ЛІТЕРАТУРНІ БАЛАДИ - БИЛИНИ І БАЛАДИ - Хрестоматія 7 клас

ЛІТЕРАТУРНІ БАЛАДИ - БИЛИНИ І БАЛАДИ - Хрестоматія 7 клас

ЛІТЕРАТУРНА БАЛАДА

Перші зразки балади з’‎явилися у французькому фольклорі. Баладами на півдні Франції, у Провансі, називали хороводно-танцювальні пісні. За змістом вони були близькі до народних пісень, у яких висловлювалась похвала весні, природі, коханню, висміювались ревниві чоловіки.

У наступні два століття балада поширюється в Італії, де розвивалися у дещо відмінних, специфічних умовах. Італійські автори пристосовують її до тогочасних літературних смаків і форм; балада в італійській літературі відокремлюється від танцю, стає суто літературним жанром. Вона входить у творчість видатних поетів — Данте, Петрарки.

Іншим шляхом розвиток балади пішов у північній Франції, де вона в XIV - XV ст. стає одним із найулюбленіших жанрів. Її зміст мало чим відрізнявся, але форма канонізувалася. Давня танцювальна пісня-балада поступово втрачала свій рухливий характер. При відмиранні в ній елементів музичності вона відходила від пісні-танцю й ставала явищем виключно літературної творчості. Така балада була поширена переважно в середовищі придворних поетів. Змістом їхніх балад стає проповідь куртуазії1, лицарської честі, культу жінки.

Балада зазнала неабиякого розквіту зі становленням романтизму. Жанр балади стає улюбленим у творчості поетів-романтиків. Так, зокрема, з видання народних пісень і балад розпочинає свою літературну діяльність Вальтер Скотт. З’‎явилися баладні твори у творчості Й. В. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне та багатьох інших. У цей же період балада утверджується і в російській літературі, зокрема у творчості В. Жуковського («Людмила», «Світлана»), О. Пушкіна («Пісня про віщого Олега», «Потопельник»), М. Лєрмонтова («Повітряний корабель») та ін.

На початку XIX ст. з’‎явилися балади і в польській романтичній літературі (А. Міцкевич та ін.). Уже на початку XIX ст. в європейській літературі баладу трактували як пісню чи вірш з виразною фабулою, драматично напруженим сюжетом, у якому розповідається про незвичайні або трагічні події. У сучасній баладі знаходимо нові риси; вона не має змістово-тематичних обмежень, змінилася її поетика, але все ж основні риси жанру хоча й оновилися, проте збереглися, і їх важко не помітити.

1 Куртуазія — система правил поведінки при дворі або набір якостей, якими повинен володіти придворний у Середні віки — ранній Новий час.