Не знаю, що стало зі мною... - ГЕНРІХ ГЕЙНЕ 1797-1856 - РОМАНТИЗМ

Не знаю, що стало зі мною... - ГЕНРІХ ГЕЙНЕ 1797-1856 - РОМАНТИЗМ

***

Не знаю, що стало зі мною,

Сумує серце моє, -

Мені ні сну, ні спокою

Казка стара не дає.

Повітря свіже - смеркає,

Привільний Рейн затих;

Вечірній промінь грає

Ген на шпилях гірських.

Незнана красуня на кручі

Сидить у самоті,

Упали на шати блискучі

Коси її золоті.

Із золота гребінь має,

І косу розчісує ним,

І дикої пісні співає,

Не співаної ніким.

В човні рибалку в цю пору

Поймає нестерпний біль,

Він дивиться тільки вгору -

Не бачить ні скель, ні хвиль.

Зникають в потоці бурхливім

І човен, і хлопець з очей,

І все це своїм співом

Зробила Лорелей.

(Переклад Леоніда Первомайського)

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою. 1. Висловте свої враження від прочитаних творів Г. Гейне. 2. Якими словами передано настрої ліричного героя? Які епітети й метафори виражають його стани?

Спілкування іноземними мовами (для тих, хто володіє німецькою мовою). 3. Прочитайте вірш «Самотній кедр на стромині...» в оригіналі. Зробіть буквальний (дослівний) переклад. 4. Визначте, з якою метою, на вашу думку, перекладачі замінюють слово «Der Fichtenbaum» (сосна) на «кедр»? 5. З’‎ясуйте, для чого у творі використано персоніфікацію? Чи трапляється цей різновид переносу в оригінальній та перекладних версіях? Наведіть приклади.

Математична компетентність.

6. Заповніть таблицю

Кедр і пальма

Відмінне

Спільне

   

7. Висловте свою думку, чому абсолютно різні персонажі перебувають в однаковому стані («Самотній кедр на стромині.»)? 8. З якою метою у цьому творі використано контраст?

Компетентності в природничих науках і технологіях. 9. Визначте, як за допомогою образів природи передано ідейний задум автора у вірші «Самотній кедр на стромині...»? 10. Чому ці 0брази вважають алегоричними? 11. Яку функцію виконують 0брази природи у вірші «Коли розлучаються двоє»?

Інформаційно-цифрова компетентність. 12. Знайдіть в Інтернеті легенду про Лорелею, порівняйте її з віршем «Не знаю, що стало зо мною...». Чим відрізняються літературний і фольклорний образи?

Уміння вчитися. 13. Самостійно дослідіть тему «Мотиви народної творчості у поезії Г. Гейне». 14. Випишіть із довідкової літератури визначення «інтермецо». Поясніть, чому розділ збірки названо «Ліричне інтермецо»?

Обізнаність та самовираження у сфері культури. 15. Розгляньте картину І. Шишкіна «На півночі дикій...». Чи збігається образ сосни (кедра), змальований відомим живописцем, з образом, створеним у вашій уяві після прочитання вірша «Самотній кедр на стромині...»?

Предметні компетентності

Знання. 16. Поясніть, чому збірку Г. Гейне названо «Книга пісень»? Діяльність. 17. Визначте особливості композиції вірша «Коли розлучаються двоє...» 18. Поміркуйте, у чому полягає зізнання ліричного героя. 19. Поясніть останні рядки вірша. 20. Визначте, які художні засоби використовує автор, для створення романтичних образів? Наведіть приклади. 21. Назвіть ознаки романтизму у творах німецького поета.

Цінності. 22. Створіть психологічний портрет ліричного героя творів Г. Гейне (усно). 23. Висловте свої думки про самотність людини у формі есе з використанням цитат із творів Г. Гейне.

Книжка - помічник і порадник

Гейне Генріх. Вибрані твори в чотирьох томах. - Т. 1. Поезії / Г. Гейне. - К., 1972.

Гиждеу С. Лирика Генриха Гейне / С. Гиждеу. - М., 1983.

Ніколенко О. М. Романтизм у поезії / О. М. Ніколенко. - Х., 2003.
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.