ДЖОНАТАН СВІФТ (1667—1745) - ПРОСВІТНИЦТВО - Хрестоматія

ДЖОНАТАН СВІФТ (1667—1745) - ПРОСВІТНИЦТВО - Хрестоматія

Джонатан Свіфт — англомовний ірландський письменник, автор «Мандрів до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу хірурга, а потім капітана кількох кораблів» (англ. «Travel sinto Several Remote Nationsof the Worl din Four Partsby Lemuel Gulliver, first a Surgeon, andthen aCaptain of Several Ships») — сатирико-фантастичної книжки, у якій яскраво і дотепно висміюються людські та суспільні вади.

Роман Джонатана Свіфта, над яким він працював десять років, як і майже все, написане митцем, тісно пов’‎язаний з життям Англії першої третини XVIII ст. «Мандри Гуллівера» — суворий памфлет на людство, написаний у жанрі цікавого пригодницького роману, що захоплює молодого читача й дотепер стоїть у списку книжок для дитячого читання на одному з перших місць.

Памфлет (від грец. pan — усе, phlego — палю) — публіцистичний твір на злободенну тему, в якому з особливою гостротою й експресією, часто сатирично, викривається й висміюється негативне в людині і суспільстві.

У першій частині твору захоплений ідеями епохи судновий лікар Лемюель Гуллівер вирушає в мандри й опиняється у Ліліпутії, країні маленьких чоловічків, де з ним відбуваються дивовижні події.

В оригіналі Ліліпут — Lilliput— це назва самої країни, а її мешканці називаються «ліліпутійці» — Lilliputians.

Ілюзія правдоподібності існування ліліпутів — маленьких чоловічків — служить прикриттям іронії письменника, яку тільки підсилюють казкові та фантастичні мотиви. Звертаючись езоповою мовою до конкретних проблем сучасної йому дійсності, у сатиричній формі, Свіфт висміює тут усе, що не задовольняло його в монархічній Англії. Закони, звичаї, устрій Ліліпутії це гігантська карикатура на Британію, її державний устрій, парламентські партії та нескінченні церковні чвари.

Езопова мова — вислів для позначення алегоричного, замаскованого способу висловлювання думок. Походить від імені давньогрецького поета-байкаря Езопа (VI ст. до н. е.).

Значення творчості Джонатана Свіфта є великим не лише для англійської, а й для всієї європейської літератури. Він з тих мислителів, які порушують глобальні філософські питання людського існування, людської природи, життєвого призначення людини, сенсу її буття, саморозкриття особистості.