КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - СТЕНДАЛЬ, О. ДЕ БАЛЬЗАК, Ч. ДЕККЕНС - ВСТУП ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ - 10 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ


До теми «Реалізм як літературний напрям»

1. Дайте визначення реалізму як напряму.

Реалізм — літературний напрям, що виник в 30-ті роки XIX століття і характеризується правдивим, об'єктивним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ. В центрі уваги письменників-реалістів — типовий характер у типових обставинах. Основна проблема — вплив соціального середовища на формування та розвиток характеру людини як члена цього суспільства.

2.Дайте визначення літературного напряму.

Літературний напрям — тип духовно-практичного освоєння світу, який має змістову структуру, особливості художньої форми і є якісно новим етапом у поступальному художньому розвитку. Конкретно-історична форма розвитку художнього методу.

3. Із розвитком якої галузі науки був пов'язаний реалізм ?

4. Які історичні події визначили розвиток реалізму?

Стрімкий розвиток промисловості, Велика французька та Американська революції, боротьба за незалежність, зняття усіляких обмежень, розвиток парламентської демократії, рух феміністок, розвиток науки взагалі і природничих наук зокрема, соціальні конфлікти.

5. Які філософські течії сприяли розвиткові реалізму?

Поява теорії Ч, Дарвіна «Походження видів», розвиток філософського напрямку — позитивізму, поширення різноманітних варіантів соціалізму — утопічний, християнський, «науковий» та ін., поява соціальної доктрини — анархізму.

6. Дайте визначення соціально-психологічної прози.

Соціально-психологічна проза — різновид прози, який художньо осмислює і досліджує існування людини в суспільстві у взаємодії з іншими індивідами та групами індивідів, об'єднаних у класи, через ретельний аналіз її емоцій, думок, поведінки, через уважний розгляд її душі.

7. Назвіть майстрів соціальної прози.

8. Назвіть улюблений жанр реалістів.

9. Визначте основні етапи літературного процесу XIX століття.

10. Назвіть естетичні принципи реалізму.

Головний критерій художності — вірність дійсності, прагнення достовірності зображення, «відтворення» життя у «формах самого життя»; утвердження права художника висвітлювати всі сторони життя без будь-яких обмежень; зображення типових характерів у типових обставинах; розмаїтість художніх форм.

11. Що вам відомо про критичний реалізм?

Критичний реалізм — тверезе мистецтво втрачених ілюзій. Розвивається в Європі в 20-ті роки XIX ст., пориває з романтичною традицією. Концепція критичного реалізму: явища дійсності зображуються в усій складності, багатогранності і багатстві своїх естетичних властивостей відповідно до ускладненої і збагаченої суспільної практики.

12. Чому XIX століття є «золотою добою» класичного роману?

Улюбленим жанром на той час був роман. У XIX столітті в Європі, Америці, Росії діяли митці, які створили зразкові романи різних жанрів — історичний, соціально-психологічний, філософський, роман-епопею тощо.

До теми «Творчість письменників реалізму. Стендаль, О. де Бальзак, Ч. Діккенс»

1. Які особливості композиції має повість О. де Бальзака «Гобсек» ?

2. Визначте особливості французького соціально-психологічного роману.

Культурне підгрунтя: гостра політизація французького суспільства, соціальні катаклізми та класова боротьба, створення численних ліберальних та соціалістичних теорій. Пошук французькими інтелектуалами внутрішніх механізмів соціальних процесів, розвиток французької науки і віра в те, що все має раціональне пояснення .

Засновники: Ф. Стендаль, О. де Бальзак.

Провідні теми творчості: зіткнення неординарної особистості із законами суспільного життя, тема втрачених ілюзій, згубна влада золота.

Характерні прийоми: техніка перехідних персонажів (О. де Бальзак), докладні і ретельно розроблені описи середовища, в якому відбувається дія і яке сформувало психологію персонажів.

Характерна особливість: великий вплив романтизму (герої нагадують непересічні постаті, якими захоплювалися романтики.

3. Визначте особливості англійського соціально-психологічного роману.

Історичне тло: захопленню романом в Англії XIX століття сприяла традиція, що склалася ще за часів Просвітництва й сентименталізму (Г. Філдінг, О. Голдсміт, Л. Стерн, Д. Остен).

Період розвитку соціально-психологічного роману в Англії — вікторіанська доба — період правління королеви Вікторії з притаманними йому законами та канонами. Розвинена урбаністична культура, швидкий розвиток індустрії, політичне піднесення імперії, система робітничих домів, правове, релігійне свавілля, вікторіанська система цінностей — ось майже повний перелік особливостей цієї доби.

Представники соціально-психологічної прози в англійській літературі: Ч. Діккенс, У. Теккерей, сестри Бронте.

Провідні теми творчості: зіткнення визиску і черствості з безкорисливістю й добротою, тема дитинства, соціальні контрасти і моральні конфлікти англійського суспільства.

Характерні прийоми: сатира, іронія, гротеск.

Характерна особливість: віра в те, що можна досягти гармонії в суспільстві шляхом самовдосконалення: багаті повинні зрозуміти, що потрібно поділитися і бідними. Це дасть можливість уникнути революцій.

4. Визначте риси романтизму в романі Стендаля «Червоне і чорне».

Поряд з ознаками реалістичного роману, можна побачити риси романтичного стилю. Попередження подій у сюжеті, пов'язаних з романтичним коханням Матильди, епатуючий фінал роману, гірські пейзажі, авантюрні риси фабули — все це належить до романтичної естетичної системи.

Конфлікт роману — зіткнення непересічної особистості з оточенням, самотність, заглибленість у власний внутрішній світ, конфлікт мрії й дійсності — все не відповідає романтизму.

Типовий герой Стендаля — юний бунтівник, наділений непересічною вдачею та «жагою сильних почуттів», який прагне досягти романтичного ідеалу і протистоїть меркантильному оточенню.

5. Назвіть характерні риси жіночих образів роману Стендаля.

Характерними рисами жіночих образів є потяг до героїчного, самовідданість

у коханні, здатність жити пристрастями, обстоювати свої почуття та йти проти умовностей середовища.

6. Визначте риси реалізму в романі Стендаля «Червоне і чорне».

Характер головного героя має риси нового суспільного типу людини, всебічне зображення його внутрішнього життя в розвитку, широка панорама суспільно-історичного життя Франції доби Реформації, пошуки причин суспільних рухів, — виходить за межі романтизму.

7. Поясніть причину появи в повісті «Гобсек» Дервіля?

Гобсек і Дервіль — люди однієї професії; Дервіль допомагає читачам зрозуміли юридичні терміни і поняття, що згадуються в творі; автор вводить образ оповідача з метою повнішого і об'єктивнішого зображення образу Гобсека; завдяки Дервілю ми бачимо лихваря наче «зсередини» (який він у побуті, які його людські пристрасті і слабкості, дізнаємося про його передісторію і погляди на життя); Дервіль — порядна людина, тому ми можемо довіряти його думці.

8. Дайте визначення поняттю «бальзаківська пристрасть».

Одна з ознак бальзаківського твору — особливий метод показу психологічного життя персонажів, який літературознавці охрестили «бальзаківською пристрасно». Це почуття, яке охоплює людей, бере гору над іншими почуттями і знищує врешті-решт її носія. Це, наприклад, скнарість Гобсека, гонитва за насолодою Максима де Трай і Анестезі в повісті «Гобсек».

9. Що свідчить про те, що Гобсек має риси романтичного героя?

Реалістичний образ Гобсека має і романтичні прикмети. Самотній і загадковиЙ. Туманне минуле Гобсека, «можливо, що був корсаром» і борознив усі моряй океани, «торгував людьми і державними таємницями». Невідоме походження незліченного багатства героя. Сповнене загадок його справжнє життя. Майже глобальні масштаби особи Гобсека. Винятковий у своїй філософічності його розум. Символічна вся його постать. «Цей стариган, — говорить Дервіль, — раптом виріс в моїх очах, став фантастичною фігурою, уособленням золота». Проте романтичне не суперечить реалістичній суті характеру Гобсека, а лише підкреслює особливості бальзаківського реалізму на ранньому етапі його розвитку, коли типове і виняткове перебуває в діалектичній єдності.

Отже, в описі лихваря поєдналися елементи двох літературних напрямів — реалізму і романтизму, що сприяло всебічному зображенню персонажа.

10. Які питання і проблеми висвітлює Ч. Діккенс, розповідаючи про хлопця-сироту Олівера Твіста?

Письменник ставить питання про міру добра в кожній людині. Саме частка добра і співчуття визначає дійсну гуманістичну цінність.

11. Яке з особистих переконань намагається донести до читача Ч. Діккенс, коли показує приклади доброго ставлення до сироти в романі «Пригоди Олівера Твіста» ? Показуючи людей, які по-доброму поставилися до Олівера, відкинувши упередження, автор стверджує: світ не без гарних людей. І більш того, на їхній доброті і небайдужості тримається справедливість.

12. У чому гуманістичний зміст роману Діккенса?

Діккенс внутрішньо бажав справедливості завжди, тому показав її перемогу в своєму романі. Порок покараний. Сайкс, втілення жорстокості і злості, випадково гине від свого ж шарфа, що перетворився на зашморг, і в цьому рука Божа. Старий єврей Фейгін, який наживався на крадіжках і проституції, на совісті якого понівечені долі хлопчиків і знищені життя дівчат, постає перед судом. Зведений брат Олівера і його таємний ворог Монкс змушений розповісти хлопчикові справжню історію його народження і повернути йому майно сім'ї. Отже, можна сказати, що основа роману, його гуманістичний сенс полягає в тій вірі в перемогу добра і справедливості, яка є його суттю.

13. Визначте головні принципи поетики Ф. Стендаля.

14. Визначте головні принципи поетики О. Бальзака.

15. Визначте головні принципи поетики Ч. Діккенса.