ДУМКИ ПІД ЧАС НІЧНОЇ ПОДОРОЖІ - ДУ ФУ (712-770) - КИТАЙСЬКА ЛІРИКА ЕПОХИ ТАН - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ - Хрестоматія

ДУМКИ ПІД ЧАС НІЧНОЇ ПОДОРОЖІ - ДУ ФУ (712-770) - КИТАЙСЬКА ЛІРИКА ЕПОХИ ТАН - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ - Хрестоматія

Дрібну травицю берега

овіяв вітерець

Висока щогла чаплею

над крихітним човном;

Дрімають зорі в далечі

над степом осяйним

І на Янцзи промінчики

ллє місяць — срібний гном.

Хіба мета в житті моя —

то слава віршів цих?

Коли посаду втратив я —

пішов блукальцем жить;

І нині в мандрах вештаюсь,

мов чайка та сумна,

Що мчить поміж планетою

і піднебесним склом.

Переклад Ярослави Шекери

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть про життєвий і творчий шлях Ду Фу.

2. Охарактеризуйте особливості лірики цього поета, її основні теми.

3. Яка філософська система є основою світогляду Ду Фу?

4. Розкрийте національну своєрідність поезій Ду Фу.

5. Як змінювалася тематика поезії Ду Фу протягом його життя? Поясніть чому.

6. Які образи найбільше приваблюють вас у поезії Ду Фу?

7. Чому поезію Ду Фу називають своєрідною географією країни?

8. Що дає можливість проводити аналогії між творчістю Ду Фу та спадщиною відомих європейських поетів? Що між ними спільного?..

9. Прочитайте поезію «Пісня про хліб і шовк». Яку ідею втілює в ній автор?

10. Порівняйте головну думку вірша з біблійним висловом «перекувати мечі на рала».

11. Зіставте ці два твори з віршем античного поета Тіртея «Добре вмирати тому...».

12. Прочитайте вірш «Весняний краєвид». Яка його провідна думка?

13. Чому у вірші «Думки під час нічної подорожі» поет порівнює себе з чайкою?

14. Що спільного ви помітили в поезіях Лі Бо і Ду Фу? А що їх відрізняє?