Ц - Словник літературознавчих термінів - Хрестоматія - Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення - Матюшкіна Т. П. - 2009

Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення - Хрестоматія - 2009

Словник літературознавчих термінів

Ц

Цезýра (лат. caesura, від caedo - рубаю) - ритмічно-інтонаційна пауза в середині віршового рядка, яка поділяє його на дві, іноді на три частини.

Цитáта (нім. Zitat, від лат. cito - наводжу, проголошую) - дослівний уривок з іншого твору; вислів, що наводиться письмово чи усно для підтвердження або заперечення певної думки з дотриманням усіх особливостей тексту, з посиланням на джерело. Цитатами можуть бути афоризми, прислів’я, крилаті слова.