ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ І СТИЛІ. ПЕРЕХІДНІ ЯВИЩА В ЛІТЕРАТУРІ - ВСТУП - Хрестоматія

ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ І СТИЛІ. ПЕРЕХІДНІ ЯВИЩА В ЛІТЕРАТУРІ - ВСТУП - Хрестоматія

Художня література як мистецтво слова ділиться на три літературні роди: епос, лірику і драму. Існують також твори, які однозначно не можна зарахувати до того або іншого роду. Вони об’‎єднуються у міжродові утворення. Такі твори гармонійно поєднують ознаки різних літературних родів і мають спеціальні назви. Наприклад, художні твори, що поєднують ознаки лірики й епосу, називають ліро-епічними. Твори кожного літературного роду бувають різних жанрів.

Літературний жанр — це умовне об’‎єднання літературних творів за певною структурою та спільними ознаками зображення дійсності. Наприклад, література знає роман лицарський, пригодницький, історичний та багато інших.

РОДИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Група жанрів, об’‎єднаних спільними структурними ознаками

Лірика

Епос

Драма

зображення внутрішнього світу ліричного героя (порухи людської душі, думки, почуття, переживання); суб’‎єктивне відтворення зовнішнього світу (через сприйняття ліричного героя);

особлива мовна організація (рифма, ритм, розмір тощо).

об’‎єктивне зображення особистості;

оповідь про події, що відбувалися у певний час у певному місці; переважно описово-оповідна структура тексту.

зображення героя у діях, зіткненнях, конфліктах (зовнішніх або внутрішніх); відтворення подій, що відбуваються в даний момент; структура мови — монологи, діалоги, авторські ремарки.

Ліро-епос

Літературні герої зображуються ніби у двох планах: з одного боку, передаються певні події їхнього життя, а з іншого — переживання, емоції, настрої

   

РОДИ І ЖАНРИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІРИКА

жанр

визначення

автор

назва твору

Ліричний вірш

Невеликий за обсягом

твір, написаний ритмізованою мовою

Сапфо

Луїс де

Гонгора-і-Арготе

Йоганн Вольфганг

Гете

Генріх Гейне

Джордж

Гордон Байрон

Олександр

Пушкін

Михайло

Лєрмонтов

«До Афродіти»

«Галерник»

«Вільшаний

король», «Травнева пісня», «Прометей»

«Книга пісень»

«Хотів би жити знов у горах...»,

«Мій дух як ніч...»

«До А. П. Керн»,

«Я вас кохав...»,

«Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний...»

«Сосна», «І нудно

і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...»

Елегія

Один із жанрів лірики, поетичний твір печального змісту, у якому розкриваються філософські роздуми про життя і людину, оспівуються природа, любовні й патріотичні почуття, висміюються моральні вади

Тіртей

Публій Овідій

Назон

«Добре вмирати тому...»

«Сумні елегії»

Сонет

Ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків п’‎ятистопного або шестистопного ямбу: двох чотиривіршів (з перехресним римуванням: абаб, абаб) та двох тривіршів (з усталеною схемою римування: ввд, еед)

Англійський сонет — змінений строфічний варіант класичного італійського сонета: три чотиривірші (катрени) і фінальний двовірш (куплет)

Аліг’‎єрі Данте

Франческо

Петрарка

Вільям Шекспір

Джонн Донн

«В своїх очах вона несе Кохання...»

«Книга пісень»

Сонет 66

«Священні сонети»

ЕПОС

жанр

визначення

автор

назва твору

Казка

Один з жанрів епосу фольклорного або літературного походження, розповідний, сюжетний художній твір про вигадані та фантастичні події

Якоб і Вільгельм Грімм

Оскар Вайльд

«Пані Метелиця», «Бременські музиканти» «Хлопчик-зірка»

Притча

Повчальне алегоричне оповідання з яскраво висловленою мораллю

 

Біблійні притчі, Соломонові притчі

Оповідання

Невеликий за обсягом твір з обмеженою кількістю персонажів, у якому, як правило, описується одна подія і вирішується одна проблема

Ернест Сетон-Томпсон Джек Лондон Шолом-Алейхем

«Снап», «Добо», «Доміно»

«Жага до життя» «Тев’‎є-молочар» (збірка оповідань)

Повість

Більший від оповідання твір за кількістю описаних подій та персонажів

Чарлз Діккенс

Річард Бах

Оноре де Бальзак

Микола Гоголь

Ерік Сігел

«Різдвяна пісня в прозі»

«Чайка на ім’‎я Джонатан Лівінгстон»

«Гобсек»

«Шинель»

«Історія одного кохання»

Новела

Невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом

і сконденсованою та яскраво вимальованою дією

О. Генрі

«Дари волхвів»,

«Останній листок»

Роман

Великий за обсягом, складний за будовою прозовий епічний твір, з декількома сюжетними лініями, багатьма проблемами. Персонажі зображені у розвитку впродовж тривалого часу

Мігель де Сервантес Сааведра (пародія на лицарський роман)

Роберт Льюїс Стівенсон (пригодницький роман)

Вальтер Скотт (історичний роман) Джонатан Свіфт (просвітницький роман)

Михайло Лєрмонтов

(морально-психологічний роман)

Рей Бредбері (роман-антиутопія)

Гарпер Лі

«Дон Кіхот»

«Острів скарбів»

«Айвенго»

«Мандри Лемюеля Гуллівера»

«Герой нашого часу»

«451° за Фаренгейтом»

«Убити пересмішника»

ДРАМА

жанр

визначення

автор

назва твору

Трагедія

Драматичний твір, у якому порушуються складні моральні проблеми і розкриваються гострі, непримиренні конфлікти, розв’‎язання яких призводить, як правило, до загибелі дійових осіб

Есхіл

Вільям

Шекспір

«Прометей закутий»

«Ромео і Джульєтта»

Комедія

Драматичний твір, у якому засобами гумору і сатири розвінчуються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи в людині

Жан Батист

Мольєр

Микола

Гоголь

«Міщанин-шляхтич»

«Ревізор»

Драма

Порівняно з трагедією, у драмі

зображено гострий конфлікт,

який розв’‎язується. Тому доля

дійових осіб і розв’‎язка сюжету можуть мати різні форми.

На відміну від комедії, драма не висміює людей, а зображує їх на тлі суспільства

Генрік

Ібсен

Бернард

Шоу

«Ляльковий дім»

«Пігмаліон»

жанр

ЛІРО-ЕПОС

визначення

автор

назва твору

Байка

Невеликий алегоричний, здебільшого віршований твір повчального змісту, з яскраво вираженою мораллю. Комізм і сатира — невід’‎ємні особливості байки

Езоп

Іван Крилов

«Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня» «Квартет», «Бабка і Муравель»

Билини

Віршовані твори, які здебільшого прославляють подвиги народних героїв, мають реальну

історичну основу; прототипами героїв могли бути реальні історичні особистості, сюжети 3 життя яких протягом тривалого часу обросли надзвичайними дивними рисами

 

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник»

Балада

Твір фантастичної, історико-героїчної або соціально-побутової тематики з драматичним

сюжетом

Фрідріх

Шиллер

Адам

Міцкевич

Йоганн

Вольфганг

Гете

«Рукавичка»

«Світязь»

«Вільшаний король»

Поема

Віршований твір, у якому зображені значні події і яскраві характери, а розповідь героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів

Урочиста старовинна пісня на будь-яку тему, яка виконувалася в Стародавній Греції хором під музичний супровід. Пізніше — хвалебний вірш, присвячений прославлянню важливих історичних подій або визначних осіб

Гомер

Публій Вергілій Марон

Джордж

Гордон

Байрон

Квінт Горацій Флакк Фрідріх Шиллер

«Іліада»

«Енеїда»

«Паломництво Чайльд Гарольда»,

«Мазепа»

«До Мельпомени»

«До радості»

Роман у віршах

Найбільш розгорнута і об’‎ємна форма ліро-епічного жанру, твір з широко розвинутим сюжетом, охоплює ряд людей і подій та одночасно має ліричні відступи, які загалом створюють образ ліричного героя

Олександр Пушкін

«Євгеній Онєгін»

Художні твори характеризуються не тільки тим, що зображується і у якій формі (роди і жанри літератури), а й тим, як зображується, які засоби використовує автор для створення художньої картини світу. Ці засоби об’‎єднуються поняттям стиль.

Художній стиль — (від лат. stiios— грифель для писання) — сукупність ознак, які характеризують художні твори. Розрізняють стиль доби — спільні ознаки творів певного історичного періоду та спільні погляди на світ і людину; стиль напряму — спільні погляди авторів на мистецтво та правила творчості, відповідно і спільні ознаки творів бароко, класицизму тощо; стиль митця — спільні ознаки різних художніх творів письменника, поета чи драматурга, його індивідуальна манера письма.

Що зображується?

Літературний рід (лірика, епос, драма, ліро-епос).

У якій формі зображується?

Літературний жанр (ліричний вірш, пісня, елегія, ідилія, гімн, епіграма; оповідання, новела, повість, роман, казка; драма, трагедія, комедія, трагікомедія; байка, поема, балада, дума, історична пісня).

Як зображується?

Літературний стиль (бароко. класицизм. романтизм, реалізм)

Стиль митця

Відомий російський поет Олександр Блок стверджував: «Поети цікаві не тим, що в них є загального, а тим, чим вони відрізняються одне від одного».

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Розгляньте таблицю «Роди і жанри художньої літератури». Там вказані твори різних родів і жанрів уже відомих вам авторів і тих, з якими ви ознайомитеся впродовж навчального року.

2. Підготуйте відповідь на запитання «Який літературний жанр мені подобається найбільше».

3. Дайте визначення понять «стиль доби», «стиль напряму», «стиль митця».

4. Підготуйте презентацію про улюбленого автора та особливості його стилю.

5. Продумайте свої аргументи для дискусії з теми: «Як книжки впливають на читачів?»

6. Виберіть зі списку творів для додаткового читання ті художні тексти, над якими ви хотіли б попрацювати в індивідуальному проекті. Обґрунтуйте свій вибір.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.