ГЕНРІК ІБСЕН (1828-1906) - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ. - Хрестоматія

ГЕНРІК ІБСЕН (1828-1906) - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ. - Хрестоматія

В історії західноєвропейської «нової драми» Генріку Ібсену належить роль новатора та першопрохідця. Ібсен першим з європейських драматургів звернувся до відкритого обговорення на сторінках своїх п’‎єс найсучасніших проблем доби. При цьому особливо важливим є те, що він зумів побачити в житті сучасників загальнолюдське, близьке й зрозуміле іншим народам і разом з тим залишитись глибоко національним письменником, сином своєї країни та свого часу.

У творчості Ібсена беруть витоки психологічна драма та філософська «драма ідей», в яких значно підсилюється роль дискусії, підтексту, настроїв, психологічного аналізу художніх символів. Ідейно-естетичний зміст його п’‎єс набуває символіко-узагальнюючого значення.

РЕФОРМУВАННЯ ДРАМИ ГЕНРІХОМ ІБСЕНОМ

«Ляльковий дім» — найвідоміша з п’‎єс Генріка Ібсена. Вона викликала у сучасників неоднозначну оцінку, навіть скандал, навколо неї протягом тривалого часу точилися дискусії. Проте «Ляльковий дім» досі не сходить зі сцен театрів різних країн світу, драму читають, вивчають, екранізують. Тому що головне у цій п’‎єсі — нагадування про моральну відповідальність кожного за власне життя.

Сюжет драми «Ляльковий дім» розгортається впродовж трьох днів у вітальні Гельмерів. Камерність, замкненість простору контрастують з інтенсивністю розвитку сюжету. Головне у цій п'єсі внутрішня динаміка. Перш за все це стосується характеру героїні Нори Гельмер, яка з «жайворонка» й «білочки» перетворюється на зовсім нову, відмінну від себе колишньої людину.