Я ВАС ЛЮБИВ - ОЛЕКСАНДР ПУШКІН (1799—1837) - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ - Хрестоматія

Я ВАС ЛЮБИВ - ОЛЕКСАНДР ПУШКІН (1799—1837) - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ - Хрестоматія

Я вас любив, а може, і люблю я,

Огонь у серці не погас моїм;

Та ця любов нехай вас не хвилює,

Не хочу я печалить вас нічим.

Я вас любив безмовно, безнадійно,

То ревнував, то ніжно вірив знов,

Я вас любив сердечно так і мрійно, —

Дай, Боже, вам ще раз таку любов!

Переклад Ігоря Муратова

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Визначте поетичний розмір вірша «Я вас кохав...»

2. Простежте за його строфічною будовою. Чому поет ставить наприкінці думок не кому, а крапку з комою? Про що це свідчить?

3. Поясніть, якими поетичними засобами автор добивається максимальної виразності твору.

4. Розгляньте, у якому часі вжито в поезії дієслова. Який настрій це створює?

5. Знайдіть у тексті вірша метафору, поясніть її значення.

6. Порівняйте варіанти перекладів поезії з оригіналом. Що вдалося передати перекладачам, а що ні?