ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО - ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ - 10 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

1.«Найперше — музика у слові» (характеристика поезії символістів.)

2.Що приваблює мене в поезії Верлена?

3. «Пейзажі душі» поезії Верлена (за поезією «Так тихо серце плаче...»).

4.«Поетичне мистецтво» П. Верлена — поетичний маніфест символістів.

5.«Голосівки» А. Рембо — картина Всесвіту.

6. Сонет «Голосівки» А. Рембо — яскравий зразок символістської лірики.

7.Символічне значення образу п'яного корабля в поезії А. Рембо.

8.Риси декадансу в творчості французьких символістів.

9.Хто ви, пане Рембо? (Уявний діалог з поетом.)

10. «Зоряний слід» генія Рембо (вплив творчості Рембо на подальший розвиток світової поезії.)

11. Верлен і українська поезія.