КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - Г. ІБСЕН - ВСТУП. ІЗ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ - 11 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Із драматургії кінця XIX — початку XX століть. Генрік Ібсен «Ляльковий дім»»

1. Дайте стислу характеристику поетики «нової драми» Г. Ібсена.

У п'єсах Ібсена ідеться про трагічну боротьбу особистості за власний духовний світ; розробляються нові теми: становище жінки в суспільстві, влада грошей, спадкові хвороби; соціальна проблематика; немає чіткої межі між трагедією і комедією; композиція має аналітичний характер, у п'єс — відкритий фінал.

2. Чи можна «Ляльковий дім» вважати прикладом «нової драми» ? Якщо так, то чому?

Ібсена називають творцем нової драми. За його словами, «п'єса не закінчується падінням завіси після п'ятої дії — справжній фінал знаходиться за її межами; письменник визначив напрям, у якому потрібно шукати цей фінал, потім — справа кожного читача чи глядача самостійно дійти до цього фіналу шляхом власної творчості».

3. Які особливості композиції «Лялькового дому» ?

4. Скільки періодів дослідники виділяють у творчості Ібсена? За якими принципами відбувається поділ?

5. Чим п'єси Ібсена вирізнялися з-поміж творів норвезької літератури?

6. У чому новаторство драматургії Г. Ібсена?

Ібсен — творець аналітичної драми (дія п'єси присвячена розкриттю таємниць, пов'язаних з подіями, які відбулися колись). Драматизм ситуації у творах Ібсена полягає у виявленні протилежності між видимістю життя та його справжньою природою.

7. Визначте головний засіб розв'язання сюжетних колізій.

8. Які риси п'єс Ібсена можна назвати класичними інтелектуально-аналітичними ? У цих драмах зовнішня дія повністю підкорюється інтелектуально-аналітичному началу. Сюжетна аналітичність й інтелектуальне осмислення зосереджені в останніх діях твору, в розв'язці. Там діалоги набувають характер дискусії, герої повністю переосмислюють своє життя і самих себе.

9. Визначте місце творчості Генріка Ібсена у світовій літературі.

Ібсен — фундатор соціально-психологічного напряму у світовій літературі. Його творчість визначила напрями розвитку літератури XX століття. Він творець аналітичної п'єси XIX століття.

10. Яка п'єса норвезького драматурга найбільш послідовно виявила його драматургічні принципи?