Вільшаний король - ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ҐЕТЕ 1749-1832 - ПРОСВІТНИЦТВО

Вільшаний король - ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ҐЕТЕ 1749-1832 - ПРОСВІТНИЦТВО

Хто пізно так мчить у час нічний?

То їде батько, з ним син малий.

Чогось боїться і мерзне син -

Малого тулить і гріє він.

«Чому тремтиш ти, мій сину, щомить?»

- Король вільшаний он там стоїть!

Він у короні, хвостатий пан! -

«То, сину, вранішній туман!»

- «Любе дитя, до мене мерщій!

Будемо гратись в оселі моїй,

Квіти прекрасні знайду тобі я,

У злото матуся одягне моя».

- Мій тату, мій тату, яке страшне!

Як надить вільшаний король мене!»

«Годі, маля, заспокойся, маля!

То вітер колише в гаю гілля!»

- «Хлопчику любий, іди ж до нас!

Дочки мої у танку в цей час,

Дочки мої тебе вийдуть стрічать,

Вітати, співати, тебе колихать!»

- Мій тату, мій тату, туди подивись!

Он королівни вільшані зійшлись! -

«Не бійся, мій синку! Повір мені:

То верби сивіють удалині!»

- «Мені, хлопче, люба краса твоя!

З неволі чи з волі візьму тебе я!»

- Мій тату, мій тату, він нас догнав!

Ой, як болюче мене він обняв!

Батькові страшно, батько спішить,

В руках його хлопчик бідний кричить;

Насилу додому доїхав він,

В руках його мертвий лежав його син.

(Переклад Максима Рильського)

ERLKONIG

Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?

Es ist der Vater mit seinem Kind;

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,

Er faBt ihn sicher, er halt ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -

Siehst, Vater, du den Erlkonig nicht?

Den Erlkonig mit Kron’‎ und Schweif? -

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -

«Du liebes Kind, komm, geh mit mir!

Gar schone Spiele spiel ich mit dir;

Manch bunte Blumen sind an dem Strand,

Meine Mutter hat manch gulden Gewand».

Mein Vater, mein Vater, und horest du nicht,

Was Erlkonig mir leise verspricht? -

Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;

In durren Blattern sauselt der Wind, -

«Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?

Meine Tochter sollen dich warten schon;

Meine Tochter fuhren den nachtlichen Reihn,

Und wiegen und tanzen und singen dich ein».

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort

Erlkonigs Tochter am dustern Ort? -

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:

Es scheinen die alten Weiden so grau.

- «Ich liebe dich, mich reizt deine schone Gestalt;

Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt».

Mein Vater, mein Vater, jetzt faBt er mich an!

Erlkonig hat mir ein Leids getan! -

Dem Vater grauset’‎s, er reitet geschwind,

Er halt in Armen das achzende Kind,

Erreicht den Hof mit Muhe und Not;

In seinen Armen das Kind war tot.

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою. 1. Опишіть (усно) картину природи, прочитавши «Травневу пісню» Й. В. Ґете. 2. Висловте почуття та настрої, які виникли у вас після прочитання твору. Використайте прикметники й прислівники.

Спілкування іноземними мовами. 3. Якщо ви володієте німецькою мовою, прочитайте вірш «Вільшаний король» в оригіналі. Знайдіть німецькі назви міфологічних істот. Що вони символізують?

Математична компетентність. 4. Продовжте речення: Природа для Й. В. Ґете - це ... (3 формулювання). 5. Висловте власну гіпотезу, чому помер син у баладі «Вільшаний король». Поясніть фінал твору.

Компетентності в природничих науках і технологіях. 6. Оцініть результати діяльності Прометея для природи й людства (вірш «Прометей») Й. В. Ґете). 7. Які ідеї стосовно природи утверджуються у віршах письменника? Інформаційно-цифрова компетентність. 8. За допомогою Інтернету прочитайте й порівняйте різні переклади вірша «Вільшаний король». Який із них, на вашу думку, більш вдалий?

Уміння вчитися. 9. Які нові слова ввійшли у ваш запас завдяки творчості Й. В. Ґете? Розкрийте їхнє значення (3-4).

Ініціативність і підприємливість. 10. Що вдалося і що не вдалося, на ваш погляд, Прометеєві в однойменному вірші Й. В. Ґете.

Соціальна та громадянська компетентності. 11. Поясніть конфлікт Прометея та Зевса. 12. Які якості Прометея виявилися у вірші митця? Оцініть їх.

Обізнаність та самовираження у сфері культури. 13. Яку роль відводив Й. В. Ґете природі й культурі в поступі людства? 14. Які здобутки попередніх епох культури творчо використовував митець?

Екологічна грамотність і здорове життя. 15. Які ідеї Й. В. Ґете щодо природи та людства актуальні в наш час? Обґрунтуйте.

Предметні компетентності

Знання. 16. Визначте тему та ідеї вірша «Прометей». 17. Охарактеризуйте образ Прометея у творі Й. В. Ґете. 18. Установіть зв'язок ліричних творів Й. В. Ґете з ідеями штюрмерів.

Діяльність. 19. Проаналізуйте улюблений вірш Й. В. Ґете. Створіть малюнок до нього. 20. Порівняйте міф про Прометея з віршем письменника. Які нові нюанси з’‎явилися у вірші?

Цінності. 21. Обговоріть у парі проблеми, які порушує митець у своїх творах. Представте класу результати спільного обговорення, намалювааши схеми. Прокоментуйте.

Книжка - помічник і порадник

Гете Й. В. Фауст; Лірика: Для ст. шк. віку / Пер. з нім.; Передм. Д. С. Наливайка; Мал. І. М. Гаврилюка. - К., 2001.

Конради К. О. Ґете: жизнь и творчество: В 2 т. / К. О. Конради. - М., 1987. Аникст А. А. Творческий путь Ґете / А. А. Аникст. - М., 1986.

Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. - Х., 2003.

Шалагінов Б. Б. Шлях Ґете / Б. Б. Шалагінов. - Х., 2003.