КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - Ф. КАФКА, ДЖ. ДЖОЙС, М. БУЛГАКОВ - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. - 11 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Література першої половини XX століття: Ф. Кафка, Д. Джойс, М. Булгаков»

1. Назвіть найважливіші історичні події першої половини XX століття, які вплинули на розвиток літератури ?

2. Яким є художній світ, створений Кафкою?

Художній світ, створений Кафкою, прозаїчний, населений звичайними людьми. їхні трагедії дрібні і абсурдні, інколи схожі на фарс. Водночас цей світ фантастичний, бо найнеймовірніше відбувається в звичайному житті. Цей світ сповнений жахом, безнадією і мороком.

3. Ознаки якого літературного напряму можна знайти у творах Кафки?

Твори Кафки наближаються до експресіонізму, адже в представників цього напряму світ є нагромадженням людських страждань, відкривається як поєднання символів і знаків, за якими стоїть життя.

4. Який твір дослідники вважають символом творчості Кафки?

5. Назвіть прикмети художнього світу Кафки.

У художньому світі Кафки реальність пронизана ірреальним, химерним, жахливим. Це відбиття власного відчуття страху і самотності буття письменника.

6. Визначте місце Джеймса Джойса в світовій літературі.

Джеймс Джойс — один з основоположників модерністської прози, зокрема роману, поетика якого значно вплинула на розвиток не лише цього жанру, а й усього літературного процесу. Творчість Дж. Джойса сприяла інтелектуалізації літератури, адже була пов'язана з філософією та психологією.

7. Визначте жанр твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс».

8. Чому есе Дж. Джойса «Джакомо Джойс» — автобіографічний твір?

Героєм твору стає сам автор, але герой не зливається з ним повністю. Це дає можливість показати героя і ззовні, і зсередини. У творі письменник використав факти зі своєї біографії: його перебування в Італії, Франції, Ірландії, робота вчителем англійської мови, читання лекцій про Шекспіра і робота над «Уллісом».

9. Назвіть особливості композиції психологічного есе «Джакомо Джойс».

10. Дайте визначення «потоку свідомості».

Засіб зображення психіки людини безпосередньо, «зсередини» як складного та плинного процесу. Школа «потоку свідомості» сформувалася на початку XX століття. Представники: Джеймс Джойс, Марсель Пруст, Вірджинія Вульф, Гертруда Стайн. Ці митці використовували «потік свідомості насамперед як техніку, спосіб розповіді, який показує докладно психічний процес, точно фіксує думки, почуття, поривання у вигляді потоку, ріки без підпорядкування хронології чи логіці».

11.Які моральні та філософські проблеми вирішує Булгаков у романі «Майстер і Маргарита» ?

Свобода і насильство, стосунки митця і влади, сенс буття людини; духовна сутність світу, кохання, призначення людини, проблема вибору, деградація суспільства тощо.

12.Назвіть особливості композиції роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Композиція побудована за принципом контрапункту, тобто поєднання різних, відносно незалежних сюжетних ліній, які розвиваються з різною швидкістю. Епічна розповідь поєднується з ліричними відступами.

13.Які засоби комічного використав М. Булгаков в романі?

14.Визначте ідею роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита».

Утвердження ідеї високих людських цінностей — добра, справедливості, кохання, волі.