КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - МІФ І ЛІТЕРАТУРА - 6 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Книга — золота копальня знань »

1. Яка роль книги в житті людини ?

Читаючи книги, людина долучається до вічних і загальнолюдських істин, дізнається про життя, побут і звичаї різних народів, про історію країн світу тощо.

2. Чи є щось спільне у творах різних народів?

Так, в усіх книгах цінують добро, людяність, взаємодопомогу, щирість у стосунках, правдивість, чесність, дружбу.

3. Чим пояснити той факт, що люди різних національностей шанують однакові норми моралі?

Морально-етичні норми сформувалися дуже давно і дотримуватися їх мусить кожен, незалежно від національності, кольору шкіри, віросповідання тощо.

4. Чи є у вас улюблена книга ?

До теми «Створення світу за Біблією»

1. Якою була Земля на самому початку?

«Земля ж була пуста й порожня, та й темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над водами».

2. За скільки днів було створено світ ?

3. Якими словами оцінюється зроблене за день?

«І побачив Бог, що воно добре».

4. Як звали перших людей?

5. Де вони жили?

6. Яке право надав Бог першим людям?

Назвати усі дерева, рослини, тварин.

7. Як Господь заповідав їм жити ?

«З усякого дерева в саду їстимеш. З дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, відразу помреш».

8. За що розгнівався Бог на Адама і Єву?

9. Чому Бог розгнівався на перших людей ?

Дерево пізнання добра і зла — це дерево влади, панування. Адам і Єва прагнули влади («будете, як сам Бог») і, скуштувавши плід з дерева добра і зла, розірвали заповіт (союз) між Богом і людьми. За це вони й були покарані вигнанням із раю.

10. Як ви гадаєте, втіленням якої сили виступає у переказі змій?

11. Чи визнали Адам і Єва свою провину?

Ні. Адам звинуватив Єву, а Єва — змія. І ніхто не хотів визнавати себе винним.

12. Чи справедливою була кара Господа? Чому?

Так, адже людина завжди має право вибору. Тому вона й чинить все за власною волею. Отже, людина має відповідати за свої дії.

До теми «Особливості давньослов'янської міфології (за давньослов'янським міфом «Як постав наш світ»)»

1. На чому грунтувалася віра давніх слов'ян ?

Вони були язичниками. Слов'яни відчували себе частиною великої природи, і ці уявлення й відобразилися в їхній міфології.

2. Якими були давньослов'янські боги ?

Богів було багато, вони були різними, але ніколи не старіли, існували вічно разом з обрядами та ритуалами, що супроводжували різні події в житті людей та певні зміни природних явищ.

3. Назвіть найголовніших слов'янських богів.

Найголовніші боги давніх слов'ян: Яр (Ярило) — бог весни, любові, сили, розквіту природи, родючості, заступник сівачів; Перун — бог блискавиці и грому; Купало (Купайло) — бог родючості, врожайного літа, лікарських рослин, добробуту; Лад — бог шлюбу, родинної згоди, вірності й людського благополуччя, чоловік Лади — богині весни; Дажбо (Даждьбог, Дажбог, Сонце-Бог) — бог Сонця, Світла, Добра, Життя, найдавніший із давньослов'янських богів.

4. Яким було світосприйняття давніх слов'ян ?

За своїм світосприйняттям давні слов'яни були сонцепоклонниками, тобто найбільше любили світло, адже воно дає життя всьому сущому.

5. У Хто із давньослов'янських богів був найвищим?

6. Яким було ставлення Сварожича до інших богів?

«Він був справедливим, дав їм такі пільги й шанобу, яких собі заслуговував».

7. Хто, за слов'янською міфологією, створив світ ?

Прабог Сварог дав наказ своєму синові Сварожичу: «Заміси глину, довкола неї — унось світ, якому даси лад, бо я вже не подужаю». Сварожич виконав наказ батька.

8. Коли вперше з'явилося в світі Зло?

Перше зло виникло тоді, коли у світі було все добре.

9. Чому на землі стався потоп?

10. Завдяки чому Сварожичу вдалося перемогти Зло?

Завдяки мудрості лиходіяння вдалося побороти новим життям.

11. Як ви гадаєте, чому Сварожич так довго боровся зі Злом?

Тому що зла на світі дуже багато. І точиться вічна боротьба добра і зла.

12. Хто з богів допомагав Сварожичу в боротьбі зі Злом?

Перун, Світовид, Даждьбог, Радигость.

До теми «Міфологія Стародавнього Єгипту»

1. Що вам відомо про культуру Стародавнього Єгипту?

Єгипетська культура — одна з найдавніших у світі. Єгиптяни були чудовими математиками, астрономами, лікарями, винайшли унікальні секрети бальзамування мумій, залишили багато загадок, які люди ще й досі намагаються розгадати.

2. Яким, за уявленням давніх єгиптян, світ був спочатку?

Всесвіт нагадував безмежний океан води. Це був хаос, наповнений водою.

3. Як єгиптяни називали хаос?

Нун, він і був першим прадавнім богом, батьком богів.

4. Як давньоєгипетські міфи розповідають про виникнення світу?

З глибини Нуна вийшли боги, які створили світ.

5. Хто був найголовнішим богом у єгиптян ?

6. Подумайте, чому єгиптяни так шанували бога Сонця?

7. Як пояснює походження життя інший міф?

Спочатку з'явився пагорб, на якому росла квітка лотоса. Коли вона розкрилася, то всі побачили усередині дитя, якому судилося стати богом Ра.

8. Які ще давньоєгипетські міфи про створення світу вам відомі?

Сонце вийшло з яйця і дало життя усьому живому.

9. Як ви думаєте, втіленням чого був морок ?

До теми «Уявлення про світ давніх індійців та китайців»

1. У чому полягає особливість давніх філософій Індії та Китаю?

Глибоке філософське осмислення сенсу буття, прагнення до досконалості, злиття з природою, яку вважали живою.

2. Що існувало, на думку давніх індусів, до появи життя?

3. Як виникли вода і вогонь?

З темряви виникла вода, а з неї постав вогонь.

4. Що з'явилося з великої сили тепла?

Золоте яйце, з якого виник прабатько індійських богів Брахма.

5. Як давньоіндійський міф пояснює появу неба і землі?

Прабатько Брахма розбив яйце і з його половинок виникло небо (з верхньої) і земля (з нижньої). Між ними Брахма розмістив повітряний простір і утвердив землю серед вод.

6. Назвіть імена давньоіндійських богів та сфери їхнього впливу.

Бог океану Барун, бог грози та грому Індра, бог Сонця Вівасват, хранитель світу — Вішну.

7. Який вигляд мав світ до появи життя за давньокитайськими міфами?

Скрізь панував хаос. А світ був схожий на куряче яйце.

8. Як звали першопредка китайських богів?

9. Як бог Паньгу вибрався на світ.

10. Розкажіть, як утворилися небо і земля.

Завдяки удару Паньгу все легке і чисте одразу піднялося вгору і утворило небо, а важке і брудне опустилося вниз і утворило землю.

11. Як китайська міфологія пояснює появу людини?

Жіночий дух Нюйва виліпила з глини щось схоже на маленьку дівчинку й назвала її Шень — «людина».

12. Для чого Нюйва виліпила багато людей ?

Щоб було весело і люди не знали самотності.

13. Що зробила Нюйва, щоб людський рід продовжувався вічно?

14. Чому в давньокитайському міфі першою з'явилася жінка?

Таким чином підкреслюється роль жінки у продовженні людського роду.