ВЕДИ ЯК ПАМ'ЯТКА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ - Хрестоматія

Усі великі релігії мають свої священні книги, в яких викладено основні ідеї та заповіді віровчень. Тексти релігійних книг мають величезне значення в історії людства. У них сформульовано систему моральних цінностей, норми поведінки, відображені певні історичні події.

До видатних пам’яток літератури належать, зокрема, Bедu (II тисячоліття до нашої ери), Біблія (XIII століття до нашої ери - II століття нашої ери) і Коран (VII століття нашої ери). Водночас для мільйонів людей вони є священними книгами: індуїзму (Веди), християнства (Біблія) та ісламу (Коран).

Хоча Веди, Біблія і Коран виникли як релігійні книги, вони увібрали весь попередній досвід народів, які їх створювали, — міфи, легенди, перекази, фольклорні твори (зокрема пісні, прислів’я, загадки, байки), історичні хроніки, філософсько-релігійні трактати1, а також законодавчі кодекси, де особливе місце посіли вимоги до моральної поведінки людей.

Уже в давні часи досконала форма викладу Вед, Біблії і Корану незмінно викликала захоплення. Усі ці книги називають богонатхненними — мудреці, царі та пророки, яким традиційно приписується авторство, лише передали людям те, що почули від Бога.

Священні книги започаткували багаті літературні традиції в середовищі народів, які прийняли індуїзм, християнство та іслам. Літератури народів Індії, Європи і мусульманських країн на ранніх етапах розвитку були тісно пов’язані з Ведами, Біблією та Кораном. Більшу частину тогочасних творів складали навіяні ними вірші й поеми релігійного змісту, притчі, проповіді, повчання, оповіді про чудеса, а також прямі перекази священних книг.


1 Трактат (з латини обговорювати,розглядати) — науковий твір.

ВЕДИ ЯК ПАМ’ЯТКА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Веди — одна з найдавніших пам’яток світової літератури. Виникли вони в Давній Індії, і початок їх створення вчені відносять до середини II тисячоліття до нашої ери. Веди — це релігійні збірки віршованих текстів, де в поетичній формі викладені основи релігії індуїзму.

Релігію індуїзму сповідує більшість населення сучасної Індії та Непалу. Вони визнають Веди найавторитетнішою частиною всієї індуїстської релігійної літератури. Однак із Вед розпочалася не лише індуїстська релігія, а й уся література та культура народів Індії.

Слово веди в перекладі з давньоіндійської мови (санскриту) означає знання. Індуїсти вважають усе, сказане у Ведах, священним знанням. Понад три тисячоліття право вивчати Веди мали лише жерці1 які передавали їх усно від покоління до покоління. Ця традиція усної передачі Вед продовжує існувати в Індії і в наш час. За індуїстськими уявленнями, Веди ніким і ніколи не були створені, а вічно існували як божественне одкровення.

Веди - священні книги індуїзму

Походження індуїзму губиться у сивій давнині — ім’я його засновника не відоме. Індуїзм — релігія політеїстична, тобто його прихильники вірять у багатьох богів. Зараз індуїзм налічує понад 3 мільйони богів (!). Богам поклоняються в храмах, які їм присвячені. Попри все різноманіття богів і відсутність єдиної обрядовості існує обов’язкова умова, за якої людину вважають індуїстом — це визнання нею Вед священними книгами.

На початку І тисячоліття до нашої ери священні тексти різних племен Давньої Індії були впорядковані у чотири священні книги індуїзму — “Рігведу”, “Самавіду”, “Яджурвіду” та “Атхарваведу”. Ці книги разом називають Ведами. У своєму завершеному вигляді чотири книги Вед пов’язані з обрядом жертвопринесення, під час якого були задіяні чотири жерці.

“Рігведа” (веда гімнів) і “Самавіда” (веда співів) — це збірки тисяч гімнів. їх декламували і наспівували під час жертвопринесень. Більшість текстів звеличує богів, а також містить прохання до них про допомогу (наприклад, для перемоги над ворогами, для досягнення успіху чи життєвих благ):

Дітей без ліку дайте нам, богині!

Небесні дочки, дайте нам багатства!

Прокинувшись у захисті безпечнім,

Батьками станемо синів хоробрих!

Пожертву даючи, до вас звертаюсь,

Блискучі дочки неба, й закликаю:

Славетними зробіть нас серед людства!

Нам це дадуть боги, Земля і Небо.

(Із гімну “До світової Зорі2”, “Рігведа”)

Переклад із санскриту Павла Ріттера

“Яджурведа” (веда жертвопринесень) — це збірка правил жертвоприношень і жертовних замовлянь.

До складу “Атхарваведи” (веди заклинань) увійшли магічні замовляння, спрямовані на відвернення злих духів (демонів), які вважалися уособленням ворожих сил природи, хвороб та нещасть:

Як думки разом з бажанням,

Що летять далеко й швидко,

Так лети і ти, о кашлю,

За думками геть, далеко!

Як ті стріли найгостріші,

Що летять далеко й швидко,

Так лети і ти, о кашлю,

Згинь, щоб сліду не лишилось!

(Із замовляння “До кашлю”, “Атхарваведа”)

Переклад із санскриту Павла Ріттера

“Атхарваведа” була упорядкована найпізніше (у VIII столітті до нашої ери) і початково не входила до складу Вед. Однак із часом її також почали використовувати під час жертвопринесень, щоб відвернути демонів, які могли зашкодити здійсненню обряду, і запобігти злу, що загрожувало людині. Наприклад, у гімні “До великої Матері Землі” є такі рядки:

На матері оцій, що всі рослини родить,

Землі тривкій, широкій і могутній,

На цій міцній землі живім щасливо!

Житлом великим стала ти, зросла велика,

Великим є твій тиск і рух невтримний. [...]

Твій дух принадний є у людях, Земле,

Він є в чоловіках, жінках, героях, конях

І є в птахах, слонах, є в диких сарнах.

Оту красу, що є в дівчатах, Земле,

Дай і мені, щоб ненависті не підпадав ніколи! [...]

Нехай твоє нутро, не підлягаючи хворобам,

Усе для нас народжує, як мати діток, —

Усе життя своє ретельно і пильно

Ми шануватимем тебе пожертвами, о Земле!

(Із гімну “До великої Матері Землі”, “Атхарваведа”)

Переклад із санскриту Павла Ріттера

У Ведах викладено уявлення давніх індійців про будову світу, про можливості й обов’язки різних богів, про походження й життєве призначення людини. Ці уявлення відображено в окремих невеликих сюжетах, що без визначеної послідовності розпорошені у книгах, причому деякі сюжети повторюються і навіть суперечать один одному.

Наприклад, поява Всесвіту в “Рігведі” описана в кількох різних сюжетах. Найпростіший із них — це шлюб Неба (батька) і Землі (матері), внаслідок якого народилося все суще у Всесвіті.

Найнаочнішим є сюжет про появу Всесвіту в результаті жертвопринесення гігантської тисячоокої і тисячоголової першоістоти на ім’я Пуруша, що займала весь існуючий простір. З очей Пуруші виникло Сонце, з голови — небо, з розуму — Місяць, з дихання — вітер тощо; з рота — жерці, з ніг — воїни, зі стегон — землероби.

Кількість богів у Ведах чітко не визначена, їхнє число коливається від 33 до 3339. Найголовніші боги Вед уособлюють природні стихії. Наприклад, Індра — це повелитель грому і блискавок, бог воїнів. Його, як давньогрецького Зевса, часто називають царем богів. Варуна — бог світових вод, повелитель землі і неба, охоронець істини і справедливості. Агні — бог вогню, Ваю — бог вітру, Сур’я — бог Сонця, Сома - бог Місяця, покровитель рослин, Ідра (пізніше отримав назву Шива) — бог буревіїв, Вішну — бог сонячної енергії (згодом борець зі злом і захисник скривджених).   

Проте не всі давньоіндійські боги пов’язані з природними стихіями. У Ведах обожнюються також психічні стани (бог гніву, бог віри) та різні види людської діяльності (бог творчості, бог захисту).

Водночас із прославлянням богів Веди розповідають про їхні пригоди та боротьбу з демонами і ворожими племенами. Найпопулярніший ведичний герой — це Індра, неймовірно сильний і величезного зросту бог:

Увесь світ мені здається

Наче крихітка маленька...

Бо ж мені земля і небо І по пояс не сягають.

Я одним плечем все небо,

Другим — землю підпираю,   

Найвеличніший з великих,

Аж до хмар я піднесуся.

(Із “Рігведи”)

Переклад із санскриту Павла Ріттера

Богу Індрі присвячено чверть усіх гімнів “Рігведи”, і в них Індра виступає як безстрашний войовник. Особливо часто описується перемога Індри над демоном Врітру, який закрив у горах усі ріки і позбавив світ води. Вбивство Врітри відкрило води й відновило родючість землі.

Багато місця у Ведах також відведено Варуні та Агні, в багатьох випадках вони описуються як суперники Індри і не менш могутні та важливі для людей боги.

За своїм літературним характером ведичні тексти дуже різноманітні, серед них можна виокремити епічні оповіді, поетичні роздуми та драматичні діалоги, з яких сформувалися три роди давньоіндійської літератури епос, лірика і драма. Більшість ведичних текстів мають релігійний і героїчний зміст, утім є і сатиричні сюжети; неперевершені ліричні замальовки:

ДО НОЧІ

Ніч зійшла і оглядає

Все навкруг чарівним зором,

Закосичившись в оздоби.

Простяглася на весь простір —   

По долинах та по горах.

Пітьму геть жене зірками.

Світла Ніч коли настала,

Світло денне заступила.

Хай від неї морок згине!

Всі оселі вже поснули,

Всі пташки, і всі тварини,

І орли, лишивши здобич.

Пітьма нас перемагає,

І заковує нас морок,

А Зоря своє все ж візьме.

Шлю пісні я, мов корови,

Вибирай же, донько неба,

Гімн собі, як на змаганні!

(Гімн, “Рігведа”, X, 127)

Переклад із санскриту Павла Ріттера

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1.   Які книги ми називаємо священними книгами людства?

2.   Що вам відомо про виникнення Вед? Яка релігія лягла в їхню основу?

3.   Із яких книг складаються Веди? Випишіть у робочий зошит назви цих книг.

4.   На основі вивченого спробуйте стисло схарактеризувати індуїзм як релігію.

5.   Випишіть у зошит імена головних індуїстських богів.

6.   Згадайте вивчені у 6 класі індійські міфи про створення світу, дня і ночі та інші. Як у цих ведичних міфах відобразилися уявлення індійців про світ?

7.   Розкажіть про зміст і призначення гімнів, що містяться у священних Ведах.

8.   На прикладі прочитаних фрагментів зробіть висновок, про що люди з давніх-давен просять богів.   

9.   На прикладі фрагмента з гімну “До великої Матері Землі” поясніть, як ставляться до Землі індійці. У чому полягає єдність людини і природи?

10.   Виразно прочитайте ведичний гімн “До Ночі”. Якою зображується Ніч, сестра богині Зорі? Чи відчуває співець до неї страх?

11.   Доведіть, що у творі “До Ночі” відображено одну з головних ідей індуїзму єдність людини і Всесвіту (а не протистояння)..

12.   Знайдіть у тексті гімну “До Ночі” приклади персоніфікації.

13.   Висловіть власну думку щодо молитви з Рігведи “Боже, пробуди нас веселими і дай нам знання!”


1 Жерці - у давніх цивілізаціях служителі богів, посередники між людьми, богами і духами

2 Вранішній зорі Ушас - одній із найпопулярніших і найдавніших богинь Вед у “Рігведі” присвячено понад 20 гімнів. Вона зображується як вродлива, одягнена у світло діва, яка їздить на колісниці, запряженій пурпуровими кіньми (або волами). Ушас відчиняє небесні ворота пітьми і наповнює Всесвіт світлом.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.