Список рекомендованої літератури

Список рекомендованої літератури

1. Бєлаш Г. О. Історія античної літератури : навч. посібник / Г. О. Бєлаш. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 236 с.

2. Султанов Ю. І. У світі античної літератури. Давньоримська література, література стародавнього Риму : посібник для вчителя / Ю. І. Султанов. - Харків: ТОВ “Веста”; Вид-во “Ранок”, 2002. - 112 с.

3. Давньоримська література : у 2 кн. - Київ: Грамота, 2005. - Кн. 1. - 472 с.

4. Давньоримська література : у 2 кн. - Київ: Грамота, 2005. - Кн. 2. - 576 с.

5. Пащенко В. І. Антична література: підручник / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. - Київ: Либідь, 2001. - 718 с.

6. Підлісна І. Н. Антична література: навч. посібник / І. Н. Підлісна. - Київ: Вища школа, 1992. - 255 с.

7. Підлісна Г. І. Антична література для всіх і для кожного / Г. І. Підлісна. - Київ: Техніка, 2004. - 384 с.

8. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. - Тернопіль, 1993. - 416 с.

9. Словник античної міфології. - Київ: Наук. думка, 1989. - 240 с.

10. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, А. Л. Акуленко. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 248 с.

11. Шаповалова М. С. Історія зарубіжної літератури / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. - Львів: Світ, 1993. - 311 с.

12. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 292 с.

13. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ - початку ХХ століття: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 400 с.

14. Шаповалова М. С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження: підручник / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. - Київ: Знання, 2011. - 476 с.

15. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посібник / В. І. Кузьменко, О. О. Грачковська, М. В. Кузьменко та ін. - Київ: ВЦ “Академія”, 2010. - 496 с.

16. Мізін К. І. Історія німецької літератури: від початків до сьогодення: навч. посібник для студентів-германістів / К. І. Мізін. - Вінниця: Нова книга, 2006. - 336 с.

17. Наливайко Д. С. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова. - Київ: Заповіт, 1997. - 464 с.

18. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя: історико-естетичний нарис / Б. Б. Шалагінов. - Київ: КМ “Академія”, 2004. - 360 с.

19. Історія новітньої зарубіжної літератури: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка, Н. І. Гричаник та ін. - Київ: Центр навчальної літератури, 2008. - 244 с.

20. Усі зарубіжні письменники / упоряд. О. Д. Міхільов та ін. - Харків: Торсінг-плюс, 2006. - 384 с.

21. Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник: у 2 т. Т. 1 (А - К). - Тернопіль: Богдан, 2005. - 823 с.

22. Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник: у 2 т. Т. 2 (Л - Я). - Тернопіль: Богдан, 2006. - 863 с.

23. Удовиченко Л. М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л. М. Удовиченко. - Київ: Видавничий дім “Освіта”, 2012. - 144 с.

24. Павличко С. Д. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті / С. Д. Павличко. - Київ: Основи, 2001. - 559 с.
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.