КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТВОРІВ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ - Тези робіт

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТВОРІВ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ - Тези робіт

Пономаренко Анна Олександрівна

учениця 11 класу Сумської ЗОШ І—ІІІ ступенів № 12

Мета роботи: дослідити твори М.В. Гоголя; визначити спільне і відмінне в творах М.В. Гоголя та зарубіжних письменників; дослідити методи вивчення літератури за допомогою компаративного аналізу; довести, що компаративний аналіз творів є ефективним методом вивчення літературних творів.

Предмет дослідження: твори М.В. Гоголя та зарубіжних письменників; теоретичний матеріал про компаративний аналіз.

Завдання: вивчити наявну наукову літературу з теми; порівняти твори М.В. Гоголя та зарубіжних письменників, знайти спільне та відмінне у них.

У роботі зроблено:

1. Компаративний аналіз повісті М. Гоголя “Портрет” і роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Просліджуються долі головних героїв - Чарткова та Доріана Грея, порівнюються відмінності та встановлюються спільні риси персонажів.

2. Компаративний аналіз п’єс “Женитьба” Гоголя, “Женитьба Фігаро” Бомарше, “Женитьба Бєлугіна” Островського і Соловйова, трилогії “Женитьба Бальзамінова” Островського. Досліджено особливості творчої манери письменників у висвітленні таких одвічних тем як кохання, відносини між чоловіком і жінкою, одруження заради кохання чи з корисливими намірами, проблема вибору справжнього кохання чи власної самостійності, вплив обставин та характерів на долі героїв.

3. Компаративний аналіз творів “Записки божевільного” М. Гоголя та “Палата № 6” А. Чехова.

Гоголь змальовує внутрішній світ людини, зміну її свідомості, реакцію божевільного на дії та вчинки інших. Щоденник божевільного - це наче монолог його душі, яка не знаходить жодної підтримки у цьому світі, тому намагається сприймати його по-іншому, по-своєму. Чехов також описує долю божевільних, але від третьої особи, тому ми бачимо події не з точки зору душевнохворої людини, а об’єктивно, так як ми можемо їх сприймати і розуміти. Чехов не фокусує свою увагу на долі однієї людини, він показує ситуацію цілком, відношення світу до хворих.

Методом аналізу встановлені відмінності та спільні риси творів.