КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - Я. КАВАБАТА, Г. Г. МАРКЕС - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ - 11 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Творчість письменників Я. Кавабата, Г. Г. Маркеса»

1. За що Ясунарі Кавабата був нагороджений Нобелівською премією ?

2. Що покладено в основу сюжету повісті Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів»?

3. Від чого застерігає письменник у повісті «Тисяча журавлів»?

Письменник застерігає від «вульгарності, в яку впадають сучасні чайні церемонії». Іншими словами, автор занепокоєний ставленням до традицій минулого, які поступово забуваються або вульгаризуються. Це є неприпустимим явищем, тому що традиції минулого є основою духовності нації та запорукою її збереження і процвітання.

4. Визначте символічний зміст образу тисячі журавлів, винесеного у назву твору.

За уявленнями японців, журавлі символізують надію, добробут і щастя. У повісті цей образ звеличує національні традиції, які японці мусять підтримувати задля подальшого розквіту нації.

5. Чому, на вашу думку, тисяча журавлів зображені на кімоно юної Юкіко ?

6. Розтлумачте вислів Кавабати: «Зустріч з чаєм — це та сама зустріч почуттів». Чайна церемонія поєднує в собі елементи мистецтва і філософії, символізує взаємоповагу і щирість взаємин її учасників.

7. Дайте визначення магічного реалізму.

Це поняття, за допомогою якого дослідники визначають особливості творчого методу деяких письменників XX століття, насамперед Кафки, а також Гарсіа Маркеса. Фантастичне та реальне в їхніх творах перемішане, «сплавлене» в єдине; найнеймовірніше відбувається в буденній, тривіальній обстановці. Вторгнення фантастичного, всупереч традиції, не супроводжується яскравими ефектами, а подається як звичайна подія. Створення особливої художньої дійсності — фантастичної — є засобом пізнання та відображення, глибинного, прихованого смислу явищ реального життя.

8. Чим фантастика Кафки відрізняється від фантастики Маркеса?

У Кафки фантастика — породження авторської свідомості, а у Маркеса — здебільшого фольклорного походження.

9. Що лягло в основу роману Маркеса «Сто років самотності» ?

10. Що є композиційним стрижнем роману Г. Маркеса «Сто років самотності»?

11. Яка загадкова хвороба вразила мешканців Макондо ?

12. Хто в романі є двійником автора?

13. Від чого застерігає Маркес своїм романом?

Найстрашніше лихо, за Маркесом, яке може статися з народом, це втрата ним історичної пам'яті.

14. Як сам Маркес визначає суть свого роману?

«...Це Думка, що самотність протилежна солідарності. І вона пояснює загибель Буендіа, загибель їхнього середовища, загибель Макондо. В цьому закладена політична думка: самотність, яка розглядається як заперечення солідарності, набуває політичного сенсу».

15. Який троп використовує Маркес для змалювання образів своїх героїв?

Гіперболу. Усі герої глибоко трагічні, неприборкувані у пристрастях. У них перебільшені як вади, так і чесноти.