Короткий переказ - ЛІЛІЧКО! - ВОЛОДИМИР МАЯКОВСЬКИЙ - 11 КЛАС

(Замість листа )

Дим тютюновий повітря виїв.

Кімната —

розділ у крученихівському1 пеклі.

Згадай — за цим вікном тобі я

вперше руки, нестямний, пестив.

Сьогодні сидиш ось, серце в залізі.

День і ще — посваришся,

щоб швидше тікав.

У тьмяній передній довго не влізе

зламана дрожем рука у рукав.

Вибіжу,

кину на вулицю тіло.

Дикий,

оскаженілий, від

відчаю звір.

Не треба цього, дорога,

1 Кручених О. (1886-1968) — російський поет-футурист. Мається на увазі його поема «Гра у пеклі», написана разом з Хлєбніковим.

мила,

давай прощатись тепер.

Все одно

кохання моє —

це важкий тягар —

висить на тобі,

і не можем втекти.

Гіркоту ображених скарг

дай в останньому виревти.

Якщо бика працею зморять,

він у воду,

занурить втомлену спину.

Крім кохання твого, нема

мені моря,

а у твого кохання не вимолиш спочину.

Захоче спокою змучений слон —

царствений ляже в опожежені піски.

Крім кохання твого, нема

мені сонця,

а я і не знаю, де і з ким ти.

Якби так поета замучила,

він

кохану б на гроші і славу виміняв,

а мені

жоден не радісний дзвін,

крім дзвону твого коханого імені.

І не вип’‎ю отруту,

й в пустку не піду,

й над скронею не натисну курка залізо.

Наді мною,

крім твого погляду,

влади не має жодне лезо.

Завтра забудеш,

що тебе коронував,

що душу квітучу коханням випалив,

і суєтних днів метушня й карнавал

розшарпає збірки моїх віршів...

Чи слів моїх сухим листям

зможу відтягти

розлуки строк?

Дай хоч

останньою ніжністю вистелити

твого відходу крок.

Переклад К. Шахової