ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ДАВНЬОГРЕЦЬКА КУЛЬТУРА ТА ЛІТЕРАТУРА - АНТИЧНІСТЬ - Хрестоматія

Упродовж “темних сторіч” відбулися дві надзвичайно важливі зміни в житті племен, що заселяли Давню Грецію. Перша — завойовники дорійці та завойовані ахейці злилися в один народ і стали називати себе Еллінами, а свою країну — Елладою (звичні нам назви Греція та греки прийшли пізніше від римлян). Другою зміною стала поява незалежних міст-держав (полісів).

Невеликий розмір полісів дозволив створити систему управління, яка враховувала думку вільних громадян, — всі органи влади обиралися шляхом голосування на певний термін. Такий високий рівень політичної свободи, якого не знала жодна давня країна, створив вільну особистість. Це стало головною передумовою наступного злету культури та літератури давніх греків.

У VIII столітті до нашої ери почалося нове економічне і культурне піднесення, від якого починає свій відлік власне давньогрецька культура. Це піднесення охопило не лише територію Ватіканського півострова, а й узбережжя Малої Азії та острови в Егейському морі.

Найяскравішим явищем давньогрецької культури стала література, в якій сформувалися головні літературні роди, що існують і донині, — епос, лірика та драма. Основи епічної, ліричної і драматичної традицій були закладені ще в усній народній творчості та в обрядових дійствах давньогрецьких племен, однак як літературні явища вони послідовно виникли у VIII, VII і VI століттях до нашої ери.