Сучасні книжки - у Нову українську школу!

Сучасні книжки - у Нову українську школу!

Дорогі учні й учителі!

Ми з вами живемо в епоху стрімких змін. Особливо помітними ці зміни стали в останні роки, зокрема в галузі освіти. І це цілком природно, адже країна, яка прагне рухатися вперед, мусить постійно вдосконалювати та розробляти освітні технології, використовувати досвід передових країн, інтегрувати його у вітчизняний простір. Розвиток освіти - це щасливе теперішнє та майбутнє України, добробут і процвітання кожного!

Відповідно до Концепції Нової української школи головним завданням вивчення предметів у загальноосвітніх навчальних закладах є не тільки опанування учнями змісту дисциплін, а передовсім набуття, умінь і навичок необхідних для життя в суспільстві. Іншими словами - формування компетентностей, важливих для всебічного розвитку особистості громадянина України, його подальшого становлення, морального та професійного зростання. Компетентність - це динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати навчальну або професійну діяльність. Це не тільки те, що знає людина, а й те, що вона вміє та може, які завдання здатна виконувати та як діяти в різних ситуаціях, який вибір здійснює і як взаємодіє з іншими людьми.

Нову українську школу не можна створювати без сучасних книжок. Тому авторський колектив під керівництвом доктора філологічних наук підготував для вас сучасний підручник із зарубіжної літератури для 9 класу на підставі компетентнісного підходу. Ви тримаєте в руках хрестоматію, у якій також основну увагу приділено формуванню ключових і предметних компетентностей у процесі читання художньої літератури. Підручник і хрестоматія побудовані на підставі Рекомендацій Європейської Ради й досвіду передових країн світу.

Бажаємо вам стати компетентними й успішними в житті!
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.