Шепіт. Ніжний звук зітхання - Афанасій Афанасійович Фет - Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму (XIX ст.) - Хрестоматія 10 клас

Шепіт. Ніжний звук зітхання - Афанасій Афанасійович Фет - Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму (XIX ст.) - Хрестоматія 10 клас

Шепіт... Ніжний звук зітхання.

Солов’їний спів...

Срібна гра і колихання

Сонних ручаїв.

Ночі блиск... Тремтіння тіней...

Тіні без кінця...

Ненастанні, дивні зміни

Милого лиця...

У хмаринках - пурпур рози.

Відблиск янтаря...

І цілунків пал, і сльози,

І зоря, зоря!

Переклад Максима Рильського

1. Визначте тему вірша “Я прийшов до тебе, мила...”. Які почуття зображено у творі?

2. До якого різновиду лірики належить цей вірш? Відповідь аргументуйте.

3. Назвіть зорові та звукові картини, зображені у творі? Визначте їхню роль? Який настрій вони створюють?

4. Яким постає ліричний герой? Як передається його душевний стан?

5. Проаналізуйте художні засоби, до яких звертається поет.

6. Визначте тему вірша “Шепіт... Ніжний звук зітхання...”

8. Яку роль відіграють незакінчені речення, як вони розкривають почуття ліричного героя?

9. Перелічіть частини мови, що переважають у творі. Яку функцію вони виконують?