РЕАЛІЗМ - Хрестоматія

РЕАЛІЗМ - Хрестоматія

Реалізм (лат. realis речовий, дійсний) — напрям у мистецтві і літературі, мета якого — аналітично осмислювати життя та повно, достовірно і всебічно зображувати його, зосереджуючи увагу на типовому. Письменники-реалісти закликали митців не ідеалізувати людину і світ, не фантазувати і не прикрашати їх, а показувати такими, якими вони є.

Типовий — який часто зустрічається; характерний, звичайний, природний для кого-, чого-небудь.

Реалізм як літературний напрям виник і розвинувся як реакція на романтизм і, зокрема, байронізм 30-х років XIX ст. «Титанічні герої» романтизму поступово втрачали свою популярність, на перший план виступали утилітарно-практичні цінності, новий тип взаємин між людьми потребував аналізу життя з нових соціально-психологічних позицій, а сентиментально-філософська лірика втрачала життєдайні сили. Нове мистецтво — реалістичне — розробляло нову художню систему, яка внутрішньо відповідала сучасності, її духу й стилю життя, була здатного найадекватніше її осягнути й висловити.

Утилітарний — розрахований лише на практичне використання або вигоду, практичний.

Нові підходи творення художньої картини світу зумовили розвиток нових літературних жанрів.

Теорія літератури

Соціально-психологічна проза — одне з найяскравіших досягнень реалізму XIX ст., у якому реалізувалася характерна для цього напряму настанова на ретельний аналіз суспільного життя і внутрішнього світу особистості. Результатом стало формування реалістичної соціально-психологічної прози. Найвизначнішими творцями цієї прози вважаються:

Країна

Автор

Художній твір

Англія

Вільям Теккерей

Роман «Ярмарок суєти»

 

Чарлз Діккенс

Романи «Пригоди Олівера Твіста»,

«Посмертні записки Піквікського клубу»

Франція

Жан Беранже

Стендаль

Проспер Мериме

Оноре де Бальзак

Гюстав Флобер

Сатирична поезія

роман «Червоне і чорне»

Історичний роман «Хроніка царювання Карла IX»

Епопея «Людська комедія» з 90-та романів

Романи «Пані Боварі», «Виховання почуттів»

Німеччина

Генріх Гейне

Лірична проза «Подорожні картини»

Польща

Генрік Сенкевич

Історичний роман «Вогнем і мечем»

Росія

Лев Толстой

«Війна і мир», «Анна Кареніна»

 

Антон Чехов

Повість «Шинель», п’‎єса «Ревізор»

 

Федір Достоєвський

«Злочин і кара»

США

Марк Твен

«Пригоди Тома Сойєра», «Принц і злидар»

Україна і світ

Посилення реалістичного напряму в українській літературі повязане з творчістю Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. С. Нечуя-Левицького, А. Свидницького, Панаса Мирного, Івана Карпенка-Карого, М. Кропивницького, Ганни Барвінок.

Критичне ставлення до реалізму характерне для наступних літературних епох, які вважали цей напрям застарілим, невідповідним динамічнім дійсності XX століття. Але реалізм за своєю природою взаємодіє художньою системою, він розвивається, оновлюється, взаємодіє з іншими напрямами, наприклад натуралізмом.

Теорія літератури

Натуралізм (від лат. Naturalis - «природний») — стиль і напрям у літературі та мистецтві кінця XIX сторіччя, споріднений з реалізмом. Іноді його розглядають як варіант або етап у розвитку реалізму.

Натуралізм відкрив для мистецтва нові галузі (біологічні аспекти людського існування, життя міських низів, людина і виробництво), однак не давав можливості створювати узагальнюючі картини та образи, тому логічним був шлях письменників від натуралізму до нереалістичного мистецтва. У літературі XX ст. досить відчутні традиції натуралізму. Його мистецький досвід сміливого відображення непривабливих явищ дійсності був використаний багатьма письменниками, наприклад Теодором Драйзером, Генріком Ібсеном, Борисом Пільняком, Володимиром Винниченком.

Україна і світ

В українській літературі натуралізм має власні корені і специфічні ознаки. Він виник та розвивався незалежно від європейського натуралізму у творчості Івана Франка. Його елементи по-різному проявляються в багатьох творах письменника. А цикл «Бориславські оповідання» найбільшою мірою розкриває економічні відносини між робітниками й підприємцями, простежує їхній вплив на характер і долю простих людей.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Поясніть значення терміна «реалізм». Пригадайте, у процесі вивчення яких тем ви його зустрічали.

2. Поясніть, як ви розумієте особливі риси реалізму як літературного напрямку.

3. Поміркуйте, про що ви можете дізнатися з творів соціально-психологічної прози.

4. Доведіть, що реалізм був не єдиним літературним напрямом у мистецтві слова ІІ-ї половини XIX ст.

5. Підготуйте повідомлення на тему: «Реалізм досі актуальний, тому що...». Простежте, чи поділяють однокласники ваші думки.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.