В НЬОМУ ШУКАЄ ОПЕРТЯ ПРИЙДЕШНІСТЬ (ФЕНОМЕН ГОГОЛЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ МИНУЛОГО Й СЬОГОДЕННЯ) - Тези робіт

В НЬОМУ ШУКАЄ ОПЕРТЯ ПРИЙДЕШНІСТЬ (ФЕНОМЕН ГОГОЛЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ МИНУЛОГО Й СЬОГОДЕННЯ) - Тези робіт

Лужна Тетяна Богданівна

учениця 10 класу Войнилівської ЗОШ І—ІІІ ступенів Івано-Франківської області

Свирид Ірина Миколаївна

учениця 8 класу Калуської гімназії Івано-Франківської області

Один із найбільших поділів цілого Всесвіту на дві половини, - зазначав американський психолог Вільям Джеймс, - проводить кожен із нас; і для кожного з нас майже вся зацікавленість зосереджена на одній із цих половин; але кожен із нас проводить між ними межову лінію в іншому місці. Так і особистість Гоголя сприймається різними людьми неоднаково, але приваблює своїм іскрометним гумором, правдивістю, довговічністю, викликає суперечливі судження. Зацікавлення цією неординарною літературною постаттю пробудило в нас бажання взятися за написання науково-дослідницької роботи на тему “В ньому шукає опертя прийдешність (Феномен Гоголя в контексті розвитку української літературно-мистецької творчості минулого й сьогодення)”.

Мета роботи: з’ясувати, як вплинув творчий геній М.В. Гоголя на розвиток вітчизняного мистецтва. Звідси випливають і основні завдання:

1. Із різних джерел довідатися про українське коріння письменника та мотиви його зросійщення.

2. Дослідити, яку оцінку особистісно-творчого потенціалу Гоголя дали українські письменники, що в радянській державі не були поціновані належно, навести приклади їх літературознавчих досліджень, висновків.

3. З’ясувати, який вплив у культурному просторі сьогодення має фестиваль сучасного мистецтва “ГогольФест”.

Робота написана на основі аналізу літературних джерел, спогадів та творів мистецтва, пов’язаних із цим неординарним письменником-українцем. Предмет дослідження - вітчизняна гоголіана. Об’єкт дослідження - український літературно-мистецький процес.

Наша праця має практичне значення і може бути використана учнями, студентами, вчителями для поглиблення пізнання впливу гоголівських ремінісценцій на літературний процес у минулому й сьогоденні. Знадобиться цей матеріал і тим, хто хоче проводити нові дослідження в цьому напрямку, адже тут зроблено спробу систематизувати як відомі джерела інформації з досліджуваної теми, так і оприлюднити ті, які невідомі широкому загалу. Враховуючи останній аргумент, претендуємо на новизну свого дослідження.

Робота актуальна тим, що є спробою синтезу в царині вітчизняного гоголезнавства й дослідження його впливу на розвиток літературно-мистецького процесу минулого й сьогодення з вкрапленням особистісних рефлексій.

Праця складається зі вступу, основних розділів, висновків, містить додатки (фоторепродукції), список використаних джерел.

Висновки. Автор наукової монографії про Гоголя, професор Львівського НУ ім. І. Франка Назар Горбач запевняє, що настав час звільнення колоніальних народів від шовіністичної інтерпретації їх історії та культури, сучасного осмислення творчих надбань їх історичних і культурних діячів. Але зробити це можуть тільки представники нової національної еліти, бо, як сказав незабутній Джавахарлав Неру: “Інтелігенція, вихована колонізатором, є головним ворогом власного народу”. У вищесказаному переконалися ми після того, як з’ясували основні аспекти впливу творчого генія М.В. Гоголя на розвиток вітчизняного мистецтва, виконали всі основні завдання, зробили такі висновки:

1. Гоголь був людиною не просто українського походження, але родовими традиціями закорінений в українське старшинсько-священицьке соціумне й культурне середовище, зокрема й таке, в якому не вигасали й політичні українські інтереси, тобто духовний ґрунт, на якому виростав, був глибоко український.

2. Під псевдонімом В. Алова Гоголь у поемі “Ганц Кюхельгартен” проявляє ностальгічні мотиви й переконливо заявляє: щастя треба шукати на Батьківщині.

3. Лист Гоголя до матері з проханням присилати йому описи звичаїв в Україні та фольклорний матеріал - це, з одного боку, наче духовне повернення на Батьківщину, а з другого - тодішня данина моді на українську екзотику, яка почалася після надрукування ряду описів мандрів в Україну росіян в початках XIX ст., а також через творчість українців, що зібралися в столиці імперії.

4. Гоголь, яскраво оспівуючи Україну, не був тоді одиноким, а творив у контексті з іншими тодішніми письменниками й попередниками.

5. “Тарас Бульба” - це спроба створити героїчний епос за поетикою українських пісень, зокрема дум.

6. Гоголь створив неперевершений зразок т. зв. “жахкої прози”, який доповнює трагічний ряд його фольклорної фантастики.

7. Гоголь писав російською, але в українській частині його творчості вона значною мірою українізована, отож при перекладі на українську йдеться, власне, про надання творам питомої національної одежі.

8. Першими почали відтворювати писання Гоголя галичани, тому нам, юним калушанам, не слід цуратися творчого доробку митця.

9. Немало повістей Гоголя було перетворено українськими драматургами XIX ст. у п’єси.

10. Переклади Гоголя широко видавалися в 30-х роках, але часто без вказівки, хто переклав, і в 50-х роках, зокрема коли вийшло в 1952 р. трьохтомне видання Гоголя (до цієї праці активно прилучився Остап Вишня, який не тільки перекладав прозові твори, але й п’єси і видав “Драматичні твори”. Немало перекладав з Гоголя А. Хуторян, окремі переклади зробили Д. Ревуцький, А. Харченко, Г. Боришпільський, та інші).

11. Микола Євшан, західноукраїнський критик-націоналіст, вважає М. Гоголя справжнім українцем, вдається до аналізу його життя й творчості шляхом психологічної рефлексії. Критик глибоко розуміє роздвоєну душу генія України, але цей аспект ніде в узагальненнях літературознавців не згаданий, тому є елементом новизни у цьому дослідженні.

12. Юрій Шерех (Шевельов) сформулював метафоричну тезу, що в Шевченкові й Гоголю шукає опертя сучасність.

13. “ГогольФест” згуртовує, об’єднує націю, з ним - модерна культура України III тисячоліття.

14. Єдиний простір ювілейних святкувань 200-річчя з дня народження М.В. Гоголя створює передумови не тільки мистецького прориву, а й інтелектуального, адже змушує знову задуматися над тим, як позбутися меншовартісного ставлення, передусім, до свого рідного культурного середовища, провінційності.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.