматичної дії, змішанням в одному творі героїв із високих та низьких жанрів. У комедію Мольєр переносить високу моральну проблематику, яка притаманна трагедії, починає порушувати в комедії серйозні суспільні проблеми.

7. Які засоби комічного використовує Мольєр ?

Прийом певної невідповідності, створений ще Аристотелем. Суть прийому в тому, що сприйняття героєм самого себе і сприйняття його іншими — різне; це її створює комічний ефект.

8. Що є об'єктом сатири для Мольєра ?

«Завдання комедії, — писав Мольєр у передмові до п'єси «Тартюф», — полягає в тавруванні людських вад...» Отже, об'єктом висміювання в п'єсах драматурга стали недоліки суспільного ладу та людські вади.

9. Розкажіть історію створення комедії «Міщанин-шляхтич».

Комедія писалася на замовлення короля Людовика XIV, який, ображений турецьким послом, хотів, щоб Мольєр висміяв турецькі традиції та церемоніали. Драматург створив сцену посвячення в сан турецького мамамуші», яку схвалив король. Вона й стала поштовхом для створення п'єси і часткою її сюжету.)

10. Дайте характеристику Журдена.

11. Дайте характеристику дворян у комедії.

12. Схарактеризуйте слуг та їхню роль у комедії.

Образи Ніколь і Ков'єля протиставлені представникам дворянства — Доранту і Доримені а також недалекоглядному міщанству. Вони не мають освіти і грошей, але кмітливі від природи. Саме тому стають справжніми господарями ситуації. Саме вони впливають на долю своїх господарів і свою також. Мольєр зображує слуг із симпатією, з якою він ставився до представників народу. На прикладі слуг драматург поводить думку про те, що бездушне виконання обов'язку не є запорукою щастя.

13. У чому світове значення творчості Мольєра?

Мольєр продовжив гуманістичні традиції Шекспірівської драматургії, підніс комедійний жанр на якісно новий рівень розвитку; у розважальний жанр увів гостру сатиру. На відміну від інших сатириків, Мольєр таврував представників вищих верств населення. Мольєр звертається у своїх п'єсах до гострих проблем сучасності. Творчість цього письменника заклала основи для подальшого розвитку світової драматургії.