ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

1. А.А. Коцеевский. Тексты пирамид. Том. 1. Друкується за зб.: Записки Новороссийского университета историко-филологического факультета. Том 14. Одесса,1917.

2. Олександр Леопольдович Коцейовський (1887 м. Чернігів - 1919) відомий египтолог, учень Б. Тураєва та А. Ермана, приват-доцент Новоросійського університету, автор фундаментальної праці про "Тексти пірамід" (1918), у якій дешифровано до 300 написів. Вона стала магістерською дисертацією вченого, яку він захистив у Харкові 1919 року. У сьомому томі "Записок клас. отд. Рус. археолог общества" 1913 року була надрукована його розвідка "Закликання Ізіди та Нефтіди", 1916 - "Славослів'я Озіріса" (зб. "Древний мир"). Див. детальніше про О. Коцейовського: Зленко Г. З полону літ. - К. 1999; Його ж: Єгиптолог з-під Чорного моря. // Чорноморські новини. 2005. 5 листопада.

3. Матеріал взятий із кн.: Поезія давнього Єгипту. Друкується за: Леся Українка. Зібр.тв. у 12 т. Т.2., К., 1975, а також за публікацією "Всесвіту", 1980, №11 (переклади Б. Стельмаха).

4. Франко І. Коментар до перекладу "Вступної уваги" проф. Ж. Масперо до праці "Єгипетські казки і казка про двох братів". Обидва матеріали, як і сама казка в перекладі І. Франка, друкуються за виданням: В.А. Клоустон. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни. З англ, мови переложив А. Кримський. - Львів, 1896.

5. Ахнатон. Друкується за виданням: Ірина Дибко. Ахнатон. Поема з життя Давнього Єгипту. - Буенос Айрес, 1986.

6. Франко І. Вавилонські гімни й молитви. Друкується за виданням: Вавилонські гімни й молитви. Переклади з поясненнями Івана Франка. - Львів.1911. Див. також: Франко І. Повне зібр. тв.: У 50 т. - К: 1977. -Т.8

7. Невгамовний Гільгамеш - рецензія Вол. Жили, відомого літературознавця, на переклад епосу про Гільгамеша, виконаний Іриною Дибко, друге видання якого було здійснене 1997 року (Потомак, США)

8. Про того, хто бачив усе. Друкується за кн.: На ріках Вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини / Упорядн. М. Москаленко. К., 1991. Перший розділ передмови до книги "Найдавніша література Близького Сходу", підготовлений І. Дьяконовим, присвячений епосу про Гільгамеша.

9. Гільгамеш. Уривок із поеми - переспіву Ірини Дибко. Повністю поема вперше була надрукована 1984 року (Потомак, США) і здобула високу оцінку фавхівців, серед яких були Г. Костюк, Р. Кухар, В. Жила, С. Наумович та ін. Згаданий у передмові до другого видання "Гільгамеша" (1997. Потомак) сонет М. Зерова "Гільгамеш", датований травнем 1922 року, був уміщений у кн.: Микола Зеров. Вибране, - К., 1966 - с.73. Ось цей текст:

Гільгамеш

Ут - Напіштіме, давній предку мій,

Загублений в далекім океані,

Я - Гільгамеш, прославлений на брані,

Я - цар Урука, кат і лиходій.

Я друга мав. На щастя й супокій

Він обернув мої пориви п'яні,

І от умер мій добрий Еебані,

І клятих дум мене бентежить рій.

Порадь мені, мій предку староденний,

Як людський вік продовжити нужденний,

Як доступитись загадок буття?

А ветхий рід, мов особливу ласку.

Рипить йому, провадить давню казку:

Рай, та потоп, та дерево життя...

10. Давньоєврейська література-фрагмент із праці І. Дьяконова "Найдавніша література Близького Сходу", що відкриває українське видання найдавніших пам'яток Шумеру, Вавілону, Палестини "На ріках Вавілонських" (Упорядник М. Москаленко.К., 1991) і, зважаючи на інтерес до неї й тираж, одразу стала недоступною для широкої аудиторії читачів.

11. Друкується за виданням: Старе письмо старого та нового Завіту. Повний переклад о.Івана Хоменка, здійснений за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. Укр. бібл. тов-во, 1992.

12. Праця І. Франка "Короткий нарис..." подається за виданням: Франко І. Повн. Зібр. Тв.: У 50 т. К., 1983. -т.38.

13. Фрагменти передмови І. Франка друкуються за працею "Вибір декламацій для руських селян і міщан". Львів, 1902. Див. також: Франко І. Повн. зібр. тв.: У 50 т. - К.1982, т. 33.

14. Уривки з праці Д. Овсянико-Куликовського "Основы ведаизма" подаються мовою оригіналу за кн.: Овсянико-Куликовский Д.Н. Собр. Соч.: В 9т. Основы ведаизма. - Спб. 1911. - т. 6.

15. Праця О.І. Білецького подається за виданням: Білецький О. "Давня Індія та її література. // Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури. К., 1992.

16. "Концентри індійського світогляду" друкуються за часописом "Література". - 1928. - №1.

17. Праці відомого українського літературознавця, публіциста, санскритолога з діаспори В. Шаяна подаються за кн.: Шаян В. Віра наших предків. - Гамільтон, 1987. - т. 1.

18. Гімни "Рігведи", перекладені П. Ріттером,- за кн.: Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури. - К., 1987.- т.1. Переспів гімну "Пізнання" виконаний А. Ткаченком для цього видання.

19. "Восемь гимнов "Ригведы" санскритолога, іраніста, литуаніста Миколая Крушевського (1851 - Луцьк – 1887 - Казань) уперше побачили світ російською мовою у праці: Изв. и уч. зап. императ. Казан, ун-та. - Казань. - 1879. Июль - август.

20. Вміщені у хрестоматії гімни, перекладені автором, подаються за виданням: Миколай Крушевський. Вісім гімнів Рігведи. Луцьк. 2004. Упор. З.О. Пахолок.

21. Друкується за кн.: Шаян В. Віра наших предків. - т. 1.

22. До "Атхарваведи" (Веди атхарванів), четвертої самхіти (збірки) вед, увійшли численні магічні формули, замовляння, заклинання. Переклади текстів "Атхарваведи" подані за кн.: Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури.

23. Друкується за виданням: Франко І. Повне зібр. тв.: У 50 т. - К., 1977 - т. 8.

24. Подано за кн.: Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури.

25. "Ману і потоп світу" та "Сунд і Упасунд" друкуються за виданням: Франко І. Повн. зібр. тв.: У 50 т. К. 1977. - т. 8

26. Переклад П. Ріттера поданий за виданням: Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури.

27. Друкується за виданням: Бгагавадгіта (Божественна пісня). - Париж, Львів, 1999. Передмова Г. Дідківської. Переклад та примітки Миколи Ільницького.

28. Фрагменти із праці О. Білецького "Давня Індія та її література" подаються за кн.: Голоси давньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури.

29. Уривки з поеми "Рамаяна" в перекладі П. Ріттера друкуються за тим же виданням.

30. Стаття С.І. Наливайка, відомого гіндолога, перекладача, літературознавця, написана для цього видання. Принагідно висловлюємо вдячність авторові за допомогу в підготовці цієї частини проекту.

31. Твори "Дгамапади" подаються за кн.: Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури.

32. Твори, що входять до "Сутти - ніпати", подані за виданням: Франко І. Повне зібр. тв.: У 50 т. - К., 1977. - т. 8

33. Джатаки в перекладі П. Ріттера друкуються за виданням: Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури.

34. Уривок із праці І. Франка подається за виданням: Франко І. Повне зібр. тв.: У 50 т. - К. 1981. т. 30.

35. Уривки із праці В. Шаяна "До питання сюжету, генези і оригінальності Франкового твору "Фарбований лис" друкуються за виданням: Шаян В. Віра наших предків. - т. 1.

36. Оповідки десята із першої тантри "Втрата дружби", "Про війну ворон і сов",-а також перша і друга із третьої тантри "Панчатантри" друкуються за виданням: Панчатантра. Шукасаптаті. Переклад із санскриту І. Серебрякова і Тамари Іваненко. К. - 1998.

37. Казки зі зб. "Коли ще звірі говорили" І.Франка друкуються за виданням: Франко І. Повне зібр. тв.: У 50 т. - К., 1979. - т. 20.

38. Стаття В. Фурніки, а також переклади з "Тіруккуралу" Тіруваллувара подані за публікацією "Східного світу", 1993 - №1.

39. Фрагменти з передмови до перекладу "Шакунтали" та уривки із твору подаються за виданням: Калідаса, Шякунталя. Переклад з передмовою й примітками Гната Хоткевича. - К.1929

40. Уривки із "Хмари-вістуна" друкуються за виданням: Хмара-вістун. Староіндійська елегія Калідаси. Переклад, вступна стаття, примітки П. Ріттера. -X., 1928

41. Розвідка С. Наливайка про Бгартріхарі написана для цього видання. Чотири вірші поета подаються за: Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури.

42. Фрагменти праці І.Серебрякова та уривки з "Океану сказань" друкуються за кн.: Сомадева. Незвичайні пригоди царевича Нараваханадатти. Переклад із санскриту І.Серебрякова та О.Микитенка. К.-1984

43. Стаття "Авеста" О. Шокала, іраніста, українського дослідника і перекладача, взята з Укр. літ. енциклопедії.: УЛЕ. В 5 т. - т. 1. - К. 1988. Поезії з "Ясни", однієї з частин "Авести", переспівані А. Ткаченком для цього видання.

44. Коментар А. Кримського до "Каліли і Дімни" взятий із його приміток до перекладу книги: Клоустон В.А. Народні казки та вигадки і їх вандрівки та переміни. З англ. мови переложив А. Кримський. - Львів.1896

45. Стаття Г. Хоткевича, в основу якої покладена праця М.В. Рябініна, що на нього посилається А. Кримський, знаходиться в ЦДІА України у Львові. Ф 688. Опис №1. Од. зб.78. Публікація к.ф.н. Г. Александрової.

46. Переклади А. Кримського та статті про Рудакі й Дакікі подаються за виданням: Кримський А. Тв. У 5 т. К. 1972. - Т. 1.

47. Частини розділів "Шахнаме" Фірдоусі в перекладі А. Кримського та розвідка про неї, які видані були автором українською мовою у Львові, подаються за кн.: Кримський А. Тв. У 5 т. К. 1972. Т. 1.

48. Праця П. Лозієва подана за кн.: Записки історико-філолог. Відділу УАН. 1927. Кн.13-14. Переклади І. Качуровського друкуються за кн.: "Пісня про білий парус". - Мюнхен.1971. А. Кримського - за кн. Кримський А. Тв. у 5 т. К. 1972 - Т. 1.

49. Переклади із Сенаї та Сааді подаються за кн.: Кримський А. Тв. У 5 т. К. 1972. Т. 1.

50. Фрагмент із праці М. Ільницького та Я. Полотнюка "Співець людяності" так само, як і вибрані переклади, друкуються за кн.: Румі. Поезії. З фарсі. Упорядк., передм., переклад М. Ільницького та Я. Полотнюка. К. 1983

51. Фрагменти з праці вченого друкуються за виданням: Акад. А. Кримський. Хафіз та його пісні (бл.1300-1389) в його рідній Персії 14в. та новій Європі. Українська Акад. наук. 36. історико-філолог. відділу. - К. 1924 - №9.

52. Лірика Гафіза подається за кн.: Гафіз. Лірика. К.1971. Переклад В. Мисика.

53. "Багаристан" Джамі Р. Гамади друкується за виданням: "Східний світ". - 1995. №1. Тут же подані й переклади з Джамі. Зазначаючи в кінці праці "Дещо написав ... на перську тему з Джамія А. Кримський" ... припускається помилки. Крім згаданого ним перекладу у Кримського є ґрунтовне дослідження про Джамі, на жаль українською мовою не видане. Див.: Архів

A. Кримського. ЦНБ ім. Вернадського. Од. зб. 25753.

54. Фрагменти із праці А. Кримського друкуються мовою оригіналу. Подається за виданням: Крымский А. История арабов и арабской литературы, светской и духовной (корана, фыкха, сунны и пр.). Часть 1-5. - М. 1911. Див.також: Кримський А. Твори. У 5 т. К. 1974. - Т. 4.

55. Переспіви з древньоарабської поезії виконані для цього видання проф. О. Астаф'євим та студентом спеціальності "літературна творчість" B. Левицьким.

56. Арабська повість про Антара. Уривок із праці В. Клоустона в перекладі А. Кримського, як і уваги до повісті подані за кн.: В.А. Клоустон. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни. З англійської мови переложив А. Кримський. - Львів 1896.

57. Стаття Я. Полотнюка і виконаний ним переклад сур "Корану" //Всесвіт 1990. - №6

58. Переспіви поезій Абу Нуваса та Башшара ібн Бурда виконані для цього видання.

59. Праця А. Кримського, як і переклади поезій Абу-ль-Ала Мааррі, подаються за кн.: Кримський А. Твори. У 5 т. - К. 1972.- Т. 1.

60. Цей матеріал-фрагмент із праці Л. Грицик "Орієнталістика А. Кримського в українському літературному процесі початку 20 ст." К. - 1994

61. Друкується за ж. "Всесвіт". - 1990. - №12.

62. Уривки з коментарів А. Кримського про анекдоти-латіфе Ходжі Насреддина взяті із кн.: В.А. Клоустон. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни. З англ. мови переложив А. Кримський. - Львів. 1896

63. Уривки з романтичної поеми Нізамі "Лейла і Меджнун", що входить до "П'ятериці", подаються за виданням: Первомайський Л. Твори. У 7 т. - К. - 1986. - Т. 6.

64. Післямова до українського перекладу "Книги трагедії" Гр. Нарекаці, як і фрагменти із твору подаються за виданням: Книга трагедії. Переклад із старовірменської Мирона Нестерчука. Львів. - 2003.

65. Переднє слово І. Калинця й переспіви творів Н. Кучака друкуються за кн.: Наапет Кучак. Сто і один айрен або Увійти в сад. Переспіви Ігоря Калин- ця. - Париж, Львів, Цвікау. - 1999.

66. Переклад розділів із романів Я. Цуртавелі та М. Хонелі виконаний О. Мушкудіані для цього видання.

67. Стаття М. Гулака, в основі якої дві промови вченого, виголошені в тифліському гуртку 1884 року, друкується зі скороченням. Див.: "Райдужними мостами. Українсько-грузинські літературні зв'язки. К. - 1986.

68. Стаття О.Білецького подається за газ.: Соціалістична Харківщина. - 1937. - 26 грудня.

69. Стаття "Візантійська література" подається за кн.: Укр. Літ. Енциклопедія. -Т. 1. К. - 1988.

70. Праця Й. Сліпого подана за виданням: Українська літеретурознавча думка в Галичині за 150 років. У 2 т. - т. 1. - Львів.2001. Це виступ визначного церковного діяча і науковця, виголошений 1933 року на 4-й Пінській конференції.

71. "Єгипетські оповідки..." Синесія, Варлаамові притчі, Книга філософа Синтипи перекладені для цього видання Ю. Джугастрянською, А. Ткаченком, О. Калашник.

72. Зразок "звіриного епосу" "Звірі хотіли згоди дійти", що нагадує "Птахослів", у перекладі О.Пономаріва подається за кн.: Звірі хотіли згоди дійти. К. -1991.

73. Праця "Давньокитайська література" нині покійного китаїста, перекладача І. Чирка підготовлена для цього видання.

74. Фрагменти із "Книги пісень", поезії Цзюй Юаня, Цао Цао, Цао Пі, Цао Чжи, Жуань Цзі, Тао Юань-міна, Юефу Південних династій перекладені Ярославою Шерекою для цього видання.

75. Матеріал про творчість Ван Вея та переклади його поезії подаються За кн.: Ван Вей. Поезії. З давньокитайської перекл. Г. Турков. - К. - 1987.

76. Поезії Лі Бо друкуються за виданням: Первомайський Л.: Твори. У 7 т. - Переклади. - К. - 1986. - т. 6.

77. Українські переклади поезій Ду Фу подаються за кн.: Танське небо. Китайська поезія доби Тан. Переклади з китайської Ярослави Шекери. К. - 2002.

78. Працю про "Манйосю" й добірку поезії з однойменної антології друкуємо за журналом "Всесвіт" - 1982. - №12.

79. Матеріали про поетичні антології "Кокін-сю", "Кокін-Вака-сю", "Сінкокін-Вака-сю" та переклади з них виконані для цього видання відомим японістом, перекладачем І. Бондаренком. Переклади і науково-критичні статті друкуються вперше.

80. Розвідка про антологію "Сто поетів - сто пісень" І. Шанковського та його переклади подаються за виданням: Сто поетів-сто пісень. Мюнхен. Вид- во "На горі" І. Костецького. Див. також його переклади з японської давньої поезії у зб.: І. Шанковський. Дисонанси. Філадельфія. - 1960 та ін.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.