Ж - Словник літературознавчих термінів - Хрестоматія - Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення - Матюшкіна Т. П. - 2009

Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення - Хрестоматія - 2009

Словник літературознавчих термінів

Ж

Жáнр лíро-епíчний (від франц. genre - рід, вид) - своєрідний літературний жанр, у якому гармонійно поєднуються зображальні засоби виразності, притаманні ліриці та епосу, внаслідок чого витворюються якісно нові сполуки (вірш у прозі, ліро-епічна поема, роман у віршах та ін.). Зародження ліро-епічних творів простежується в добу романтизму, коли ліричні тенденції розповсюджувалися на інші роди літератури.

Жáнр літератýрний(від франц. genre - рід, вид) - вид літературного твору, що визначається для кожного роду літератури згідно з усталеною класифікацією літературних творів за різними типами їх поетичної структури. Часто жанрами називають другий ступінь у класифікації творів, що рівнозначний з видами. Іноді жанрами називають дальший, третій ступінь градації творів. Тоді говорять про такі жанри роману, як соціально-побутовий, історичний, політичний, психологічний, науково-фантастичний, пригодницький тощо. При цьому важливе значення має тематика. Вибір письменником тієї чи іншої жанрової форми залежить від провідних тенденцій його літературної епохи, світоглядних позицій та естетичних ідеалів, емоційного ставлення до зображуваних явищ, тематики та ідейного спрямування твору тощо.

Поняття жанру надзвичайно складне, оскільки він постійно змінюється. Постійно відбувається взаємопроникнення жанрів, звертання до жанрових форм, використовуваних в інших видах мистецтв - і в літературі з’являються акварелі, симфонії, естампи, монтажі тощо (див. Роди і жанри літератури).

Жонглéри (франц. jongleur — штукар, лат. joculator — жартівник) - мандрівні лицедії, співці та музики, виконавці героїчних жестів (французький героїчний епос, цикли поем на героїчні сюжети - “Пісня про Роланда”) у середньовічній Франції (X-XIII ст.). Нині слово “жонглер” змінило свій зміст і означає артистів цирку, які водночас підкидають і спритно ловлять кілька предметів.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.