Іще горять в душі бажання - Федір Іванович Тютчев - Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму (XIX ст.) - Хрестоматія 10 клас

Іще горять в душі бажання - Федір Іванович Тютчев - Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму (XIX ст.) - Хрестоматія 10 клас

Іще горять в душі бажання,

Ще манить зір краса твоя,

Крізь любі спогади туманні

Іще ловлю твій образ я.

Твій образ милий і прекрасний

Всякденно видиться мені,

І недосяжний, і незгасний,

Немов зоря в височині.

Переклад Максима Рильського

1. Що означає назва твору “Silentium”, як ви її розумієте?

2. Визначте тему і основну думку вірша “Silentium”. У чому особливість її втілення?

3. Пригадайте, що таке психологічний паралелізм. Як цей прийом застосовує автор у вірші? Прокоментуйте із наведенням цитат.

4. Яким постає ліричний герой вірша “Іще горять в душі бажання...”?

5. Визначте настрій вірша “Іще горять в душі бажання...”, аргументуйте свою думку.

6. Визначте розмір вірша.

______________­______________­______

1Siléntium (латин.) - мовчання, тиша.