РІЧ ПРОФАННА І САКРАЛЬНА В КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ ШИНЕЛЬ) - Тези робіт

РІЧ ПРОФАННА І САКРАЛЬНА В КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ М.В. ГОГОЛЯ ШИНЕЛЬ) - Тези робіт

Вишницька Альона Едуардівна

учениця 9 класу гімназії № 283 “Троєщинська Січ” м. Києва

Новизна роботи пов’язана з її актуальністю: 2009 рік - рік 200-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя, тому дане дослідження приурочено саме цій даті. Окрім того, актуальність проблеми пояснюється й її входженням у ряд суттєвих проблем сучасності, серед яких - превалювання в житті людини речей і чим це загрожує; яке місце в духовному світі людини відведено матеріальній речі і т.п.? Звернення до даної теми викликано ще й відродженням національних традицій, етнічної культури.

Новизна роботи полягає в тому, що вперше зроблено спробу спроектувати гоголівську “шинель” на сучасний “речовизм” як один із проявів сучасного світосприйняття. На написання даної роботи нас наштовхнув відомий культурний захід, який проходив у Києві у вересні 2007 року та в травні 2008 року: “Гоголь-Фест” - фестиваль сучасного мистецтва через призму Гоголя. Головною дійовою особою на цьому фестивалі була саме гоголівська шинель, що витяглась до чотирьох метрів і заслонила собою людину. Саме ця річ, що насувається на світ семимильними кроками, викликала ряд питань, на які ми спробуємо відповісти в своїй роботі: коли відбувається перехід речі зі світу матеріального в світ духовний? З чим пов’язана сакралізація профанної речі? Чим загрожує світові “олюднення” речей і “оречевлення” людини?

У світлі усього сказаного метою нашої роботи є дослідження явища “речовизму” в культурі, в тому числі:

1. Описати бінарну опозицію “сакральний-профанний” стосовно речі.

2. Проаналізувати механізм переходу речі зі світу матеріального в духовний, її сакралізацію.

3. Дослідити на матеріалі гоголівської “Шинелі” процес обезсмислення речі.

4. Довести подібність між річчю і людиною в тексті повісті Гоголя, коли відбувається “олюднення речі” і “оречевлення людини”.

5. Визначити художні особливості дематеріалізованої “шинелі” у Гоголя.

Матеріалом дослідження є текст повісті Гоголя “Шинель”, об’єктом - образ-міфологема “шинель”; предметом - механізми “оречевлення” простору і людини, дематеріалізація і десакралізація речі.

У роботі використано методику класифікації, узагальнення, міфологічний, текстуальний методи, метод структурного аналізу (описання бінарної опозиції).

Науковим підґрунтям роботи є фундаментальні дослідження явища “речовизму” Ю.М. Лотмана і В.М. Топорова.

Теоретичне і практичне значення нашої роботи полягає в тому, що її результати можна використати в спецсемінарах, присвячених вивченню мови М.В. Гоголя, у нормативних та спеціальних курсах із зарубіжної літератури, світової культури.

Робота складається зі вступу, основної частини, що має два розділи, висновків, списку використаної літератури та додатку “Гоголь-Фест”.

Висновки. Було досліджено явище “речовизму” в контексті міфопоетики та реального сьогодення.

1. Описано бінарну опозицію “сакральний-профанний” стосовно речі. Профанна річ - земна річ, яка лише виконує свої функції на рівні матеріального світу. Профанна шинель у повісті М.В. Гоголя задовольняє людські потреби, такі як: зігрівати, захищати від холоду та морозу, оберігати від вітру. Тобто ця річ не переходить межу свого, матеріального світу.

Сакральна річ божественна, річ, яка існує, живе, в духовному світі, має свої емоції й почуття. Сакральна шинель у повісті Гоголя - це річ “олюднена”, з притаманними їй якостями Акакія Акакійовича, отож спроможна жити, мислити, відчувати самостійно і ні від кого не залежати.

2. Проаналізовано механізм переходу речі зі світу матеріального в духовний, її сакралізація.

Річ уже не слугує людині, починає живитись емоціями, почуттями свого хазяїна. Це відбувається у тому випадку, коли людина поводиться з річчю, як з живою істотою, віддає їй свою душу. Нарешті, артефакт поглинає людину і переходить у сакральний світ.

Шинель у повісті М.В. Гоголя переймає образ свого господаря, переходячи межу матеріального і духовного світів. Можна окреслити такі етапи “сходження” речі з профанного у сакральний простір:

- шинель виконує свої функції обігрівати, захищати від вітру й морозу;

- шинель “віджила своє”, не в змозі оберігати від холоду;

- Акакій Акакійович сприймає шинель як друга, товариша, шинель стає невід’ємною частиною його життя.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.